Breaking News
Home / ข่าวไอที / นักศึกษาฟีโบ้ มจธ. นำหุ่นยนต์โคโค่บอท ร่วมพัฒนาโค้ดดิ้งของเด็กประถมต้น

นักศึกษาฟีโบ้ มจธ. นำหุ่นยนต์โคโค่บอท ร่วมพัฒนาโค้ดดิ้งของเด็กประถมต้น

นักศึกษาฟีโบ้ มจธ. นำหุ่นยนต์โคโค่บอท ร่วมพัฒนาโค้ดดิ้งของเด็กประถมต้น

เนื่องจากปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในวัยประถมต้น การพัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์และการคำนวณมีความจำเป็น สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลเพื่อการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

 หุ่นยนต์โคโค่บอท (COCO BOT)  หุ่นยนต์ส่งเสริมและพัฒนาการในการคิดเชิงตรรกะและระบบติดตามผลการเรียน สำหรับเรียนรู้และพัฒนาเด็กในวัยประถมต้น  พัฒนาโดยนายศรพระราม ซู (เปา) นางสาวอุไรวรรณ ชูสกุล และนางสาวภัทรานิษฐ์ ประทุมเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้นำไปจัดแสดงในงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ลีก 2019 เดโมเดย์ จัดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ให้น้องๆ และผู้ปกครองที่เข้าชมงานได้สัมผัสและทดลองเล่น

หุ่นยนต์โคโค่บอท  พี่เปา หนุ่มคนเก่งจากรั้ว มจธ. เล่าให้ฟังว่า “โคโค่บอทใช้เทคนิคการพริ้นจาก 3D PRINTING  สอนเด็กผ่านการเล่น โดยมีแอปพลิเคชันให้เด็กควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ บังคับให้เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา แต่ในคำสั่งนี้จะมีการเว้นให้เด็กๆสามารถคิดคำนวณเติมคำสั่งที่ได้เว้นว่างไว้ เด็กจะต้องใช้ความคิดเชิงตรรกะให้เดินไปในทางใดกี่ก้าว จะช่วยเสริมสร้างความคิดของเด็กเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดดิ้ง ฝึกให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน หุ่นยนต์นี้เป็น IOT ชนิดหนึ่ง สามารถเชื่อมข้อมูลนี้ผ่านแอปพลิเคชันให้คุณครูได้ทราบข้อมูลการเรียนรู้ของเด็กว่าเด็กมีความถนัดหรือไม่ถนัดในด้านใด เช่น ถนัดคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือไม่ถนัดวิชาใดได้ เพื่อให้คุณครูสามารถส่งเสริมเด็กหรือปรับแก้ไขในเรื่องที่อาจจะยังไม่ถนัดได้

ขณะนี้ผลงานอยู่ในช่วงการติดต่อขอเข้าไปทดลองกับนักเรียนในชั้นประถมต้น เพื่อนำมาปรับปรุงและต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพต่อไป สำหรับแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ แบ่งเป็นการขายให้กับครอบครัวซึ่งเป็นแบบเช่าซื้อรายเดือน ให้สามารถผ่อนได้  9 เดือน หรือจะซื้อแบบเงินสดได้ ส่วนที่ 2 จะเป็นการขายให้กับโรงเรียน

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

อินเว้นท์ ร่วมลงทุนในด็อกเตอร์เอทูแซด ผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์อย่างครบครัน

อินเว้นท์ ร่วมล …

%d bloggers like this: