Breaking News

Tag Archives: COVID -19

ครั้งแรกของไทย…หุ่นยนต์ “เอไอ-อิมมูไนเซอร์ ” ทดสอบภูมิคุ้มกันอัจฉริยะ หนุนพัฒนาวัคซีนให้เร็วขึ้น

ครั้งแรกของไทย…หุ่นยนต์ “เอไอ-อิมมูไนเซอร์ ” ทดสอบภูมิ …

Read More »

ยูโอบี (ไทย)  เสริมทักษะด้านดิจิทัล จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์  ช่วยลูกค้าเอสเอ็มอีปรับธุรกิจ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

ยูโอบี (ไทย)  เสริมทักษะด้านดิจิทัล จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์   …

Read More »

Maintaining Business Continuity Amid Changing Workplace Operations

To address today’s concerns around public health and human s …

Read More »

ฟอร์ติเน็ตแนะ 4 ขั้นตอนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อพนักงานต้องทำงานที่บ้าน

ท่ามกลางความจำเป็นที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติงานและจ …

Read More »

แนวทางปฏิบัติของธุรกิจเฮลท์แคร์ ในการรับมือวิกฤต COVID 19

แนวทางปฏิบัติของธุรกิจเฮลท์แคร์ ในการรับมือวิกฤต COVID 19 ถึ …

Read More »

สถิติการหาคู่ – ในช่วง โควิด-19 แบบนี้ คนโสดยังหาคู่กันอยู่หรือเปล่า? บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching มีคำตอบให้ค่ะ

เรียน ท่านบรรณาธิการ บริษัทจัดหาคู่พรีเมี่ยม Bangkok Matchin …

Read More »

บทบาทของ AI ด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19

บทบาทของ AI ด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 ในสถานการณ์การแ …

Read More »

ข้อแนะนำ 4 ประการในการเริ่มต้นใช้ระบบอัตโนมัติต้านวิกฤต COVID-19

ข้อแนะนำ 4 ประการในการเริ่มต้นใช้ระบบอัตโนมัติต้านวิกฤต COVI …

Read More »

Attackers Taking Advantage of the COVID-19

Val Saengphaibul and Fred Gutierrez, Threat Analysts at Fort …

Read More »

ฟอร์ติเน็ตชี้อาชญากรไซเบอร์ใช้ประโยชน์จาก COVID 19

โดยคุณวาล แสงไพบูลย์ และคุณเฟรด กุเทียร์เร่ นักวิเคราะห์ภัยค …

Read More »

สกสว. ใช้นวัตกรรมใหม่ วิเคราะห์ความร่วมมือของประชาชนต่อมาตรการของรัฐ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยหลักวิจัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

สกสว. ใช้นวัตกรรมใหม่ วิเคราะห์ความร่วมมือของประชาชนต่อมาตรก …

Read More »

งานวิจัย COVID-19 เผยพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารชาวเมืองและชนบทต่างกัน ชี้รัฐสื่อสารถูกคน ถูกเรื่อง จะกระตุ้นความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น

งานวิจัย COVID-19 เผยพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารชาวเมืองและชนบท …

Read More »