Breaking News
Home / ข่าวไอที / เมโทรซิสเต็มส์ฯ พบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2562

เมโทรซิสเต็มส์ฯ พบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2562

คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ, คุณสุรเดช เลิศธรรมจักร์ กรรมการบริหาร และคุณนิตยา ธนวิริยะกุล ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน พร้อมทีมงาน หรือ เข้าร่วมงานวันบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยได้นำเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ที่ได้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 33 ปี มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรโดยบุคลากรมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงผลประกอบการครึ่งปีแรก ดังนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 3,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 5.4% และมีกำไรสุทธิ 103 ล้านบาท ลดลง 41 ล้านบาท คิดเป็น 28.3% บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีสินทรัพย์รวม 3,098 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,303 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,795 ล้านบาท สำหรับโครงสร้างรายได้ของ “MSC” มาจากกลุ่มสินค้าด้านฮาร์ดแวร์ 29%, ซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการ 48% และดิจิตอลพริ้นติ้ง 23% ตามลำดับ

ทิศทางในการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มีแผนร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้งศูนย์เฝ้าดูแลระบบข้อมูลของลูกค้าภายใต้ชื่อ “Security Operation Center” หรือ (SOC) เฝ้าระวัง Cyber Attack ให้กับกลุ่มลูกค้า และการบริหารอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ในชื่อ “Network Operation Center” หรือ (NOC) ช่วยดูแลระบบไอทีของลูกค้าและให้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ โดยใช้กลยุทธ์การขยายเครือข่ายและประสานความร่วมมือเพื่อช่วยให้องค์กรก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างมั่นใจ นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมมิติสังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และธรรมาภิบาล (Governance) อีกด้วย โดยได้ดำเนินกิจกรรมกรรมต่างๆ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเน้นย้ำในวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ir@metrosystems.co.th website: https://www.metrosystems.co.th/

MSCOP1.jpg

URL

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ฟูจิตสึเซ็นสัญญาบริการไอซีทีให้กับ VTT หน่วยงานวิจัยของฟินแลนด์

ฟูจิตสึเซ็นสัญญ …

%d bloggers like this: