Breaking News

 เปิดโมเดล 3 ขั้นตอน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ Intelligent Enterprise

เปิดโมเดล 3 ขั้นตอน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ Intelligent Enterprise

แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว แต่การแข่งขันทางธุรกิจกลับไม่ได้ลดลงไปตาม หนำซ้ำธุรกิจกลับยิ่งต้องปรับเปลี่ยน และนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคย

เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อมูลแห่งอนาคตได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของธุรกิจ ทำให้ต้องทำการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และเรียกทำงานด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ เหล่านี้จะทำให้ธุรกิจได้เกิดความได้เปรียบในทุกด้านที่สามารถทำได้ โดยเฉพาะในองค์กรเอนเทอร์ไพรส์ที่ไม่เพียงแต่ต้องดำเนินธุรกิจให้อยู่รอด แต่ยังจะต้องเติบโตและดำเนินการได้อย่างยั่งยืนมั่นคง ทำให้การใช้งานระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP นั้นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการ และควบคุมการทำงานภายในให้เป็นระบบ และตอบสนองความต้องการในการได้มาซึ่งข้อมูลดังที่กล่าวมา

กริช วิโรจน์สายลี รองประธานกรรมการ (ประเทศไทย) บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทผู้ให้คำปรึกษาการบริหารงาน และพัฒนาระบบไอทีสำหรับองค์กรเอนเทอร์ไพรส์ในประเทศไทยมากว่า 15 ปี เล่าถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและก้าวกระโดดในยุคดิจิทัล ดิสรัปต์ว่า การเลือกใช้ระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวข้ามไปสู่การเป็น Intelligent Enterprise อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

“หากองค์กรธุรกิจมี Digital Core ที่ทรงประสิทธิภาพ จะช่วยเร่งให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนนำหน้าคู่แข่งไปได้อย่างรวดเร็ว จากประสบการณ์การการพัฒนาระบบ ERP ด้วยการใช้เทคโนโลยี SAP S/4HANA ให้แก่ลูกค้าของเราในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราสร้างโมเดล Customer Journey ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเป็น 3 ขั้นตอน ที่เรียกว่า S/4 Assessment หรือ การประเมินขอบเขตงานเพื่อพัฒนาระบบ S/4 Upgrade Services บริการอัพเกรดระบบ SAP ให้เป็น Version S/4 และ ขั้นตอนสุดท้ายคือ การเพิ่มประสิทธิภาพ (Increase S/4HANA Efficiency) โดยการใช้งาน Features & Function ของระบบ SAP S/4 HANA มาใช้งานในมุมของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรได้อย่างคุ้มค่า เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล Real time (Embedded Analytics) หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านมือถือ หรือเว็บไซต์ เป็นต้น

 Step 1: S/4 Assessment (เตรียมความพร้อม วิเคราะห์ผลการกระทบและประเมินขอบเขตการทำงานเพื่อ อัพเกรดระบบ)

 ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาฯ จะให้ความสำคัญในขั้นตอนแรก จากประสบการณ์พบว่าลูกค้าส่วนมากไม่รู้ว่าตัวเองควรเริ่มต้นอย่างไร ขอบเขตการอัพเกรดระบบนั้นควรทำมากน้อยแค่ไหน หรือกระทั่งประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ในการอัพเกรดเท่าไร สิ่งที่ลูกค้าจะได้จาก ได้รู้ว่า S/4 Assessment คือทราบว่าแท้จริงแล้วองค์กรควรจะพัฒนาระบบเป็น SAP S/4HANA หรือไม่ ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการอัพเกรดคืออะไร และที่สำคัญจะได้ทราบถึงงบประมาณในการพัฒนาระบบดังกล่าว โดยจะพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่

• Business Functional วิเคราะห์และหาความเปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบของกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นจากอัพเกรดสู่ S/4 HANA ด้วย Tools SI-Check (Simplification Check) และ มุมมองการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ Business Process และวิธีการที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการทำงานด้วยฟีเจอร์ฟังก์ชันของ S/4 HANA ด้วย Tools BSR (Business Scenario Recommendation)   

• Development Program วิเคราะห์ผลกระทบของโปรแกรม (Customize Programs) และการเปลี่ยนแปลง โดยจะทำการตรวจสอบในมุมมองของการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ รวมไปถึงมุมมองการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพด้วย Features Function ของ S/4 HANA ด้วย

• Technical Basis การวิเคราะห์เพื่อหาผลกระทบเชิงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และ แนวทางในการอัพเกรด (Upgrade Path) เพื่อวางแผนการดำเนิน และเตรียมความพร้อมในมุมมองของโครงสร้างพื้นฐานด้วย

 Step 2: S/4 Upgrade Services (บริการอัพเกรดระบบ ERP สู่ Version S/4 HANA)

 จากประสบการณ์ทั้งการพัฒนาและอัพเกรดระบบ SAP S/4HANA ในหลายธุรกิจ และอุตสาหกรรมของทีมงานไอแอม คอนซัลติ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อน Digital Core ในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น Functinoal, ABAP และ Basis ที่ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการที่จะผลักดันระบบ Digital Core ของให้เกิดขึ้น และใช้งานได้จริง โดยใช้แนวคิดในการบริหารโครงการที่เรียกว่า Beyond ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไอแอม คอนซัลติ้งได้พัฒนาขึ้นเอง โดยนำเอาองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่โชกโชน และการศึกษาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเข้าไว้ด้วยกัน และที่สำคัญที่สุด คือ การเข้าใจความต้องการของลูกค้าแท้จริง (Customer Insight) เพื่อตอบสนองการทำงานและความต้องการของธุรกิจที่จะเติบโตแบบยั่งยืน

รวมกับความสามารถของเทคโนโลยี S/4 HANA ที่เชื่อมโยงการบริหารงานต่างๆ ภายในและนอกองค์กรให้ทำงานร่วมกัน อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว การเรียกใช้งานข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ตัดสินใจแบบเรียลไทม์ทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ตลอดเวลา ที่สำคัญจะช่วยประหยัดทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน บุคลากร และเวลา ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาส่วนต่อขยายในอนาคต สู่การเป็น Intelligent Enterprise ได้อย่างแท้จริง

 Step 3: Increase S/4HANA Efficiency (การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้แข็งแกร่ง)

ไอแอม คอนซัลติ้งได้ทำการศึกษาความต้องการเชิงลึกของลูกค้าว่า เมื่อระบบถูกอัพเกรดแล้ว วิธีและประสิทธิภาพในการทำงานจะต้องเปลี่ยนไปอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น นอกจากจะพัฒนา Digital Core ขององค์กรเอนเทอร์ไพรส์ให้แล้ว เรายังได้ออกแบบกรอบแพลตฟอร์ม และมีบริการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สามารถต่อยอดได้ แบ่งออกเป็น

• Better UX เปลี่ยนการทำงานที่เข้าใจยากสู่การใช้งานที่ง่ายขึ้นด้วยการออกแบบไปตามการทำงานที่สอดคล้องกับผู้ใช้งาน

• Embedded Analytics การดึงข้อมูลหลังบ้านมาวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ผ่านหน้าตา dashboard ที่ออกแบบมาให้ผู้บริหารสามารถใช้งาน และเข้าใจง่าย

• Integration เพิ่มศักยภาพให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้กระบวนการทํางานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

• Chatbot & Notification  อีกผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้นด้วยการเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์มือถือ และมีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

• Contextual Awareness การนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยรูปแบบแมชชีนเลิร์นนิ่ง ซึ่งจะช่วยคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจในมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาย จัดซื้อ บัญชี ฯลฯ

 “ด้วยประสบการณ์ให้คำปรึกษา และการพัฒนาระบบสร้าง Digital Core ไอแอม คอนซัลติ้ง เราไม่เพียงแค่มุ่งจะให้บริการด้านเทคนิค แต่เรายังต้องการที่จะนำมีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี มาออกแบบและพัฒนาเข้ากับการทำงานของลูกค้า เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เป็น Intelligent Enterprise ในที่สุด” นายกริชกล่าวเสริม

 สามารถติดตามข้อมูล และเลือกหาโซลูชันส์ไอทีเพิ่มเติมได้ที่ www.iamconsulting.co.th 

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Parents in APAC hide their private data from their kids more than cybercriminals, Kaspersky reports

Online users ar …

%d bloggers like this: