Breaking News

ผลสำรวจจากซีบรา เผยจำนวนองค์กรที่ปฏิรูปสู่การเป็น  ‘องค์กรอัจฉริยะ’ และอัตราการลงทุนด้าน IoT ที่เติบโตขึ้น

ผลสำรวจจากซีบรา เผยจำนวนองค์กรที่ปฏิรูปสู่การเป็น  ‘องค์กรอัจฉริยะ

และอัตราการลงทุนด้าน IoT ที่เติบโตขึ้น

ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากหลายองค์กรเริ่มหันมาใช้โซลูชั่น IoT ทั่วทั้งองค์กร

 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย15 ตุลาคม 2562 ซีบรา เทคโนโลยีส์ (สัญลักษณ์หุ้นในตลาด NASDAQ: ZBRA) ผู้นำด้านนวัตกรรมผ่านโซลูชั่นที่ทันสมัยและเครือข่ายคู่ค้าที่ครอบคลุมเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้องค์กรยุคใหม่ เผยผลสำรวจที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เกี่ยวกับ “ดัชนีองค์กรอัจฉริยะ” (Intelligent Enterprise Index) พบว่า 61% ขององค์กรทั่วโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่  “องค์กรอัจฉริยะ” เมื่อเทียบกับปีก่อนเพียง 49%

การสำรวจทั่วโลกดังกล่าววิเคราะห์ถึงขอบเขตการทำงานขององค์กรที่สามารถเชื่อมต่อการทำงานลักษณะออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเทคโนโลยีที่ให้ผลการทำงานแบบเรียลไทม์, การนำเอาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ และการทำงานร่วมกันแม้อยู่ต่างสถานที่ ซึ่งองค์กรเหล่านี้ถูกวัดความเป็นองค์กรอัจฉริยะโดยคำนวณจากเกณฑ์บรรทัดฐาน 11 ข้อประกอบด้วย วิสัยทัศน์ด้านอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง หรือ IoT, การประยุกต์ใช้, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ฐานข้อมูลอัจฉริยะ และอื่น ๆ

จากบรรทัดฐานข้างต้นและความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า องค์กรธุรกิจค้าปลีกมีการพัฒนาอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  โดยได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากอันดับสุดท้ายของดันชีปีที่แล้วสู่อันดับต้น ๆ ของปีนี้ ซึ่งเป็นรองเพียงกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพเท่านั้น

จำนวนองค์กรที่เรียกได้ว่าเป็น “องค์กรอัจฉริยะ” อย่างแท้จริง ต้องได้รับคะแนน 75 คะแนน หรือสูงกว่าคะแนนในดัชนีที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในปีนี้ 17% ขององค์กรที่มีพนักงานอย่างน้อย 250 คน ผ่านเกณฑ์บรรทัดฐาน ซึ่งเทียบกับปีที่แล้วที่มีเพียง 11% นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า 37% ของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือ SMB ที่มีพนักงาน 50-249 คน ได้รับคะแนน 75 คะแนน หรือมากกว่าดัชนี ตัวเลขดัชนีชี้ให้เห็นว่าธุรกิจSMB ที่ใช้เทคโนโลยี IoT มีความเป็น “องค์กรอัจฉริยะ” มากกว่าองค์กรขนาดใหญ่

คุณดริว เอเลอร์ส, ฝ่ายนักอนาคตศาสตร์ระดับโลก, ซีบรา เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า “เมื่อสามปีที่แล้วที่ซีบราเผยดัชนีองค์กรอัจฉริยะ พบว่าองค์กรจำนวนมากพยายามทำความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้โซลูชั่น IoT อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงสร้างการทำงานของธุรกิจของพวกเขา ซึ่งปัจจุบันเราเห็นการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในการพัฒนาระบบการมองเห็นการดำเนินการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานในองค์กรอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น เราเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำไมองค์กรต่าง ๆ จึงเดินหน้าดำเนินการตามแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราจะเห็นการลงทุนเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

คุณศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, ซีบรา เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า “การปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยี IoT และอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ระบบปฏิบัติการ สามารถช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างการดำเนินงานร่วมกันได้มากขึ้น ซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อดังกล่าวช่วยให้องค์กรสามารถสร้างข้อมูลด้านกระบวนการและทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน  พัฒนาประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะล้ำสมัย ซึ่งรวมการเชื่อมต่อ IoT ของอุปกรณ์ปลายทาง, การจัดการการกำหนดค่า, การขนส่งข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล, การวิเคราะห์และการเรียนรู้ของเครื่องให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว Savanna จากซีบราจะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับธุรกิจ เพื่อยกระดับการให้บริการ การผลิต รวมถึงการทำกำไร”

ผลสำรวจโดยสังเขป

 • ความเร็วของการปรับใช้ IoT ที่กำลังเพิ่มขึ้น นำไปสู่เทคโนโลยีที่มีความอัจฉริยะมากขึ้น คะแนนดัชนีองค์กรอัจฉริยะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อหลายองค์กรเริ่มก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งาน โดยมีคะแนนในปีนี้อยู่ที่ 61.5 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 6 คะแนน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ “เทคโนโลยีอัจฉริยะ” ขององค์กรค้าปลีกและการขนส่งและโลจิสติกส์ และยังได้คะแนนเพิ่มขึ้น 9 คะแนนจากปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดทำดัชนี นอกจากนี้ 74% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกมีวิสัยทัศน์สำหรับ IOT และแผนดำเนินการที่ตรียมไว้แล้ว โดย 55% ได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนอีก 43% กำลังวางแผนที่จะดำเนินการในอีก 1-3 ปีข้างหน้า
 • การเติบโตอย่างต่อเนื่องของโซลูชั่น IoT และการลงทุนในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอื่น ๆ ในปีนี้ค่าใช้จ่ายขององค์กรทั่วโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบเป็นรายปี  86% ของผู้องค์กรต่าง ๆ คาดการณ์ว่าจำนวค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้จะเพิ่มขึ้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้า โดยผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งคาดว่าจะเพิ่มการลงทุน 21%-50%  อีกทั้งองค์กรในเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 92% คาดว่าการลงทุนใน IoT และอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้า
 • องค์กรมีการติดตั้งระบบ Intelligence-Driven Solution อย่างแพร่หลายมากขึ้น 64% ของผู้ตอบแบบสอบถามกำลังศึกษาการใช้งานโซลูชั่น IoT ที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 38% และอีก 32% คาดว่าในเร็ว ๆ นี้จะมีการปรับใช้โซลูชั่นดังกล่าวในระดับภูมิภาค
 • เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก องค์กรต่าง ๆ จึงลงทุนกับระบบการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 62% ของผู้องค์กรกำลังตรวจสอบความปลอดภัยของเทคโนโลยี IoT อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นส่วนตัว ซึ่งมีอัตราการเติบโตปีต่อปีอยู่ที่ 4% และเพิ่มขึ้น 13% จากปี 2560 ซึ่งในเวลานั้นมีเพียง 49% ขององค์กรเท่านั้นที่มีโปรโตคอลตรวจสอบความปลอดภัย และเพียง 47% ขององค์กรที่มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยเป็นระยะ องค์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 70% ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยี IoT อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานอย่างสมบูรณ์และการตรวจสอบอย่างแน่นหนาในการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเฉพาะขององค์กร
 • หลายองค์กรหันมาใช้บริการพาร์เนอร์เพียงหน่วยงานเดียวในการจัดการโซลูชั่นอัจฉริยะแบบครบวงจร จากรายงาน พบว่า ประมาณ 49% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่าพวกเขาทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพียงหน่วยงานเดียวในการจัดการโซลูชันอัจฉริยะทั้งหมดของพวกเขา รวมถึงส่วนประกอบและบริการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทบุคคลที่สาม
 • ผลสำรวจพบว่าธุรกิจ SMB ได้รับคะแนนในดัชนีสูงกว่าองค์กรขนาดใหญ่ (64.5 คะแนน ต่อ 61.5 คะแนน) โดยคะแนนที่สูงกว่าได้อ้างอิงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ค้นพบ อาทิ ผู้ตอบแบบสอบถามธุรกิจ SMB ระบุว่าองค์กรของพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีวิสัยทัศน์เดินหน้าดำเนินการตามแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (69 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 62 เปอร์เซ็นต์)

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Savanna

 • Savanna เป็นส่วนประกอบของจุดปลายการเชื่อมเทคโนโลยี IoT, การบริหารจัดการกระบวนการ, การขนส่งข้อมูล, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล, วิเคราะห์ และเป็นองค์ประกอบระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 • เพื่อยกระดับการเชื่อมต่อและความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ Savanna ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในขณะปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถให้ข้อมูลแก่พนักงานอย่างถูกต้องแม่นย้ำ อีกทั้งช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจดำเนินงานได้อย่างชาญฉลาดที่สุด
 • ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานของแอพพลิเคชั่นระดับองค์กร Savanna จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของ Zebra® Data-Driven Solutions รวมทั้งแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่นอื่น ๆ จากกลุ่มพาร์ทเนอร์ของซีบรา

ความเป็นมาและขั้นตอนการสำรวจ

 • การสำรวจจัดทำขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562 โดยสำรวจองค์กรในกลุ่มธุรกิจ สุขภาพ, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมค้าปลีก และอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
 • สัมภาษณ์ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้านไอทีจำนวน 950 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, แม็กซิโก, บราซิล, จีน, อินเดีย, และญี่ปุ่น โดยแต่ละองค์กรมีพนักงานอย่างน้อย 250 คน และมีรายได้ปีละ 5 ล้านดอลลาร์ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากธุรกิจ SMB มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีพนักงานระหว่าง 50-249 คน
 • การสำรวจถูกจัดทำขึ้นภายใต้ 11 หัวข้ออันได้แก่ วิสัยทัศน์ต่อ IoT (IoT Vision), การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Business Engagement), คู่ค้าด้านโซลูชั่นของเทคโนโลยี (Technology Solution Partner), แผนการนำมาประยุกต์ใช้ (Adoption Plan), แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Plan), การใช้แอพลิเคชั่นหน้างาน(Point of use Application), ความปลอดภัยและมาตรฐาน(Security & Standards), แผนงานระยะยาว(Lifetime Plan), การใช้เทคโนโลยีสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Architecture/Infrastructure), แผนข้อมูล (Data plan) และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Analysis)
 • บรรทัดฐานของการสำรวจถูกกำหนดโดยผู้บริหาร, ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่าง ๆ และผู้กำหนดนโยบายโดยรวม ภายใต้การสัมมนาในหัวข้อ Strategic Innovation Symposium – The Intelligent Enterprise ซึ่ง ซีบรา ร่วมกับ Technology and Entrepreneurship Center แห่ง Harvard technology จัดทำขึ้น
 • ขอบเขตของคำว่า “องค์กรอัจฉริยะ” นั้น มาจากการใช้เทคโนโลยีโซลูชั่นที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ (Cloud computing), ความสามารถในการสื่อสารแบบเคลื่อนที่, และอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆขององค์กร เพื่อ”ตระหนักถึง” ทรัพยากรข้อมูลขององค์กร การนำเอาข้อมูลอาทิ สถานะองค์กร, ทำเลที่ตั้ง, การใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือ การจัดลำดับข้อมูลต่างๆ แล้วนำมา “วิเคราะห์” เพื่อกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ซึ่ง ”มีผล”ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น และ ตัดสินใจได้เหมาะสมมากขึ้น

##

เกี่ยวกับซีบรา เทคโนโลยีส์

ซีบรา (NASDAQ: ZBRA) ช่วยเพื่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม      ค้าปลีก/e-commerce อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ ผ่านการทำงานควบคู่กับพันธมิตรกว่า 10,000 รายใน 100 ประเทศทั่วโลกเพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ตรงต่อความต้องการที่แตกต่างของแต่ละอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเชื่อมต่อการทำงานระหว่างคน วัตถุ และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่ทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม โซลูชั่นของซีบราช่วยยกระดับคุณภาพการบริการให้แก่ธุรกิจค้าปลีก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและระบุตำแหน่งให้ธุรกิจซัพพลายเชน      ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยให้แก่อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ซีบราถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทอเมริกันที่น่าทำงานมากที่สุด 4 ปีติดต่อกันโดยนิตยสารฟอร์บส ซีบราเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ https://www.zebra.com หรือติดตามข่าวสารได้ทาง LinkedIn, Twitter, Facebook

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

OCP Announces today that SpaceDC is the first OCP Ready(TM) facility in Asia-Pacific

The Open Comput …

%d bloggers like this: