Breaking News
หัวเว่ย

หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ จับมือพันธมิตรอีโคซิสเต็ม ร่วมยกระดับการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมขึ้นอีกขั้น

หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ จับมือพันธมิตรอีโคซิสเต็ม

ร่วมยกระดับการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมขึ้นอีกขั้น

 เซินเจิ้น ประเทศจีน, 4 มิถุนายน 2563 – สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดทั่วโลกของโควิด-19 การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ระยะการพัฒนาครั้งใหญ่ จะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและศักยภาพที่สูงในการเติบโตของตลาด การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลนี้จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้งในแง่โมเดลการจัดการของภาครัฐ โมเดลธุรกิจของอุตสาหกรรมแนวดิ่ง ทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพการผลิตและการให้บริการ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ จึงทำให้เกิดคำถามตามมาว่า ทิศทางของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในหลายๆ อุตสาหกรรมจะมีลักษณะอย่างไร จะเปลี่ยนผ่านในลักษณะไหน และหัวเว่ยจะสามารถสร้างข้อได้เปรียบให้กับลูกค้า ธุรกิจ องค์กรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ยจึงได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมและความท้าทายต่างๆ ที่บริษัทกำลังเผชิญแก่บรรดานักวิเคราะห์และสื่อมวลชนจากทั่วโลกภายในงานประชุมสุดยอด Huawei Global Analyst Summit 2020 (HAS 2020) พร้อมสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรในการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลภาคอุตสาหกรรม และช่วยให้ลูกค้าสามารถเร่งขับเคลื่อนกระบวนการอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นายเผิง จงหยาง ประธานกรรมการบริหารบอร์ด และประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย กล่าวว่า “ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่เรียกได้ว่าไม่ราบรื่นและยากลำบากสำหรับหัวเว่ย อย่างไรก็ตาม เราฟันฝ่าทุกอุปสรรคผ่านความแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อลูกค้าและการสรรค์สร้างคุณค่าใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและศักยภาพที่สั่งสมมากว่า 30 ปี เราเข้าใจในความต้องการของลูกค้าและภาคอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง หัวเว่ยได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชัน ICT ที่เปี่ยมประสิทธิภาพในหลากหลายสายผลิตภัณฑ์ นั่นเป็นเหตุผลที่ลูกค้าหลายรายเลือกหัวเว่ยเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับการเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล ความสำเร็จของหัวเว่ยเป็นผลมาจากการลงทุนมหาศาลของเราในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง ด้วยทีม R&D ที่แข็งแกร่งถึง 90,000 คน เราพร้อมบุกตลาดของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และพัฒนาโซลูชันเฉพาะตามแต่ละสถานการณ์สำหรับภาครัฐและลูกค้าธุรกิจองค์กรในยุคดิจิทัลนี้ เราจะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกฝ่ายเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่เข้มแข็ง โดยหัวเว่ยมุ่งมั่นในการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ลูกค้าเลือก เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และสร้างรากฐานอันมั่นคงในยุคดิจิทัลร่วมกัน”

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก แต่หัวเว่ยมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายอันท้าทายใหม่ ๆ ได้ โดยการพัฒนาและการนำเทคโนโลยี ICT ที่เป็นหนึ่งอันเดียวกันมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น 5G, AI, หรือการประมวลผลบนระบบ Cloud ซึ่งช่วยเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมแนวดิ่ง นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำให้ภาครัฐและธุรกิจองค์กรทั่วโลกเข้าใจถึงความสำคัญของเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง และพลังของศักยภาพโลกดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน

นายชิว เหิง ประธานฝ่ายการตลาดระดับโลก (global marketing) กลุ่มธุรกิจเอนเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย ได้ชี้แจงถึงผลประกอบการธุรกิจและเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจหัวเว่ยเอนเตอร์ไพรส์ ในปี พ.ศ.2562 ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “นำดิจิทัลสู่ทุกองค์กร – Bring Digital to Every Organization” ไว้ว่าผลจากการสนับสนุนของลูกค้าและกลุ่มพาร์ทเนอร์ทั่วทุกมุมโลก ทำให้กลุ่มธุรกิจหัวเว่ยเอนเตอร์ไพรส์มียอดขายมากกว่า 89.7 ล้านหยวนในปี พ.ศ.2562 ซึ่ง 86% มาจากพาร์ทเนอร์ โดยหัวเว่ยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรมากกว่า 50,000 แห่งทั่วโลก

ยิ่งไปกว่านี้ บริษัทชั้นนำกว่า 228 แห่งจาก Fortune Global 500 และอีก 58 แห่ง จาก Fortune Global 100 ได้เลือกหัวเว่ยและกลุ่มพาร์ทเนอร์ของหัวเว่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หัวเว่ยได้ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน, การคมนาคม, การผลิต, พลังงานไฟฟ้า, การศึกษา และการสาธารณสุขให้แก่ธุรกิจองค์กรมากกว่า 1,800 แห่ง ในอนาคต หัวเว่ยจะยังคงยืนหยัดสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มลูกค้าโดยการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในระดับภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนการปฏิรูปแคมปัสและศูนย์กลางข้อมูล รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักที่ล้ำสมัยพร้อมกันไปด้วย

หัวเว่ยยังได้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลในอุตสาหกรรมคมนาคมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ด้วยการผสานเทคโนโลยี 5G, AI และ ICT ภายในอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ หัวเว่ยได้มีส่วนช่วยกลุ่มลูกค้าด้านคมนาคม โดยปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการยกระดับประสบการณ์ในทุกด้าน

นายเซียง สี รองประธานกลุ่มธรุกิจการคมนาคมขนส่งระดับโลก (Global Transportation) ของหัวเว่ย ได้แบ่งปันประสบการณ์ของหัวเว่ยในภาคอุตสาหกรรมคมนาคม ไว้ว่า “ด้วยอุตสาหกรรมคมนาคมที่จะผสานเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นในอนาคต หัวเว่ยจะยังคงร่วมมือกับอีโคซิสเต็มของกลุ่มพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบคมนาคมที่เป็นองค์รวมและครอบคลุม โดยเน้นแนวคิด “หนึ่งอัตลักษณ์สำหรับการเดินทาง หนึ่งรูปแบบสำหรับการจัดการขนส่ง และหนึ่งสมองเพื่อการปฏิบัติการและการควบคุม (One ID for Travel, One Order for Logistics, and One Brain for Operations and Supervision)”

สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินนั้น มุ่งมั่นไปสู่ “ดิจิทัล ความชาญฉลาด และการเปิดกว้างอย่างเต็มรูปแบบ” และเนื่องด้วยเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น อุตสาหกรรมบริการทางการเงินจึงยิ่งมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะนำรูปแบบการปฏิบัติการแบบดิจิทัลมาปรับใช้ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมบริการทางการเงินยังระบุข้อได้เปรียบและมูลค่าของ
การปฏิบัติการแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีใหม่อีกด้วย

นายวินเซนต์ เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงินระดับโลก (Global Financial Services) ของหัวเว่ย กล่าวว่า หัวเว่ยจะยืนหยัดยกระดับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งหลักปฏิบัติที่สำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อช่วยสถาบันการเงินต่างๆ ดำเนินการด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น การเงินแบบครอบคลุม รวมถึงนวัตกรรมธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ open banking หรือแนวคิดที่ธนาคารยินยอมเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าให้กับภาคส่วนอื่น (third-party) เพื่อรองรับการบริการทางการเงินที่มั่นคง ปลอดภัย และรวดเร็วในส่วนของอุตสาหกรรมพลังงานนั้นกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ เช่น การปฏิรูปพลังงาน ความต้องการลดปริมาณคาร์บอน ความปลอดภัยทางพลังงาน และปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้พลังงานอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนายเซีย เหวินป๋อ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกของ Huawei EBG เชื่อว่าความท้าทายเหล่านี้จะช่วยเร่งให้อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงและยกระดับตัวเองได้เร็วขึ้น

“หัวเว่ยจะทำงานร่วมกับลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้การประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบ Cloud, Big Data, เทคโนโลยี 5G และ AI ในอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (power grid) จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและเสถียร พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานในระดับมหภาคแบบใหม่ และปรับปรุงความมีประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการ ยิ่งไปกว่านั้น การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังจะช่วยพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย” นายเซีย เหวินป๋อกล่าว

ในอนาคต หัวเว่ยจะสร้างรากฐานทางดิจิทัลให้แก่ประเทศไทย รวมถึงวางแก่นสำหรับโลกดิจิทัลบนพื้นฐานแนวคิด “การเชื่อมต่อแบบใหม่ การประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบใหม่ แพลตฟอร์มแบบใหม่ และอิโคซิสเต็มแบบใหม่” อีกด้วย

# # #

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย (Huawei) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุปกรณ์อัจฉริยะ ด้วยโซลูชันแบบครบวงจรใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ เครือข่ายโทรคมนาคม ไอที สมาร์ทดีไวซ์และบริการคลาวด์ เรามุ่งมั่นที่จะนำระบบดิจิทัลไปสู่ทุกคน ทุกบ้านและทุกองค์กรเพื่อเชื่อมต่อกับโลกแห่งความล้ำสมัยด้านสติปัญญา

ผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่ครบวงจรของหัวเว่ยมีศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งยังมีความปลอดภัย จากการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในระบบเครือข่าย ทำให้หัวเว่ยสามารถสร้างสรรค์คุณค่าในระยะยาวให้แก่ลูกค้า เสริมประสิทธิภาพให้กับผู้คน ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านมีความสะดวกสบาย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรทุกรูปแบบ

หัวเว่ยยังให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเราได้ทุ่มงบประมาณให้กับการวิจัยและพัฒนา เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า หัวเว่ยมีจำนวนพนักงานมากกว่า 194,000 คน ดำเนินธุรกิจใน 170 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย www.huawei.com หรือติดตามเราได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Parents in APAC hide their private data from their kids more than cybercriminals, Kaspersky reports

Online users ar …

%d bloggers like this: