Breaking News

งานวันรวมน้ำใจ มจพ. “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 61 ปี (ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม” ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.15-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า ถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 19 รูป / พิธีน้อมระลึก“ทวาปูชนียาจารย์” ภาคบ่าย พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลกียรติยศ มจพ.” ชมนิทรรศการ “บุคคลกียรติยศ มจพ.” คณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น บุคลากรดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และบุคลากร/นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อในระดับนานาชาติ
พิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม” วีดิทัศน์ “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ อาทิ คนดีศรีแผ่นดิน ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้มีอุปการคุณ ชมการแสดง โดยนักศึกษาชมรมศิลปการแสดง การแสดงดนตรีสากล โดยวงดนตรีสากลประดู่แดง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1121,1166,1175 หรือ www.kmutnb.ac.th

6x2-5-รวมนำใจ63-c_0.jpg

URL

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

China Mobile ผนึกกำลัง Ubitus เปิดตัวบริการสตรีมเกม “UGAME” บนระบบคลาวด์ 5G

Ubitus K.K. ผู้ …

%d bloggers like this: