Breaking News

รายงานจากอะโดบี เผย “ประสบการณ์ลูกค้า” เป็นกุญแจความสำเร็จ ของร้านค้าปลีกออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รายงานจากอะโดบี เผย “ประสบการณ์ลูกค้า” เป็นกุญแจความสำเร็จ

ของร้านค้าปลีกออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Magento_Consumer_Insights_APAC

 รายงานด้านคอมเมิร์ซฉบับล่าสุดของ Adobe เผย ลูกค้าใน APAC ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ซิ้อสินค้าและรับบริการที่ยอดเยี่ยมจากแบรนด์สินค้าออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าออนไลน์รีเทลยินดีที่จะเปิดรับประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบโต้ตอบอัตโนมัติและเอไอ ขณะเดียวกันพวกเขายังอยากเห็นแบรนด์เหล่านี้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ล่าสุดอะโดบีได้ร่วมมือกับ YouGov จัดทำผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 7,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ในภูมิภาค JAPAC รวมถึง ออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และไทย ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขณะซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ภายใต้รายงานหัวข้อ ‘Listen: A Magento Meaningful Series’ ซึ่งเป็นรายงานที่มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มที่ซื้อสินค้าร้านค้าปลีกออนไลน์เพื่อให้แบรนด์ออนไลน์รีเทลใช้เป็นแนวทางพัฒนาและส่งต่อประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าเพื่อก้าวเป็นผู้นำในสภาวะที่อุตสาหกรรมออนไลน์รีเทลต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงเช่นนี้

ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์รีเทลต้องการ

การเติบโตของแบรนด์ค้าปลีกออนไลน์อาจเทียบไม่ได้กับร้านค้าทั่วไปที่มีทั้งหน้าร้านและมีแพลตฟอร์มสำหรับขายสินค้าบนออนไลน์ เช่นเดียวกันกับความท้าทายเรื่องการกำหนดราคาสินค้า โดยรายงานฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็นถึง การมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ด้านการนำเสนอประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ความสำคัญของแบรนด์ออนไลน์รีเทล ซึ่ง Omni-Channel เองก็เป็นสิ่งจำเป็นที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม โดยรายงานระบุว่า 39% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า พวกเขาต้องการใช้งานเว็บไซต์ค้าปลีกที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน และ 23% ระบุว่า จะดีมากหากได้ช้อปปิ้งกับแบรนด์ที่มีแอปพลิเคชั่นเป็นของตัวเอง

นายนิโคลัส คอนโตปูลอส หัวหน้าฝ่ายการตลาดคอมเมิร์ซภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท อะโดบี กล่าวว่า “เนื่องจากลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดหวังให้แบรนด์เห็นความสำคัญและใส่ใจความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้าในแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ขณะเดียวกันความต้องการเข้าถึงแบรนด์ สินค้าและบริการจากหลากหลายช่องทางก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อเอาชนะความท้าทายดังกล่าว แบรนด์จำเป็นต้องวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ครอบคลุม มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถค้นหาและซื้อสินค้าผ่านระบบดิจิทัลได้แบบไม่สะดุด นอกจากนี้ การที่แบรนด์ตอบแทนลูกค้าด้วยการนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยเหลือลูกค้าหรือการสร้างแบรนด์ยูทิลิตี้จะทำให้พวกเขาผูกพันธ์กับแบรนด์มากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนจากลูกค้าขาจรเป็นขาประจำของแบรนด์ได้อีกด้วย”

 ทัศนคติที่มีต่อระบบโต้ตอบอัตโนมัติและเอไอ

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี เช่น ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 60% มีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเอไอเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรให้แก่ผู้ค้าปลีกออนไลน์ โดยเอไอจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น 20% รู้สึกยินดีที่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าผ่านระบบโต้ตอบอัตโนมัติโดยติดตามจากประวัติการซิ้อสินค้าของพวกเขา ขณะเดียวกัน ลูกค้ายังไม่มองข้ามประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 50% กล่าวว่า แบรนด์จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและปกป้องข้อมูลของพวกเขาได้

แบรนด์รักษ์โลกต้องมา

ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังว่าแบรนด์เองจะมีกลยุทธ์เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน เกือบหนึ่งในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการช็อปปิ้งออนไลน์เพราะเป็นการลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และเปิดใจให้กับแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถาม 44% กล่าวว่า อยากเห็นแบรนด์ที่มีความโปร่งใสต่อการชี้แจงขั้นตอนการผลิตและแหล่งที่มาของสินค้า ขณะที่ลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกราวๆ 34% กล่าวว่า พวกเขาจะเปิดใจมากขึ้นต่อแบรนด์ที่ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ในขณะที่เกือบหนึ่งในสามเลือกเปิดรับแบรนด์ที่บริจาคเพื่อสิ่งแวดล้อม

อะไรคือตัวทำลายประสบการณ์?

การสื่อสารจากแบรนด์ที่ไม่ชัดเจนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกค้าออนไลน์ตัดสินใจไม่ซื้อสินค้า 28% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า พวกเขาจะไม่ซื้อสินค้าจากออนไลน์รีเทลที่สื่อสารไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือทำการตลาดที่สื่อสารตัวตนที่ไม่ชัดเจน นอกจากนี้ลูกค้าไม่ชอบปัญหาที่เกิดจากการชำระเงิน 39% กล่าวว่า พวกเขาจะไม่ซื้อสินค้ากับออนไลน์รีเทลที่ไม่รับชำระผ่านบัตรเครดิต ด้าน 25% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ซื้อสินค้ากับรีเทลออนไลน์ที่ไม่มีระบบชำระเงินปลายทาง ขณะที่หนึ่งในห้าของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มที่จะยกเลิกการสั่งซื้อหากออนไลน์รีเทลนั้นๆ ไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับออนไลน์รีเทลที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกพื่อสร้างแต้มต่อและวางกลยุทธ์ทางการตลาด และแนวทางส่งต่อประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อมัดใจลูกค้าออนไลน์ สามารถดูรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

####

 เกี่ยวกับ Magento Commerce

Magento Commerce เป็นโซลูชั่นการค้าชั้นนำสำหรับผู้ค้าและแบรนด์ในอุตสาหกรรม B2C และ B2B เป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Experience Cloud และได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำใน 2019 Gartner Magic Quadrant สำหรับ Digital Commerce Magento Commerce ที่นำเสนอโซลูชั่น omnichannel บนคลาวด์ที่ช่วยให้ร้านค้าประสบความสำเร็จในการนำเสนอประสบการณ์ช็อปปิ้งทั้งในรูปแบบดิจิทัลและมีหน้าร้าน Magento เป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งแก่ผู้ค้าปลีกออนไลน์ Top 1000, B2B 300 และ Top 500 Guide ในประเทศกลุ่มยุโรปและละตินอเมริกา Magento ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายโซลูชันและพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่กว้างขวางทั่วโลก รวมทั้งชุมชนนักพัฒนาที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่ผู้ใช้บริการและตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุด ทำความรู้จักกับ Magento เพิ่มเติมได้ที่ www.magento.com

เกี่ยวกับ อะโดบี

อะโดบีเปลี่ยนโลกผ่านประสบการณ์ด้านดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adobe.com

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

กทปส. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ ตั้งศูนย์พัฒนา 5G หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองรับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

กทปส. ร่วมกับจุ …

%d bloggers like this: