Breaking News

ผลสำรวจของ ThoughtWorks ชี้ ความรู้ด้านเทคโนโลยี จะเป็นตัวตัดสินความเป็นผู้นำทางธุรกิจโลกในวันพรุ่งนี้

ผลสำรวจของ ThoughtWorks ชี้ ความรู้ด้านเทคโนโลยี จะเป็นตัวตัดสินความเป็นผู้นำทางธุรกิจโลกในวันพรุ่งนี้

Infographic-tech-profiency
Infographic-tech-profiency

ผลสำรวจของ ThoughtWorks เปิดเผยว่า ความสำเร็จของผู้นำและองค์กรในวันพรุ่งนี้ จะถูกตัดสินจากความสามารถทางด้านเทคโนโลยี  ดาต้า  และซอฟต์แวร์

  • บรรดาผู้นำธุรกิจในเอเชียและทั่วโลกคาดการณ์ว่า ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจะเป็นตัวชี้วัดหลักขององค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินองค์กรให้ประสบความสำเร็จใน 10 ปีข้างหน้า
  • ผลสำรวจผู้นำธุรกิจมากกว่าครึ่งหนึ่ง ระบุว่า องค์กรที่จะเป็นผู้นำในวันข้างหน้า คือองค์กรที่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเปลี่ยนผ่านและเข้ากับตนเองได้ดีที่สุด

กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2564 – ผลการสำรวจบรรดาผู้นำธุรกิจทั่วโลก พบว่า 1 ใน 3 ของความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินองค์กรให้ประสบความสำเร็จใน 10 ปีข้างหน้า จะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่และดาต้า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าความรู้แขนงอื่น ๆ ที่จำเป็น ถึง 4 เท่า

ผลสำรวจดังกล่าวคือรายงานฉบับล่าสุดจาก ThoughtWorks บริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ระดับโลก โดยเป็นการสำรวจความเห็นผู้บริหารระดับสูงเกือบ 1,000 คน จาก 12 ประเทศ เกี่ยวกับการให้น้ำหนักความรู้แขนงต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อผู้นำองค์กรใน 10 ปีข้างหน้า ซึ่งพบว่า ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และดาต้า มีสัดส่วนความสำคัญมากที่สุด 31% รองลงมาคือ ความรู้ทางด้านการเงิน 8% ความรู้ทางด้านการตลาด 7% และความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 6%

หากแบ่งตามภาคอุตสาหกรรมแล้ว ผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินจะให้ความสำคัญกับความรู้ด้านเทคโนโลยีมากที่สุด 36% ตามมาด้วยผู้บริหารในอุตสาหกรรมยานยนต์และการคมนาคมขนส่ง 34% และหากเทียบในแง่ของบริษัทรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่ถึง 5 ปี จะให้น้ำหนักกับความรู้ด้านนี้ถึง 34% เมื่อเทียบกับบริษัทที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ซึ่งให้น้ำหนักที่ 29%

ผลการสำรวจดังกล่าวยังบ่งชี้ว่า ผู้บริหารองค์กรที่ให้น้ำหนักกับเทคโนโลยีน้อยที่สุด ยอมรับด้วยว่า พวกเขาตกเป็นผู้ตามในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และกำลังพยายามไล่ให้ทันในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อีกด้วย

เทคโนโลยีต้องมาก่อนแบรนด์ดิ้งและกำไร

เมื่อถามถึงปัจจัยสำคัญต่อการเป็นผู้นำแบรนด์ในอีก 10 ปีข้างหน้า พบว่า 2 ปัจจัยหลักที่ได้คะแนนมากที่สุดล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นกัน นำโดยปัจจัยการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบจากเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งในบรรดาประเทศที่ทำการสำรวจนั้น จีนให้น้ำหนักกับปัจจัยนี้ถึง 62% และอินเดียให้น้ำหนัก 56% ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ที่ทำการสำรวจเช่น สหรัฐฯ และประเทศในยุโรป

ปัจจัยรองลงมาคือ การดึงศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจของตนเอง ซึ่งมีผู้บริหารให้น้ำหนักถึง 46% และอีก 44% เชื่อว่าพวกเขาจะเป็นองค์กรที่กำหนดให้เทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการคิดเชิงธุรกิจ ในขณะที่จีนยังให้นำหนักมากที่สุด 83% กับปัจจัยการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อชัยชนะทางธุรกิจ การทำระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และการดึงดูดบุคลากรชั้นเยี่ยมให้มาร่วมงานด้วย

เป็นที่น่าสนใจว่า ในการจะขึ้นเป็นผู้นำแบรนด์ของวันพรุ่งนี้นั้น ผู้บริหารต่างให้น้ำหนักปัจจัยด้านเทคโนโลยีมากกว่าเป็นสองเท่า เมื่อเทียบกับปัจจัยอย่างการเป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลก ที่มีสัดส่วน 25% การทำกำไรให้ได้มากที่สุด 25% และการมีภาพลักษณ์แบรนด์ที่ชัดเจน 23%

คุณพีท เจียมศรีพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ThoughtWorks ประเทศไทย กล่าวว่า “เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นทุกส่วน ทุกฟังก์ชั่นของธุรกิจ และเป็นวัฒนธรรมความสำเร็จขององค์กรในแต่ละวันไปแล้ว ทศวรรษที่ผ่านมาถือเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ครั้งใหญ่สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในเอเชีย ซึ่งถูกเร่งเร้าด้วยสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลก กระแสการคิดใหม่ได้เปลี่ยนผ่านหลายอุตสาหกรรมไปแล้วอย่างเต็มรูปแบบ และทำให้หลายส่วนกำลังแข่งขันอยู่ในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งช่องว่างระหว่างธุรกิจที่คิดถึงการปรับใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี กับธุรกิจที่ไม่ได้มองอย่างเดียวกัน ก็มีแต่จะยิ่งขยายวงมากขึ้น”

รายงานฉบับใหม่เรื่อง ‘Tech proficiency: The new imperative for business growth, leadership and agility’ สามารถอ่านได้ ที่นี่

_______________________________________

เกี่ยวกับ ThoughtWorks

ThoughtWorks เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ระดับโลก ปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 8,000 คน ในสำนักงาน 48 แห่งใน 17 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับลูกค้าแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนโดยใช้เทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: รายงานวิจัยดังกล่าวเป็นการสำรวจความเห็นผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) จำนวน 969 คน ตั้งแต่ระดับ CEO, CIO และ CTO ใน 12 ประเทศ และ 7 อุตสาหกรรมที่ ThoughtWorks มีฐานลูกค้าสำคัญอยู่และสามารถให้ความเห็นในเชิงการตลาดได้ (สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร เยอรมนี จีน ออสเตรเลีย อินเดีย บราซิล สิงคโปร์ อิตาลี โรมาเนีย ฟินแลนด์ และเนเธอร์แลนด์) รายงานวิจัยทางออนไลน์จัดทำโดย Maru/Blue ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Automation Anywhere แต่งตั้ง Dmitri Chen เป็นรองประธานบริหารฝ่ายขายคนใหม่ มุ่งขับเคลื่อนการเติบโต RPA ผ่านคลาวด์ในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น

Dmitri Chen อดี …

%d bloggers like this: