Breaking News

Tag Archives: ไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์จับมือ NT ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ไมโครซอฟท์จับมือ NT ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับศักยภาพการแข่ …

Read More »

ไมโครซอฟท์ชูหลักการสำคัญ ให้ “ความปลอดภัย” เป็นหัวใจ นำทางสู่ “ความเป็นส่วนตัว” ตอบรับกฎหมายข้อมูลใหม่ของไทยและมาตรฐานโลก

ไมโครซอฟท์ชูหลักการสำคัญ ให้ “ความปลอดภัย” เป็นหัวใจ นำทางสู …

Read More »

ไมโครซอฟท์ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด ชู 2 องค์กรตัวอย่างที่เดินหน้าต่อได้ด้วยนวัตกรรมและความคล่องตัว

ไมโครซอฟท์ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด ชู 2 องค์กรตัวอย่างท …

Read More »

ไมโครซอฟท์เปิดตัว Microsoft 365 Personal และ Family รูปแบบใหม่ เพื่อใช้เวลาอันมีค่าของทุกคนให้เต็มที่ยิ่งขึ้น เพิ่มไมโครซอฟท์ ทีมส์ เสริมด้วยความปลอดภัยให้คุณได้ใช้อย่างอุ่นใจ

ไมโครซอฟท์เปิดตัว Microsoft 365 Personal และ Family รูปแบบให …

Read More »

ฟอร์ติเน็ตจับมือทาทาคอมมิวนิเคชั่นส์สร้างบริการซีเคียวเอสดีแวนให้กับไมโครซอฟท์อาชัวร์เวอร์ชวลแวน

ฟอร์ติเน็ตและบริษัท ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ทรานสฟอร์เมชั่นส์ …

Read More »

ไมโครซอฟท์ จับมือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสู่ยุค AI

ไมโครซอฟท์ จับมือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม …

Read More »

ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการ ผ่านการแข่งขัน “Accessible Learning Hackathon”

ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการเรียนรู้สำหรั …

Read More »

ผลสำรวจโดยไมโครซอฟท์และฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนชี้ ภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ให้องค์กรไทยถึง 2.86 แสนล้านบาท

ผลสำรวจโดยไมโครซอฟท์และฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนชี้ ภัยคุกคามทาง …

Read More »

ไมโครซอฟท์จับมือยูเนสโกร่วมสนับสนุนเด็กผู้หญิงไทย เสริมสร้างทักษะด้านสะเต็มศึกษาผ่านโครงการ #MakeWhatsNext พร้อมประกาศผู้ชนะการแข่งขันแฮ็คกาธอน

ไมโครซอฟท์จับมือยูเนสโกร่วมสนับสนุนเด็กผู้หญิงไทย เสริมสร้าง …

Read More »

ไมโครซอฟท์หนุนแนวคิดการพัฒนาตนเองผ่านโปรแกรมเมนเทอร์ในองค์กร กุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จของกลุ่มผู้หญิงทำงานยุคใหม่

ไมโครซอฟท์หนุนแนวคิดการพัฒนาตนเองผ่านโปรแกรมเมนเทอร์ในองค์กร …

Read More »

เยาวชนไทยเข้ารอบตัดเชือกระดับโลก คว้ารองอันดับหนึ่ง ไมโครซอฟท์ อิมเมจิ้น คัพ เอเชีย แปซิฟิก เวทีการแข่งขันโซลูชันแห่งปีของไมโครซอฟท์

เยาวชนไทยเข้ารอบตัดเชือกระดับโลก คว้ารองอันดับหนึ่ง ไมโครซอฟ …

Read More »

ไมโครซอฟท์ ประกาศผู้ชนะรายการอิมเมจิ้นคัพ ประเทศไทย 2018

ไมโครซอฟท์ ประกาศผู้ชนะรายการอิมเมจิ้นคัพ ประเทศไทย 2018 ร่ว …

Read More »