Breaking News

Tag Archives: EGA

“อีจีเอ”ดันคลาวด์ภาครัฐขยายเท่าตัวปีหน้า เสริมระบบรักษาความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย

“อีจีเอ”ดันคลาวด์ภาครัฐขยายเท่าตัวปีหน้า เสริมระบบรักษาความป …

Read More »

สรอ. ประกาศงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014”

สรอ. ประกาศงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA & OWASP …

Read More »