Breaking News

Tag Archives: EGA

EGA ขนบริการอัจฉริยะเสิร์ฟ จังหวัดสงขลา ด้วย “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

EGA ขนบริการอัจฉริยะเสิร์ฟ จังหวัดสงขลา ด้วย “ตู้บริการอเนกป …

Read More »

EGA ขนบริการอัจฉริยะเสริมทัพสงขลา เร่งเครื่องสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล

EGA ขนบริการอัจฉริยะเสริมทัพสงขลา  เร่งเครื่องสร้างเศรษฐกิจด …

Read More »

EGA ส่งโปรแกรม DTP เสริมแกร่งทักษะดิจิทัลข้าราชการ ยุค 4.0

EGA ส่งโปรแกรม DTP เสริมแกร่งทักษะดิจิทัลข้าราชการ ยุค 4.0 เ …

Read More »

EGA ส่งโปรแกรม DTP เสริมแกร่งทักษะดิจิทัลข้าราชการ ยุค 4.0

EGA ส่งโปรแกรม DTP เสริมแกร่งทักษะดิจิทัลข้าราชการ ยุค 4.0 ด …

Read More »

EGA หนุนโมเดล “อุบลฯ สู่นครอัจฉริยะภาคอีสาน ปี 2020” โชว์ไฮไลท์บริการภาครัฐ จัดเต็มงาน GovChannel Roadshow 2018

EGA หนุนโมเดล “อุบลฯ สู่นครอัจฉริยะภาคอีสาน ปี 2020” โชว์ไฮไ …

Read More »

ชาวสงขลา เตรียมเฮ!! EGA จัดทัพบริการอัจฉริยะ

**…….รัฐจัดให้ เอาใจถึงที่ พี่น้องชาวสงขลา เตรีย …

Read More »

ชาวเมืองอุบล เตรียมเฮ!! EGA จัดทัพบริการอัจฉริยะ ในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 ‘ตอบโจทย์คนไทย ได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล’

ชาวเมืองอุบล เตรียมเฮ!! EGA จัดทัพบริการอัจฉริยะ ในงานสัมมนา …

Read More »

EGA เผยผลสำเร็จงาน “Digital Government Summit 2017” โชว์ความพร้อมปีแห่งข้อมูล 2018 สู่การสร้างบริการอัจฉริยะภาครัฐ ในบทบาท DGA

EGA เผยผลสำเร็จงาน “Digital Government Summit 2017” โชว์ความ …

Read More »

EGA เผยผลสำเร็จงาน “Digital Government Summit 2017 ” โชว์ความพร้อมปีแห่งข้อมูล 2018 สู่การสร้างบริการอัจฉริยะภาครัฐ ในบทบาท DGA

EGA เผยผลสำเร็จงาน “Digital Government Summit 2017 ” โชว์ควา …

Read More »

ภาครัฐชี้ปีหน้าก้าวสู่ “ปีแห่งข้อมูลภาครัฐ” พร้อมบทบาทใหม่ หนุนดีจีเอ เดินหน้าศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ

ภาครัฐชี้ปีหน้าก้าวสู่ “ปีแห่งข้อมูลภาครัฐ” พร้อมบทบาทใหม่ ห …

Read More »

EGA หนุนคนชลบุรีเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐใกล้บ้าน ด้วย “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

EGA หนุนคนชลบุรีเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐใกล้บ้าน ด้วย “ต …

Read More »

EGA ชูบริการมิติใหม่ภาครัฐ หนุนชลบุรี สู่ Smart City แห่งภาคตะวันออก

EGA ชูบริการมิติใหม่ภาครัฐ หนุนชลบุรี สู่ Smart City แห่งภาค …

Read More »