Breaking News

แจกวิธีดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ปลอดภัยตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ฉบับปี 2021

ใกล้เข้ามาแล้วกับการประกาศใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แบบเต็มรูปแบบในปี 2564 นี้ หลายคนเริ่มเข้าใจถึงสาระสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้และเริ่มนำไปปรับใช้กันในองค์กรบ้างแล้ว

อ่านเพิ่มเติม : หากใครยังไม่รู้ข้อมูลเบื้องต้นสามารถเข้าไปอ่าน 5 สาระสำคัญของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) กันได้ที่นี่เลย

แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแล้วเราจะดูแลอย่างไรให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราปลอดภัยจริง ตามหลัก PDPA วันนี้เราจึงจะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามกฎหมายกันอย่างถูกต้อง

อย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่อะไรบ้าง

ADD เลยนำตัวอย่างข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลมาแยกแยะให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้น.

ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ทั้งแบบ online และ offline ในทางตรงและทางอ้อม

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
รูปถ่าย
เลขบัตรประชาชน
วันเกิด
เชื้อชาติ
อายุ
ประวัติการทำงาน
ข้อมูลสุขภาพ
ข้อมูลด้านการเงิน
Biometric (เช่น ลายนิ้วมือ)
ความคิดเห็นต่างๆ
อื่นๆ
ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
เลขทะเบียนบริษัท
ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล
ข้อมูลผู้ตาย
แจกวิธีดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ปลอดภัยตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ฉบับปี 2021 4
หากองค์กรต้องการนำข้อมูลไปใช้ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ต้องได้รับความยินยอมจากข้อมูลก่อนเสมอ โดยต้องทำการขอคำยินยอม (Consent) อย่างถูกต้องและชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม : วิธีรับมือและการขอ consent ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากเราทราบประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลไปเบื้องต้นแล้ว ทีนี้เรามารู้จักวิธีดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยตามหลัก PDPA กันเลย ซึ่งการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

วิธีดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยตามหลัก PDPA
Encryption
ปกป้องข้อมูลที่พบด้วยการเข้ารหัสและกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย

Access Control
การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เพื่อไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้ เช่น การกำหนดสิทธิให้แค่ฝ่าย HR สามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้ ส่วนฝ่ายบัญชีสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน หากฝ่ายบัญชีต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนอื่นๆของพนักงานก็จะไม่สามารถเแสดงข้อมูลได้ครบถ้วน (Data Masking) ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งนโยบายของบริษัท เป็นต้น

ติดตามการใช้งานข้อมูลและแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ของผู้ใช้
หากใครใช้ Windows จะสามารถเข้าใช้ Microsoft 365 ที่มีชุดเครื่องมือสามารถ ติดตาม ตรวจสอบ และป้องกัน การใช้งานไฟล์ที่มีข้อมูลส่วนตัวไปใช้งานบนแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ขององค์กรได้

มีการระบุความเสี่ยง
โดยองค์กรควรร่างนโยบายเกี่ยวกับ Data Privacy/Data Protection Impact Assessment และ Risk Assessment เพื่อเป็นมาตรการในการวางแผนป้องกันข้อมูลและรองรับในกรณีที่ข้อมูลเกิดการรั่วไหล

มีระบบ Monitoring
สำหรับ Monitor พฤติกรรมการใช้งานของ user ในระบบ ถ้าหากมีพฤติกรรมการใช้งานที่ผิดปกติ ระบบควรมีการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบ

จัดอบรม
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรงทั้งในรูปแบบ IT และ Non-IT

ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง
เนื่องจากหลายองค์กรจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างมากอยู่ในระบบ และมักจะมีข้อมูลที่ไม่ใช้แล้วหลงเหลืออยู่โดยที่คิดว่าการกดลบหรือ ลบลงRecycle Bin จะทำให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกไปหมดได้ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงานที่ลาออกไปแล้ว หรือข้อมูลความลับองค์กรก็ตาม
แต่!!…
เพียงแค่การกดลบออกจากถังขยะ หรือการ Format ข้อมูลยังไม่สามารถเคลียข้อมูลออกไปหมดได้ ซึ่งหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำคัญขององค์กรเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี อาจสร้างความเสียหายในเชิงธุรกิจของคุณอย่างมหาศาลและอาจจะทำให้องค์กรของคุณเสียชื่อเสียงในฐานะองค์กรที่ทำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นรั่วไหล และโดนบทลงโทษตามกฎหมาย PDPA อีกด้วย

แจกวิธีดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ปลอดภัยตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ฉบับปี 2021 5
ซึ่งการทำลายข้อมูลควรเลือกหน่วยงานเฉพาะด้านหรือ Third Party ที่ดูแลจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และควรเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีมาตรการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นอย่างปลอดภัย ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีหลักฐานการทำลายข้อมูลที่ชัดเจน

เพราะสาเหตุหลักๆที่เราพบเห็นกันตามข่าวเกี่ยวกับข้อมูลขององค์กรรั่วไหลมักเกิดขึ้นหลังจากองค์กรเหล่านั้นเลิกใช้อุปกรณ์ IT ต่างๆ หรือการนำไปทำลายกับบุคคล/หน่วยงานที่ไม่มีมาตรฐาน เลยทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ของข้อมูลเหล่านั้นอยู่บ่อยๆ

แต่สำหรับ Asia Data Destruction เราเป็นหน่วยงานที่ดูแลจัดการข้อมูลของคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับองค์กรต่างๆที่ต้องการทำลายทิ้งและไม่อยากให้รั่วไหลออกไป รวมถึงเรายังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการรับซื้ออุปกรณ์ IT ของคุณหลังจากทำลายข้อมูลอย่างหมดจดแล้ว ด้วยที่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นยังสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ โดยปราศจากข้อมูลของคุณในเครื่องอีกด้วย

วิธีดูแลข้อมูลส่วนบุคคล-01-1.jpg

URL

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Huawei Enterprise BG ประกาศแผนพัฒนาระบบพาร์ทเนอร์ เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลใหม่

Enterprise Busi …

%d bloggers like this: