09/27/2022 8:51 am

ICDL Thailand ผู้บริหารการดำเนินงานมาตรฐานสากลด้านทักษะด้านดิจิทัล ICDL ในประเทศไทย ร่วมมือกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย จัดทำหลักสูตร ICDL Data Protection PDPA ที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานสู่ระดับมืออาชีพ เร่งพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในด้านของกฎหมาย PDPA หรือพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้องค์กรต่าง ๆ มีการตื่นตัวกันมากขึ้นพร้อมปรับรูปแบบการดำเนินงานด้านกระบวนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ PDPA กำหนดไว้
ที่น่าสนใจ คือ หลักสูตรของ ICDL โดยปกติจะไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้ามาเรียนและสอบประเมินรายบุคคลได้ แต่จะเป็นหลักสูตรที่สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน องค์กรธุรกิจ นำไปใช้ Reskills-Upskills พัฒนายกระดับนักเรียนนักศึกษาของสถาบันหรือบุคลากรขององค์กร แต่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกหลักสูตรของ ICDL รวมทั้ง ICDL Data Protection PDPA นั้น ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมอบรมและสอบประเมินเพื่อรับวุฒิบัตรสากลได้แล้ว
หลักสูตร ICDL Data Protection PDPA ประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ดูซ้ำได้ไม่จำกัด พร้อมชุดฝึกฝนปฏิบัติการให้ 3 ครั้งก่อนการสอบรับรอง และเมื่อสอบประเมินผ่านเกณฑ์ 75% จะได้รับตรารับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-badge) และวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) ตรวจสอบได้โดยตรงกับทาง ICDL Foundation
โดยหลักสูตรระดับ L1 จะเน้นไปที่บุคคลทั่วไปที่สนใจและต้องการศึกษาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านพื้นฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป โดยมีระยะเวลาในการเรียนอยู่ที่ 3 ชั่วโมงผ่านระบบการเรียนนรู้ออนไลน์ ส่วนหลักสูตรระดับ L2 จะเป็นการอบรมแบบเข้มข้นที่มุ่งเน้นไปยังบุคลากรที่ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ต้องการต่อยอดเพิ่มความก้าวหน้าในการทำงานด้วยการเลื่อนขั้นเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป และมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือผู้สมัครควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA อยู่ก่อน โดยระยะเวลาการอบรมจะใช้เวลาทั้งสิ้น 9 ชั่วโมงผ่านระบบออนไลน์
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้าน Digital Literacy รวมทั้งด้าน Data Protection ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและผ่านการรับรองประเมินทักษะพร้อมได้วุฒิบัตรจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกด้วย ICDL จนเรียกได้ว่าเป็นTechReady พร้อมทำงานกับเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้ผู้นั้นก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในสายงานได้ก่อนใคร
ติดต่อสอบถามได้ที่ Line Official: @icdlthailand

Screenshot-2022-09-21-184632-1.jpg Screenshot-2022-09-21-184514-0.jpg

URL

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: