Breaking News

ยิบอินซอย สนับสนุนระบบ ‘Telemedicine’ ลดการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

ยิบอินซอย สนับสนุนระบบ ‘Telemedicine’ ให้สถาบันราชประชาสมาสัย
เพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นตัวแทน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด สนับสนุนวงการแพทย์เข้าติดตั้งระบบ ‘Telemedicine’ ในห้องสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เพื่อช่วยให้แพทย์และพยาบาลลดการสัมผัสผู้ป่วยลดลง พร้อมทั้งบริจาคเครื่องพรินเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะแพทย์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีแพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ และบุคลการทางการแพทย์จากสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรคให้การต้อนรับ

# # # #

Telemedicine_2-0.jpg Telemedicine_1-1.jpg

URL

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

กรุงอาบูดาบีเลือก “หัวเว่ย” สร้างศูนย์ข้อมูลสำรองของเมือง

เทศบาลกรุงอาบูด …

%d bloggers like this: