Breaking News

ERNW เผยผลรีวิวซอร์สโค้ด UDG สำหรับ 5G Core Network ของหัวเว่ย ชี้มีคุณภาพสูง น่าเชื่อถือ

ERNW เผยผลรีวิวซอร์สโค้ด UDG สำหรับ 5G Core Network ของหัวเว่ย ชี้มีคุณภาพสูง น่าเชื่อถือ

 [บรัสเซลส์, ประเทศเบลเยี่ยม, 26 พฤษภาคม 2563] – ERWN องค์กรอิสระด้านความปลอดภัยทางไอทีจากประเทศเยอรมนี ได้จัดการทดสอบเชิงเทคนิคซอร์สโค้ดหรือรหัสต้นฉบับสำหรับ Unified Distributed Gateway (UDG) ของหัวเว่ย ที่ใช้ร่วมกับ 5G Core Network โดยผู้ตรวจสอบอาวุโสของ ERWN ได้ทดสอบซอร์สโค้ดดังกล่าวด้วยเครื่องมือและวิธีการชั้นนำต่างๆ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม โดยตีพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งระบุถึงคุณภาพของซอร์สโค้ด หัวเว่ยได้พัฒนาขั้นตอนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ UDG ให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ นับเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีว่า 5G Core Network ของหัวเว่ยมีความพร้อมทั้งในแง่ความปลอดภัยและความเสถียร

UDG เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแบบผสานซึ่งสามารถดำเนินการให้บริการได้ทั้งบนเครือข่าย 5G และเครือข่ายดั้งเดิม โดยสามารถทำงานในฐานะ User Plane Function (UPF) สำหรับ 5G Core Network และเป็นเกตเวย์ของ User Plane รวมทั้งเป็นเกตเวย์เครือข่ายสำหรับกลุ่มข้อมูลให้แก่เครือข่ายแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ ERNW ได้ทดสอบซอร์สโค้ดของ UDG  ณ ศูนย์ความโปร่งใสเพื่อความมั่นคงทางไซเบอร์ของหัวเว่ย (Huawei Cyber Security Transparency Center) ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของซอร์สโค้ด กระบวนการการสร้าง และการจัดการองค์ประกอบต่างๆ  ในระบบของโอเพนซอร์ส ซึ่งผลการตรวจสอบระบุว่า ความซับซ้อนของซอร์สโค้ดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ทั้งยังเกิดโค้ดซ้ำได้น้อยมากหรือเกิดเฉพาะในจุดที่เหมาะสม และสามารถหลีกเลี่ยงฟังก์ชันที่ไม่ปลอดภัยได้เมื่อจำเป็น

ด้านการตรวจสอบกระบวนการสร้าง ผลการตรวจสอบชี้ว่าระบบทวิภาค (Binary) ทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ด้วยวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย ทั้งยังถูกสร้างขึ้นด้วยระดับเทียบเท่ากับระบบทวิภาคอื่นๆ อันเป็นที่ยอมรับ ส่วนผลตรวจสอบการจัดการระบบโอเพนซอร์ส แสดงให้เห็นว่าการแยกโค้ดโอเพนซอร์ส การจัดการโค้ด กระบวนการการจัดเอกสาร ไปจนถึงการจัดการแพตช์ต่างๆ อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและผ่านมาตรฐานสมัยใหม่ เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบเชิงเทคนิคทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของซอร์สโค้ดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันที่ดีว่าหัวเว่ยได้พัฒนาขั้นตอนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมได้

ทั่วโลกต่างยอมรับว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมต้องพึ่งพาเทคโนโลยี 5G มากขึ้น โดยจะมาพร้อมกับภัยคุกคามและมีผลกระทบมาก จึงต้องควบคุมดูแลห่วงโซ่อุปทานในระดับโลก (global supply chains) เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวเว่ยมุ่งมั่นพัฒนาและสำรวจศักยภาพด้านความปลอดภัย จึงได้ร่วมมือกับ ERNW เพื่อเข้าการตรวจสอบในครั้งนี้ และหัวเว่ยหวังว่าจะสามารถร่วมงานกับลูกค้า พาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้อย่างเปิดกว้าง ตรงไปตรงมา และโปร่งใสยิ่งขึ้น

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่างๆ ของหัวเว่ยได้รับการจัดจำหน่ายและแพร่หลายไปในกว่า 170 ประเทศและภูมิภาค ทั้งยังสามารถรักษาชื่อเสียงด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมไว้ได้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเทคนิคและความปลอดภัยรูปแบบใหม่ หัวเว่ย มองว่าการสร้างและรองรับระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลกอย่างครบวงจรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ต้องมุ่งเน้นพัฒนา นอกจากนี้ หัวเว่ยยังดำเนินการลงทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคม พาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่น่าเชื่อถือสำหรับเทคโนโลยี 5G

# # #

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย (Huawei) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุปกรณ์อัจฉริยะ ด้วยโซลูชันแบบครบวงจรใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ เครือข่ายโทรคมนาคม ไอที สมาร์ทดีไวซ์และบริการคลาวด์ เรามุ่งมั่นที่จะนำระบบดิจิทัลไปสู่ทุกคน ทุกบ้านและทุกองค์กรเพื่อเชื่อมต่อกับโลกแห่งความล้ำสมัยด้านสติปัญญา

ผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่ครบวงจรของหัวเว่ยมีศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งยังมีความปลอดภัย จากการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในระบบเครือข่าย ทำให้หัวเว่ยสามารถสร้างสรรค์คุณค่าในระยะยาวให้แก่ลูกค้า เสริมประสิทธิภาพให้กับผู้คน ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านมีความสะดวกสบาย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรทุกรูปแบบ

หัวเว่ยยังให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเราได้ทุ่มงบประมาณให้กับการวิจัยและพัฒนา เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า หัวเว่ยมีจำนวนพนักงานมากกว่า 194,000 คน ดำเนินธุรกิจใน 170 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย www.huawei.com หรือติดตามเราได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Parents in APAC hide their private data from their kids more than cybercriminals, Kaspersky reports

Online users ar …

%d bloggers like this: