11/28/2022 8:47 am

หัวเว่ยร่วมกับเฟล็กซิเบิล ไอที (Flexxible IT) บริษัทพันธมิตร เปิดตัวโซลูชันบริการปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (O&M) ระดับอุตสาหกรรม “O&M Hi-Ops 3.0” ภายในงานโมบาย เวิลด์ คองเกรส ประจำปี 2565 (MWC 2022) เพื่อสร้างบริการปฏิบัติการและซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมแบบดิจิทัล

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มากขึ้น การปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงแบบดั้งเดิมจึงเปลี่ยนไป แพลตฟอร์มปฏิบัติการและซ่อมบำรุงจะรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดมูลค่าขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มองเห็นมูลค่าของการปฏิบัติการและซ่อมบำรุงได้ชัดเจนขึ้น ประการที่สอง เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น การวิเคราะห์บันทึกจำนวนมาก จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงรวมถึงลดต้นทุนของผู้ประกอบการ

ด้วยเหตุนี้ หัวเว่ยจึงได้เปิดตัวโซลูชัน O&M Hi-Ops 3.0 อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยหลักการ “1+2+3=N” ช่วยให้สามารถมองเห็นมูลค่าของการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง ในการดำเนินงาน การรับรู้สถานการณ์ และการคาดการณ์ความเสี่ยง ในอุตสาหกรรม โซลูชัน O&M Hi-Ops 3.0 สำหรับอุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยหลักการต่าง ๆ ได้แก่ “1” ซึ่งหมายถึงศูนย์บำรุงรักษาและปฏิบัติการอัจฉริยะ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติการและซ่อมบำรุงแบบครบวงจรที่พัฒนาโดยหัวเว่ย ส่วน “2” นั้นหมายถึงบริการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงสองประเภท ได้แก่ บริการปฏิบัติการและซ่อมบำรุงขั้นพื้นฐานและบริการปฏิบัติการและซ่อมบำรุงแบบดิจิทัล โดยบริการขั้นพื้นฐานจะครอบคลุมการประสานงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง การปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงแบบประจำ การจัดการปฏิบัติการและซ่อมบำรุง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บริการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงด้านดิจิทัลนั้น ครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง การสร้างการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงแบบดิจิทัล และการดำเนินงานด้านดิจิทัลของการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง และ “3” หมายถึงพันธมิตรสามประเภท ได้แก่พันธมิตรองค์ประกอบแพลตฟอร์ม พันธมิตรเพื่อการพัฒนาและการปรับตัว และพันธมิตรร่วมโซลูชัน ขณะที่ “N” หมายถึงสถานการณ์การปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงต่าง ๆ เช่น เมืองอัจฉริยะ การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ การเงินอัจฉริยะ และรัฐบาลอัจฉริยะ

การดำเนินการตามมูลค่าของการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง: หมายถึงการสร้างแบบจำลองมูลค่าของการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง และระบบที่ขับเคลื่อนโดยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยจะแยกแยะวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงจากวัตถุประสงค์การบริการทีละขั้นตอน สร้างระบบตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง ดำเนินการสร้างแบบจำลองระบบ และทำให้แพลตฟอร์มแข็งแกร่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบผลลัพธ์การบริการ และปิดท้ายด้วยการดำเนินการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง

การรับรู้สถานการณ์: การเชื่อมโยงทั้งหมดของห่วงโซ่บริการ ห่วงโซ่ข้อมูล และห่วงโซ่การปรับใช้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อวาดแผนที่การรับรู้การบริการ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บริการแบบเรียลไทม์ แสดงภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลและสถาปัตยกรรมเพื่อกำหนดเขตและค้นหาข้อบกพร่องของบริการอย่างรวดเร็ว รวมถึงค้นหาและติดตามบริการ/ปัญหาการบริการ ทรัพยากรระบบ ข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของเหตุการณ์

การคาดคะเนความเสี่ยง: เริ่มต้นจากการตรวจสอบแบบฟูลสแตก และสร้างแผนผังข้อบกพร่องมากกว่า 5,000 รายการโดยรวบรวมข้อมูลจากชั้นแพลตฟอร์ม ชั้นข้อมูล ชั้นบริการ และชั้นการใช้งาน โดยใช้วิธีการรับสถานะและการจัดการขีดจำกัด การจัดการอัลกอริทึมแบบจำลอง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล การตรวจจับเชิงรุก และการจำลองพฤติกรรมของผู้ใช้ ทั้งหมดนี้คือการติดตามแบบคาดการณ์อัจฉริยะ

โซลูชัน O&M Hi-Ops 3.0 สำหรับอุตสาหกรรมของหัวเว่ย ประกอบด้วยพันธมิตรที่มีความสามารถ 3 ประเภท ได้แก่ 1. พันธมิตรส่วนประกอบแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยการนำเสนอส่วนประกอบที่ครบถ้วน ครอบคลุมการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที การจัดการที่อยู่ไอพี การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างภาพ 3 มิติ และการจัดการประสิทธิภาพเครือข่าย 2. พันธมิตรเพื่อการพัฒนาและการปรับตัว ซึ่งให้บริการปรับเปลี่ยนส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาการออกแบบด้วยภาพ การพัฒนาการปรับพอร์ทัล การพัฒนาอะแดปเตอร์ การเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการ และการรวมเครื่องมือ 3. คู่ค้าด้านโซลูชันที่ร่วมกันจัดหาโซลูชันบริการการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง ซึ่งรวมถึงโซลูชันการแสดงภาพข้อมูล โซลูชันการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงระยะไกล และโซลูชันการตรวจสอบการใช้งาน

เฟล็กซิเบิล ไอที เป็นพันธมิตรที่ได้รับการรับรองจากหัวเว่ย มีสำนักงานใหญ่ในสเปนและมีสาขาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา บริษัทมีทีมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี เพื่อช่วยลูกค้าจัดการกับเหตุฉุกเฉินและการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบเชิงรุกแบบ 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยลูกค้าในการป้องกันและระบุปัญหาฮาร์ดแวร์ คุณคิเลียน อาร์โคนา (Kilian Arjona) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของเฟล็กซิเบิล ไอที กล่าวว่า “หัวเว่ยได้ร่วมมือกับเฟล็กซิเบิล ไอทีตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันหัวเว่ยก็ร่วมมือกับพันธมิตรหลายแห่ง”

ในอนาคต หัวเว่ยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรจำนวนมากขึ้นเพื่อปรับแต่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของผู้ใช้ และจุดประกายมูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น

งานโมบาย เวิลด์ คองเกรส ประจำปี 2565 จัดขึ้นในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2565 ธุรกิจสำหรับองค์กรของหัวเว่ยตั้งอยู่ที่บูธ 1H50 ณ ฟีรา กรัน เวีย ฮอลล์ 1 (Fira Gran Via Hall 1) เรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1758914/Mr_Kilian_Arjona_CTO_Flexxible_IT.jpg
คำบรรยายภาพ: คุณคิเลียน อาร์โคนา ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของเฟล็กซิเบิล ไอที

Mr_Kilian_Arjona_CTO_Flexxible_IT.jpg

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: