Breaking News

Tag Archives: กทปส

กทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

กทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศ …

Read More »

กทปส. เดินหน้าหนุนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการสารสนเทศชาวเขา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

กทปส. เดินหน้าหนุนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการ …

Read More »

กทปส. ร่วมสนับสนุน ผลักดันนักสื่อสารมวลชน ผลิตนำเสนอสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” หวังพัฒนาวงการทีวีดิจิทัลของไทยในอนาคต

กทปส. ร่วมสนับสนุน ผลักดันนักสื่อสารมวลชน ผลิตนำเสนอสื่อที่เ …

Read More »

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ ขานรับสังคมสูงอายุ

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ ขานรับสังคมสูงอายุ …

Read More »

กทปส. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมสัมมนา โครงการศึกษาผลกระทบสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

กทปส. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมสัมมนา โครงการศ …

Read More »

กทปส. เปิดระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย พร้อมมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย

นายนิพนธ์  จงวิชิต (คนที่ 5 จากขวา) รักษาการผู้จัดการกองทุนว …

Read More »

สตาร์ทอัพไทยมีเฮ กทปส. ปรับแผนยุทธศาสตร์แบบเปิดกว้างพร้อมสนับสนุนเงินทุนวิจัยพัฒนาในแผนแม่บทฉบับใหม่ ปี 2560 – 2564 คาดประกาศใช้เมษายน 2560 นี้

สตาร์ทอัพไทยมีเฮ กทปส. ปรับแผนยุทธศาสตร์แบบเปิดกว้างพร้อมสนั …

Read More »

กทปส. หนุน PTEC มุ่งพัฒนา “โครงการก่อสร้างพื้นที่ทดสอบแบบเปิดโล่ง – OATS” ยกระดับการทดสอบมาตราฐานด้านโทรคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล

กทปส. หนุน PTEC มุ่งพัฒนา “โครงการก่อสร้างพื้นที่ทดสอบแบบเปิ …

Read More »

กทปส. สนับสนุนทุนวิจัย “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน พัฒนาต่อยอดโครงการระบบถอดความเสียงพูด

กทปส. สนับสนุนทุนวิจัย “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” มุ่งยกระดับ …

Read More »

นักวิจัยพัฒนาไทยมีเฮ กทปส. เผยเตรียมปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการจัดสรรเงินทุนสนับสนุน พร้อมเปิดกว้างยอมรับไอเดียโครงการวิจัยพัฒนาฯ มากขึ้น

นักวิจัยพัฒนาไทยมีเฮ กทปส. เผยเตรียมปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการจั …

Read More »

กทปส. มองไกลหนุนนักวิจัยไทย ม.นเรศวร โครงการวิจัย “รหัสลับควอนตัม” สุดยอดเทคโนโลยีป้องกันการโดนแฮกข้อมูลในโลกแห่งอนาคต

กทปส. มองไกลหนุนนักวิจัยไทย ม.นเรศวร โครงการวิจัย “รหัสลับคว …

Read More »

กทปส. เดินหน้าสนับสนุน 6 โครงการวิจัยพัฒนาของคนไทย พร้อมทุ่มงบจัดสรรกองทุนกว่า 80 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมยกระดับประเทศก้าวสู่ยุคดิจิทัล

กทปส. เดินหน้าสนับสนุน 6 โครงการวิจัยพัฒนาของคนไทย พร้อมทุ่ม …

Read More »