Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / เออาร์ไอที ขอเชิญสัมมนาพิเศษ ฟรี “Digital Pathway to Recruit the Smart Workforce”

เออาร์ไอที ขอเชิญสัมมนาพิเศษ ฟรี “Digital Pathway to Recruit the Smart Workforce”

เออาร์ไอที ขอเชิญสัมมนาพิเศษ ฟรี

Digital Pathway to Recruit the Smart Workforce

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เข้าร่วมฟังสัมมนา “Digital Pathway to Recruit the Smart Workforce” บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเฟ้นหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง Highlight มุ่ง “ทักษะสำคัญสำหรับคนทำงานในโลกยุคดิจิทัล”, แนะนำเครื่องมือช่วยประเมินและพัฒนาทักษะพนักงานอย่างตรงจุด, ทดลองประเมินทักษะภายใต้ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล, รับสิทธิ์ใช้ชุดข้อสอบประเมินทักษะภายใต้ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล 12 โปรแกรม จำนวน 10 ชุด ฟรี! ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องอบรม Terabyte อาคาร MS Siam ชั้น 8 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.arit.co.th/hr

(จำนวนจำกัด)

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

 เออาร์ไอพี แถลงข่าวจัดงาน Commart Work 2019 ชมเทคโนโลยีล้ำ ช้อปโปรกระหน่ำส่งท้ายปี 19 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา

 เออาร์ไอพี แถล …

%d bloggers like this: