Breaking News
Home / Tag Archives: ซีเกท (page 2)

Tag Archives: ซีเกท

ซีเกทผนึกกำลังกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่โคราช หวังปั้นเด็กไทยสู่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซีเกทผนึกกำลังกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศก …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันรอยัลอะคาเดมี่ออฟเอ็นจิเนียริ่ง จากมหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศอังกฤษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกัน “ยกระดับฐานการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันรอยัลอะคาเดมี่ออฟเอ็นจิเนียริ่ง จ …

Read More »

ซีเกท เทคโนโลยีร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดเวิร์คช็อประดับนานาชาติ

ซีเกท เทคโนโลยีร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดเวิร์คช็อประดับนานาชาติ …

Read More »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารผลิต 6 ณ โรงงานซีเกท โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารผลิต 6 …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทย มอบอุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ซีเกท ประเทศไทย มอบอุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโ …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ค้นคว้าวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ค้นคว้าวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี …

Read More »

ซีเกทประเทศไทย โรงงานโคราช สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ซีเกทประเทศไทย โรงงานโคราช สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตท สหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงงานเทพารักษ์

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตท ส …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยรับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” ระดับโกลด์ ประจำปี 2559 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ซีเกท ประเทศไทยรับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดี …

Read More »

ผู้บริหารและพนักงานซีเกท เทพารักษ์ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

ผู้บริหารและพนักงานซีเกท เทพารักษ์ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภั …

Read More »