Breaking News

Tag Archives: สัมภาษณ์นวัตกรรมหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย

สัมภาษณ์พิเศษ มจพ. สร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย(ULV)ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส (โควิด-19)

รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และ ผศ.ดร.สถาพร วังฉายภาควิชาวิ …

Read More »