Breaking News

หัวเว่ย ประกาศเปิดตัวระบบเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ OceanStor Pacific Series สะท้อนมาตรฐานใหม่ของหน่วยเก็บมวลสูง

หัวเว่ย ได้ประกาศเปิดตัวระบบเก็บข้อมูลมวลสูงรุ่นใหม่อย่าง OceanStor Pacific Series ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูล AI, HPC, วิดีโอ และข้อมูลมวลสูงอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเชื่อถือได้ ด้วยการทลายขีดจำกัดเดิม ๆ ในทางสถาปัตยกรรม บริการ และสมรรถนะการทำงาน พร้อมงัดใช้อัลกอริทึม EC ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และรองรับหลายโปรโตคอล ประกอบกับชุดฮาร์ดแวร์เฉพาะงาน หน่วยเก็บมวลสูงนี้นับเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการเก็บข้อมูลมวลสูงที่รองรับกับอนาคต เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ปลดล็อกขุมพลังของข้อมูลในยุคอัจฉริยะได้อย่างเต็มกำลัง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ส่งผลให้การผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นที่นิยมในโมเดลธุรกิจสมัยใหม่ การผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นโอกาส และเปลี่ยนโอกาสเหล่านี้เป็นบริการ จนกลายเป็นผลกำไรในท้ายที่สุด ปัจจัยการผลิตใหม่นี้ทำให้องค์กรต่าง ๆ เร่งหาวิธีรวบรวมและเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ ให้คุ้มค่ากับต้นทุน ทั้งข้อมูลเชิงโครงสร้างจากบริการหลัก และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างปริมาณมากจาก 5G, IoT และ UHD โดยองค์กรต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้ เพื่อแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นความรู้และบริการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป

ปีเตอร์ โจว ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยเก็บข้อมูลและการมองเห็นอัจฉริยะของหัวเว่ย กล่าวว่า “ข้อมูลมวลสูงจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการพลิกโฉมองค์กรธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ปัจจุบัน มีข้อมูลเพียง 2% ทั่วโลกที่ถูกจัดเก็บ และมีข้อมูลเพียง 10% ที่กำลังถูกใช้เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ ทุกวันนี้ องค์กรต่าง ๆ กำลังเผชิญกับปัญหาขีดความสามารถไม่เพียงพอ การเก็บข้อมูลแยกกัน และความซับซ้อนในการบริหารจัดการเมื่อต้องรับมือกับข้อมูลมวลสูง OceanStor Pacific Series จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเป็นการวางมาตรฐานใหม่ในการเก็บข้อมูลมวลสูงที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน และช่วยให้เราก้าวขึ้นเป็นตัวเลือกที่ไว้วางใจได้ในการเก็บข้อมูลมวลสูง”

ชาง ไหเฟิง ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยเก็บมวลสูงของหัวเว่ย ได้อธิบายถึงทิศทางกลยุทธ์ของหัวเว่ยสำหรับตลาดหน่วยเก็บมวลสูง โดยมี 3 ข้อ ดังนี้

– เทคโนโลยีแถวหน้า: หัวเว่ยสร้างฮาร์ดแวร์ที่ทำงานเฉพาะทางมากมาย และงัดใช้นวัตกรรมซอฟต์แวร์สุดล้ำ เช่น อัลกอริทึมลดขนาดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและรองรับหลายโปรโตคอล และความน่าเชื่อถือหลายระดับเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

– นวัตกรรมธุรกิจ: หัวเว่ยงัดใช้เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมในเรื่องการป้องกันและลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่อเป็นผู้เล่นรายแรกในอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมโมเดลธุรกิจที่เน้นเรื่องความจุรองรับ โมเดลดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทราบถึงสิ่งที่จะได้ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการจัดหา รวมถึง TCO และเกณฑ์การใช้งานสำหรับหน่วยเก็บมวลสูง

– ความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรม: หัวเว่ยได้รับพลังขับเคลื่อนจากข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรม ทำให้หัวเว่ยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมเร่งการพลิกโฉมองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และปลดปล่อยขุมพลังของข้อมูลให้เป็นที่ปรากฏ

มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และคงทนถาวร: ตัวเลือกที่ไว้วางใจได้สำหรับข้อมูลจำนวนมาก

หัวเว่ยได้เปิดตัวอุปกรณ์จัดเก็บไฟล์รุ่นแรกในปี 2552 และได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากนับแต่นั้น โดยครองอันดับ 1 ในส่วนแบ่งตลาดจีนเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ติดต่อกัน OceanStor Pacific Series มีเป้าหมายที่จะกลายเป็นตัวเลือกที่ไว้วางใจได้สำหรับข้อมูลจำนวนมากด้วยการใช้ประโยชน์จากความรู้ทางเทคนิคตลอดหลายปีในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อย่างเต็มที่ และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีทั้งประสิทธิภาพ คุ้มราคา และไว้วางใจได้

– ประสิทธิภาพ: ซีรีส์นี้ทลายขอบเขตบริการเดิม ๆ เพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อหลายระบบทั้งไฟล์, HDFS และโปรโตคอลวัตถุ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพและการสูญเสียทางความหมายที่เกิดจากเกตเวย์แบบเดิม โดยในการวิจัยและพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้น ระบบการจัดเก็บข้อมูลของหัวเว่ยเพียงตัวเดียวทำการประมวลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในหลายเฟส ข้อมูลไม่จำเป็นต้องย้ายระหว่างระบบการจัดเก็บข้อมูลหลายระบบ ส่งผลให้พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริการขึ้นอีก 25% และลดพื้นที่ลง 20% การทลายขอบเขตด้านสมรรถนะนี้ ทำให้ระบบไฟล์รุ่นใหม่นี้รองรับการใช้งานที่มีการใช้แบนด์วิดท์ และ OPS สูง ให้สอดรับกับโหลด HPC ที่นับวันยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้น

– คุ้มค่า: ซีรีส์นี้เอาชนะกำแพงสถาปัตยกรรมด้วยนวัตกรรมโหมด vNode ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี EC ยืดหยุ่นรุ่นใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ดิสก์ขึ้นเป็น 93% มากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมกว่า 40% โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ โหนดแบบใหม่ที่มีความหนาแน่นสูงและความจุใหญ่สามารถรองรับดิสก์ได้ 120 ตัวในขนาดเพียง 5U โดยมีความหนาแน่นกว่าเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บทั่วไป 2.67 เท่า และลดพื้นที่ลง 62.5% ข้อมูลประเภท hot data, warm data และ cold data จะถูกจัดเรียงเข้าใน SSD, HDD และ Blu-ray โดยอัตโนมัติตามต้องการ ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลสามารถเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่มีการแทรกแซง

– คงทนถาวร: ซีรีส์มีกลไก 4 ระดับสำหรับข้อมูล อุปกรณ์ ระบบ และโซลูชัน เพื่อรับรองความไว้วางใจได้ในระดับสูง โดยระบบการตรวจสอบสภาพการทำงานย่อยและการประมวลผลเบื้องต้นนั้น ช่วยระบุความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง OceanStor Pacific Series ใช้กลไก DR แบบ active-active ข้ามคลัสเตอร์และ multi-active แบบสามจุดสำหรับการทำ DR ข้ามขอบเขต เพื่อรับประกันการให้บริการออนไลน์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการจัดเก็บภาพ วิดีโอออนไลน์ และการใช้งานด้านการผลิตอื่น ๆ

ระบบเก็บข้อมูล Huawei OceanStor มีการนำไปใช้ในกว่า 150 ประเทศ ครอบคลุมลูกค้ากว่า 12,000 รายในภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การเงิน หน่วยงานรัฐบาล พลังงาน บริการสุขภาพ การผลิต และการคมนาคม โดย Huawei OceanStor เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับลูกค้าทั่วโลกที่กำลังมองหาวิธีจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบริการของตน

–จบ–

เกี่ยวกับ Huawei

หัวเว่ย เป็นผู้นำของโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุปกรณ์อัจฉริยะ ด้วยโซลูชันครบวงจรที่ครอบคลุม 4 ขอบข่ายหลัก ได้แก่ เครือข่ายโทรคมนาคม ไอที อุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการคลาวด์ เรามุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ทุกคน ทุกบ้าน และทุกองค์กร เพื่อสร้างโลกอัจฉริยะที่มีการเชื่อมต่อถึงกันอย่างแท้จริง

หัวเว่ย ให้บริการครบวงจรทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการ โดยมาพร้อมศักยภาพอันโดดเด่นและความปลอดภัย เราทำงานร่วมกันอย่างเปิดกว้างกับพันธมิตรในระบบนิเวศ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้า สร้างพลังให้กับผู้คน เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตในบ้าน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรทุกขนาดและทุกรูปแบบ

นวัตกรรมของหัวเว่ยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า เราลงทุนมหาศาลในการวิจัยพื้นฐาน และมุ่งมั่นกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า เรามีพนักงานกว่า 194,000 คน และดำเนินงานในกว่า 170 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก หัวเว่ยเป็นบริษัทเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2530 และพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันอย่างแท้จริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวเว่ยได้ที่ www.huawei.com หรือ

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei
http://www.youtube.com/Huawei

รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20200528/2815733-1-a
คำบรรยายภาพ – ปีเตอร์ โจว ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยเก็บข้อมูลและการมองเห็นอัจฉริยะของหัวเว่ย เผยโฉมระบบเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ OceanStor Pacific Series

รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20200528/2815733-1-b
คำบรรยายภาพ – ชาง ไหเฟิง ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยเก็บมวลสูงของหัวเว่ย ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ OceanStor Pacific Series

a.jpg

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

 LINE เผยกลยุทธ์ “Growth Strategy” กุญแจความสำเร็จแบรนด์ไทยยุค New Normal

 LINE เผยกลยุทธ …

%d bloggers like this: