Breaking News

Tag Archives: เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ คุณนิตยา ธนวิริยะกุล …

Read More »

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “MSC Job Fair 2018” วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม และ 17 มีนาคม 2561 เปิดรับสมัครบุคลากรด้านไอทีกว่า 100 อัตรา รองรับการขยายธุรกิจ

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “MSC Job Fair 2018” วันเสาร์ที่ 10 มี …

Read More »

เมโทรซิสเต็มส์ฯ โชว์ศักยภาพผู้นำซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ นำ “SOLIDWORKS” เข้าร่วมงาน “METALEX 2017” วันที่ 22–25 พฤศจิกายน 2560 ณ ไบเทค บางนา-Hall 106

เมโทรซิสเต็มส์ฯ โชว์ศักยภาพผู้นำซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ นำ “S …

Read More »

เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคตู้ใส่เอกสารให้โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์

เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคตู้ใส่เอกสารให้โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ …

Read More »

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เข้าร่วมงาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน”

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เข้าร่วมงาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน …

Read More »

เมโทรซิสเต็มส์ฯ พลิกโฉมธุรกิจวัสดุสิ้นเปลือง ก้าวสู่ธุรกิจการพิมพ์ครบวงจร นำทัพด้วยเครื่องพิมพ์ HP PageWide ทุกแพลตฟอร์ม ล่าสุดได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย HP PageWide รุ่น A3

เมโทรซิสเต็มส์ฯ พลิกโฉมธุรกิจวัสดุสิ้นเปลือง ก้าวสู่ธุรกิจกา …

Read More »

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำคณะนักศึกษากว่า 120 คน ศึกษาดูงานเมโทรซิสเต็มส์ฯ ตามโครงการ MSC Campus Networking

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำคณะนักศึกษากว่า 120 …

Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์กว่า 100 คน เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาและ …

Read More »

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือ Talend ผู้นำโซลูชั่นด้าน Big Data & Cloud Integration ขับเคลื่อนธุรกิจด้าน Business Analytics สนับสนุนลูกค้าใช้ประโยชน์ด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยการตัดสินใจแบบเรียลไทม์

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือ Talend ผู้นำโซลูชั่นด้าน Big Data &am …

Read More »

Bromsgrove International School Thailand เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

Bromsgrove International School Thailand เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็ …

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิท …

Read More »

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับ HPE แนะนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “HPE SimpliVity” และ “HPE Synergy”

  เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับ HPE แนะนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “HPE …

Read More »