Breaking News

ล็อกซเล่ย์ ร่วมโชว์ “ไอโอที เซ็นเซอร์” ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

ล็อกซเล่ย์ ร่วมโชว์ “ไอโอที เซ็นเซอร์” ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

ล็อกซเล่ย์ รายงานผลคืบหน้าทดลองใช้เทคโนโลยี ไอโอที เซ็นเซอร์ ( IoT Sensors ) หลังติดตั้งเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ และตัวอย่างแมลงศัตรูพืช ณ นาแปลงใหญ่ข้าวสวนแตง ของเกษตรกรตัวอย่าง แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ นางแปลงใหญ่ข้าวสวนแตง ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ของ นายพิชิต เกียรติสมพร เกษตรตัวอย่าง เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าว ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 83 ราย ดำเนินการปลูกข้าว 3 พันธุ์ ได้แก่ กข41 กข43 และปทุมธานี 1 บนพื้นที่กว่า 970 ไร่

สำหรับพื้นที่แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าวบางส่วนนั้น แผนกพัฒนาธุรกิจสมาร์ทซิตี้ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเทคโนโลยีไอโอที เซ็นเซอร์ ( IoT Sensors ) มาติดตั้งเพื่อทดลองใช้สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ ตัวอย่างแมลงศัตรูพืช การเจริญเติบโตของพันธุ์พืชนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแสดงผลผ่านแดชบอร์ด เพื่อประเมินสุขภาพข้าว พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งจากการทดลองใช้ เทคโนโลยีไอโอที เซ็นเซอร์ของล็อกซเล่ย์ พบว่า สามารถลดแรงงานในการดำเนินงาน ลดปริมาณน้ำในการฉีดพ่นสาร และลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดแมลง เนื่องจากมีเซนเซอร์ในการตรวจจับแมลงได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้คาดว่าในอนาคตจะขยายผลการดำเนินงานแปลงเกษตรอัจฉริยะ ให้กับสมาชิกนาแปลงใหญ่ข้าว ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน พื้นที่ 1,800 ไร่ ต่อไป.

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Bangkokbanksme เปิดตัว VDO Campaign ย้ำจุดยืน “มือขวาทางธุรกิจ” บนโลกออนไลน์

Bangkokbanksme …

%d bloggers like this: