Breaking News

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) คว้า SAM Silver Class Sustainability Award 2020 จาก S&P Global

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) คว้า SAM Silver Class Sustainability Award 2020 จาก S&P Global

เดลต้าได้รับรางวัล SAM Silver Class Sustainability Award

กลุ่มอุตสาหกรรม “อุปกรณ์ เครื่องมือ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์” จาก S&P Global

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 14 กุมภาพันธ์ 2563 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับ Silver Class จาก S&P Global  จากผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ยอดเยี่ยม โดยเดลต้าฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม “อุปกรณ์ เครื่องมือ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์” หนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน The Sustainability Year Book 2020  ทั้งนี้เดลต้า ประเทศไทย ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน RobecoSAM ระดับ Bronze ประจำปี 2561 มาแล้ว   ครั้งนี้จึงถือเป็นการตอกย้ำความในฐานะที่เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้

“เรายินดียิ่งที่ได้รับรางวัล Sliver Class ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเดลต้าฯ นั้นดำเนินมาบนทิศทางที่ถูกต้อง  ขอขอบคุณความพยายามและความทุ่มเทของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการผลักดันและส่งเสริมความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ ตลอดจนช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้นในฐานะพลเมืองโลก  รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางสู่ความยั่งยืนของเรา” นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร เดลต้า ประเทศไทยกล่าว “ในส่วนของกลยุทธ์ในระยะยาว เราให้ความสำคัญกับกระบวนการธุรกิจที่รับผิดชอบ  การประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย ทั้งยังมุ่งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง”

นายมันจิต จุส หัวหน้าฝ่ายวิจัยและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาลของ S&P Global กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัล SILVER Award ใน The Sustainability Yearbook 2020 ซึ่งทุกบริษัทที่ได้รับรางวัลใน Yearbook ดังกล่าวล้วนมีผลการดำเนินงานดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ตลอดจนเทียบผลการดำเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)    Corporate Sustainability Assessment (CSA) เป็นเครื่องมือที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคธุรกิจมีมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หนังสือประจำปี หรือ Yearbook เล่มนี้จึงเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืนในระดับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือสูง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกสู่สายตาสาธารณะชนภายใต้แบรนด์ S&P Global ในปีนี้ จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึงคะแนน SAM ESG Score ของบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน yearbook ได้มากขึ้นด้วย”

S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ร่วมกันคิดค้น ดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยเป็นดัชนีระดับโลกตัวแรกที่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินการด้านความยั่งยืน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าด้าน เศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำทั่วโลก โดยในปีนี้ S&P Global เป็นผู้เผยแพร่ Sustainability Yearbook 2020 ภายใต้ความร่วมมือกับ RobecoSAM หลังจากที่ S&P Global ได้เข้าซื้อกิจการ ESG Ratings จาก RobecoSAM

ในปี 2562 S&P Global ได้ทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกกว่า 4,710 แห่งใน 61 กลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการประเมินด้านความยั่งยืน (CSA) โดยบริษัท 458 แห่งจาก 33 ประเทศผ่านการประเมินและได้รับการจัดลำดับอยู่ใน Sustainability Yearbook 2020 ทั้งนี้ เดลต้า ประเทศไทย ได้รับรางวัลระดับ Silver Class สำหรับบริษัทที่ได้รับประเมินที่มีคะแนน CSA รวมอย่างน้เอย 57 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วง 1% – 5% ของบริษัทที่มีผลการดำเนินการด้านความยั่งยืนสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

ทุกๆ ปี เดลต้า ประเทศไทย จะจัดทำโครงการใหม่และพัฒนาเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่มีอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น เดลต้าได้เพิ่มความพยายามในการให้ความรู้แก่คู่ค้าและซัพพลายเออร์เกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนี้ โดยในปีที่ผ่านมากบริษัทฯ ได้เพิ่มขอบเขตการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อชี้วัดและผลักดันการใช้วัสถุดิบที่มีส่วนประกอบจากกระบวนการรีไซเคิลและติดตามรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยให้เดลต้าฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์เดลต้าฯ  ‘Smarter. Greener. Together

###

เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย)

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ .ศ. 2531 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นส์การจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้ เดลต้า ฯ ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่าย โดยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์การประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และระบบโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทฯ มีส านักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมันและอื่น ๆ อีกมากมายในหลายประเทศ

เดลต้า (ประเทศไทย) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค  โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้าฯ  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

หัวเว่ยเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องในตลาดเอ็นเตอร์ไพรส์ ในปี พ.ศ. 2562 เสริมพลังอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัลด้วยการมุ่งพัฒนา 5G, AI และ Cloud

หัวเว่ยเติบโตอย …

%d bloggers like this: