Breaking News

Tag Archives: ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์

ฮิตาชิสนับสนุนให้ลูกค้าเดินหน้าเข้าสู่ระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้เร็วขึ้น ด้วยข้อเสนอ Hitachi Unified Compute Platform ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ฮิตาชิสนับสนุนให้ลูกค้าเดินหน้าเข้าสู่ระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้ …

Read More »

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ โชว์ Hitachi Visualization Suite (HVS)

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ โชว์ Hitachi Visualization Suite (HVS …

Read More »

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เผยความท้าทาย ในการสร้าง Smart Cities ในเอเชียแปซิฟิก และความพร้อมของประเทศไทยในยุค 4.0

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เผยความท้าทาย ในการสร้าง Smart Cities …

Read More »

HCP Anywhere สุดยอดทางเลือกสำหรับลูกค้า ตอบโจทย์การสร้างองค์กรดิจิทัลให้มีความปลอดภัยสูง

HCP Anywhere สุดยอดทางเลือกสำหรับลูกค้า ตอบโจทย์การสร้างองค์ …

Read More »

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จัดสัมนากลุ่มย่อยหัวข้อ How to Execute Digital Transformation

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จัดสัมนากลุ่ …

Read More »

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เผยงานวิจัยล่าสุดของ Forbes Insights ชี้ชัดองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำด้านดิจิทัล

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เผยงานวิจัยล่าสุดของ Forbes Insights …

Read More »

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เผย 5 เทรนด์สำคัญ เร่งผลักดันแนวทางดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก ปี 2017

 ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เผย 5 เทรนด์สำคัญ เร่งผลักดันแนวทางด …

Read More »

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เพิ่มขีดความสามารถในกลุ่ม Hitachi Virtual Storage Platform ด้วยความสามารถทาง Hardwareและซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

 ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เพิ่มขีดความสามารถในกลุ่ม Hitachi Vi …

Read More »

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว Hitachi Enterprise Cloud แพลตฟอร์มคลาวด์สำเร็จรูประดับองค์กร เปลี่ยนโฉมการปรับใช้ระบบคลาวด์ ช่วยองค์กรแปรรูปสู่ยุคดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว Hitachi Enterprise Cloud แพลต …

Read More »

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จับมือ เอเซอร์ เปิดตลาดไฮเปอร์คอนเวอร์จ นำ Hitachi UCP HC V240 ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดจาก วีเอ็มแวร์ เพื่อตอบโจทย์องค์กรยุคดิจิทัล

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จับมือ เอเซอร์ เปิดตลาดไฮเปอร์คอนเวอร …

Read More »

แนวทางประยุกต์ใช้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Agile และ DevOps ร่วมกับ HCPเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

แนวทางประยุกต์ใช้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Agile และ DevOps ร่ …

Read More »

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว โซลูชั่นคอนเวิร์จ UCP 2000 และไฮเปอร์คอนเวิร์จ UCP HC V240 รุ่นใหม่ รองรับระบบในทุกขนาดธุรกิจ

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว โซลูชั่นคอนเวิร์จ UCP 2000 แล …

Read More »