Breaking News

Tag Archives: ไมโครซอฟท์

ฟอร์ติเน็ตจับมือทาทาคอมมิวนิเคชั่นส์สร้างบริการซีเคียวเอสดีแวนให้กับไมโครซอฟท์อาชัวร์เวอร์ชวลแวน

ฟอร์ติเน็ตและบริษัท ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ทรานสฟอร์เมชั่นส์ …

Read More »

ไมโครซอฟท์ จับมือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสู่ยุค AI

ไมโครซอฟท์ จับมือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม …

Read More »

ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการ ผ่านการแข่งขัน “Accessible Learning Hackathon”

ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการเรียนรู้สำหรั …

Read More »

ผลสำรวจโดยไมโครซอฟท์และฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนชี้ ภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ให้องค์กรไทยถึง 2.86 แสนล้านบาท

ผลสำรวจโดยไมโครซอฟท์และฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนชี้ ภัยคุกคามทาง …

Read More »

ไมโครซอฟท์จับมือยูเนสโกร่วมสนับสนุนเด็กผู้หญิงไทย เสริมสร้างทักษะด้านสะเต็มศึกษาผ่านโครงการ #MakeWhatsNext พร้อมประกาศผู้ชนะการแข่งขันแฮ็คกาธอน

ไมโครซอฟท์จับมือยูเนสโกร่วมสนับสนุนเด็กผู้หญิงไทย เสริมสร้าง …

Read More »

ไมโครซอฟท์หนุนแนวคิดการพัฒนาตนเองผ่านโปรแกรมเมนเทอร์ในองค์กร กุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จของกลุ่มผู้หญิงทำงานยุคใหม่

ไมโครซอฟท์หนุนแนวคิดการพัฒนาตนเองผ่านโปรแกรมเมนเทอร์ในองค์กร …

Read More »

เยาวชนไทยเข้ารอบตัดเชือกระดับโลก คว้ารองอันดับหนึ่ง ไมโครซอฟท์ อิมเมจิ้น คัพ เอเชีย แปซิฟิก เวทีการแข่งขันโซลูชันแห่งปีของไมโครซอฟท์

เยาวชนไทยเข้ารอบตัดเชือกระดับโลก คว้ารองอันดับหนึ่ง ไมโครซอฟ …

Read More »

ไมโครซอฟท์ ประกาศผู้ชนะรายการอิมเมจิ้นคัพ ประเทศไทย 2018

ไมโครซอฟท์ ประกาศผู้ชนะรายการอิมเมจิ้นคัพ ประเทศไทย 2018 ร่ว …

Read More »

ไมโครซอฟท์สานต่อโครงการสนับสนุนพนักงานพิการ สภากาชาดไทยกระจายสู่ทั่วประเทศ

ไมโครซอฟท์สานต่อโครงการสนับสนุนพนักงานพิการ สภากาชาดไทยกระจา …

Read More »

ไมโครซอฟท์ ขยายตลาด Surface ในประเทศไทย

ไมโครซอฟท์ ขยายตลาด Surface ในประเทศไทย  พร้อมเปิดตัว Surfac …

Read More »

ผลสำรวจไมโครซอฟท์-ไอดีซี ชี้“ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” พร้อมขับเคลื่อน GDP ไทยให้เติบโตสูงขึ้นกว่า 2.82 แสนล้านบาทในปี 2564

ผลสำรวจไมโครซอฟท์-ไอดีซี ชี้“ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” พร้อม …

Read More »

ไมโครซอฟท์ ประกาศ พร้อมเปิดจอง Surface Laptop และ Surface Book 2 ในประเทศไทยแล้ววันนี้

ไมโครซอฟท์ ประกาศ พร้อมเปิดจอง Surface Laptop และ Surface Bo …

Read More »