Breaking News

Tag Archives: ทดสอบ 5G

หัวเว่ยสนับสนุนการทดสอบ 5G เปิดกว้างความร่วมมือ ร่วมขับเคลื่อนไทยสู่ยุคดิจิทัล

ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ EEC ต่อยอดสู่การทดสอบแล …

Read More »