Breaking News

Tag Archives: ฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ตได้รับรางวัล Gartner Peer Insights Customers’ Choice ทางด้านโซลูชัน WAN Edge Infrastructure ประจำปี 2020

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเ …

Read More »

FortiProxy-Secure Web Gateway จากฟอร์ติเน็ตได้รับการรับรองให้อยู่ใน Approved Product List จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเ …

Read More »

ฟอร์ติเน็ตแนะ 4 ขั้นตอนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อพนักงานต้องทำงานที่บ้าน

ท่ามกลางความจำเป็นที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติงานและจ …

Read More »

ฟอร์ติเน็ตชี้อาชญากรไซเบอร์ใช้ประโยชน์จาก COVID 19

โดยคุณวาล แสงไพบูลย์ และคุณเฟรด กุเทียร์เร่ นักวิเคราะห์ภัยค …

Read More »

รายงานภัยคุกคาม Q4 2019 จากฟอร์ติเน็ตแสดงถึงอาชญากรไซเบอร์แทรกการคุกคามไปตามกิจกรรมการเมือง เศรษฐกิจ

เดอริค แมนคี หัวหน้า หน่วยข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามและพันธมิตร …

Read More »

ฟอร์ติเน็ตเร่งช่วยองค์กรสร้างวิธีการทำงานจากบ้านอย่างปลอดภัยสู้สถานการณ์ COVID 19

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเ …

Read More »

เบอร์เกอร์คิง บราซิลใช้ซีเคียวเอสดีแวนจากฟอร์ติเน็ตในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน เพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์ และลดค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเ …

Read More »

บทบาทของความปลอดภัยใน 5G ที่เปลี่ยนไป

ความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายสื่อสาร 4G นั้นเป็นการปกป้องแกนหลั …

Read More »

Yedpay ใช้ฟอร์ติเน็ตสร้างศักยภาพธุรกิจฟินเทคสตาร์ทอัพก้าวสู่คลาวด์

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเ …

Read More »

ฟอร์ติเน็ตยกระดับความร่วมมือกับกูเกิลคลาวด์ ปกป้ององค์กรก้าวใช้ GCP ปลอดภัย

ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทาง …

Read More »

ฟอร์ติเน็ตซื้อกิจการ CyberSponse ผู้ให้บริการแพลทฟอร์ม SOAR

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไ …

Read More »

ฟอร์ติเน็ตคาดแนวโน้มภัยไซเบอร์ในปี 2020

ในเวลานี้ ทุกปี ผมรวบรวมงานวิจัยล่าสุดของผมทั้งหมดที่เกี่ยวก …

Read More »