Breaking News
Home / ข่าวไอที / เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศความสำเร็จแผนงานการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม 2020 ก่อนกำหนด

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศความสำเร็จแผนงานการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม 2020 ก่อนกำหนด

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศความสำเร็จแผนงานการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม 2020 ก่อนกำหนด

ขยายโครงการเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเพื่อคนทั้งมวล และเปลี่ยนชีวิตด้วยเทคโนโลยี        

เนื้อหาสำคัญโดยสรุป

 • ส่งมอบรายงานความคืบหน้าสุดท้ายสำหรับแผนงาน 2020 Legacy of Good โดยเน้นถึงการเสร็จสมบูรณ์ของแผนงานล่วงหน้าก่อนกำหนดและการบรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่กำหนดเป็นจำนวนมาก
 • ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะแฝงผลกระทบที่ดีที่มีต่อสังคมให้แทรกตัวอยู่ในการดำเนินงานทุกด้านของธุรกิจ
 • สร้างรากฐานสำหรับวิสัยทัศน์ผลกระทบทางสังคมเชิงกลยุทธ์ใหม่ในปี 2030 ในชื่อ “Progress Made Real”

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศที่จะทำให้แผนงาน  2020 Legacy of Good เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ หรือบรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่ตั้งไว้ 75 เปอร์เซ็นต์ ก่อนเวลาที่กำหนด โดยการบรรลุถึงความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงการที่เดลล์ เทคโนโลยีส์ได้ขยายขอบเขตด้านความยั่งยืน เพิ่มศักยภาพและพลังให้กับผู้คน พร้อมทั้งวางฐานรากให้เทคโนโลยีเป็นตัวเร่งความเร็วสำหรับลูกค้าในเชิงบวกและให้ผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมในอนาคต

“การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและครบวงจรอย่างตั้งใจไม่สามารถรีบเร่งไปมากกว่าได้นี้อีกแล้วสำหรับการสร้างความสำเร็จให้กับทั้งบริษัทของเรา ของลูกค้า และของคอมมูนิตี้ต่างๆ ของเรา” คาเรน ควินโทส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้า กล่าว “การทำงานของเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการที่จะปกป้องโลกใบนี้พร้อมทั้งเสริมพลังให้กับท้องถิ่นและคอมมูนิตี้ที่กระจายอยู่ทั่วโลก แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังคงมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังคงต้องเดินหน้าต่อไป เพราะเรารู้ดีว่าเราไม่สามารถรอเวลาได้แม้เพียงวันเดียวในการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะยังคงมีอยู่ต่อไปในกลุ่มคนอีกหลายเจนเนอเรชั่น ด้วยเหตุนี้ เรายังคงพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดทั้งจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของเรา สมาชิกในทีมงาน ตลอดจนการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในการที่จะเร่งการสร้างผลสะท้อนด้านสังคมภายในโลกที่เราแบ่งปันร่วมกัน”

รายงานความคืบหน้าท้ายสุดของแผนงาน 2020

ในปี 2556 เดลล์ เทคโนโลยีส์เปิดตัวแผนงาน 2020 Legacy of Good พร้อมด้วยเป้าหมายอันทะเยอทะยานขนาดใหญ่หลายอย่างทั้งด้านสังคมและความยั่งยืนในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาใช้เพื่อดำเนินการในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับผู้คนและโลกใบนี้ ใน รายงานชิ้นสุดท้าย นี้มาพร้อมรายละเอียดทั้งหมดว่าเดลล์ เทคโนโลยีส์ได้สร้างความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการทำงาน และได้นำเอาโครงการริเริ่มต่างๆ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหารูปแบบต่างๆ ในระดับโลกอย่างไรบ้าง เป้าหมายที่เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด หรือที่บริษัทได้สร้างให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญจนกระทั่งถึงตอนนี้รวมถึง

 • การนำชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้แล้วในปริมาณมากกว่า 2 พันล้านปอนด์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ผ่านการรีไซเคิลที่มีความรับผิดชอบผ่านทางโครงการต่างๆ อาทิ Dell Reconnect ที่เป็นพันธมิตรร่วมกับ Goodwill และ บริการการขายสินทรัพย์และการรีไซเคิลของเดลล์ (บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายปี 2020 แล้วก่อนกำหนด)
 • นำชิ้นส่วนรีไซเคิล พลาสติก ตลอดจนวัตถุดิบแบบยั่งยืนอื่นๆ จำนวน 100 ล้านปอนด์มาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ (บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายปี 2020 แล้วก่อนกำหนด)
 • พัฒนาและรักษาการริเริ่มต่างๆ ด้านความยั่งยืนในทุกอาคารที่บริหารจัดการโดยเดลล์ เทคโนโลยีส์ 100 เปอร์เซ็นต์(บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายปี 2020 แล้วก่อนกำหนด)
 • ลดปริมาณการปล่อยน้ำเสียในการผลิตเป็นจำนวน 4.56 ล้านคิวบิคเมตร
 • ลดปริมาณความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (energy intensity) ที่ถูกปลดปล่อยออกมาในสายผลิตภัณฑ์ลง 64 เปอร์เซ็นต์
 • ให้บริการแก่ชุมชนหรือคอมมูนิตี้ทั่วโลกเป็นเวลา 5 ล้านชั่วโมงการทำงาน (service hours) ผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ ที่ให้ความสำคัญแต่ไม่จำกัดขอบเขตกับเฉพาะส่วนนี้ ในด้าน การเป็นอาสาสมัครในส่วนที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน และการพัฒนาโซลูชันทางเทคโนโลยีใหม่แบบไม่มีผลกำไร (บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายปี 2020 แล้วก่อนกำหนด)
 • ช่วยให้สมาชิกทีมที่มีความเหมาะสมมีส่วนร่วมในทางเลือกการทำงานที่เหมาะสม และเพิ่มปริมาณการมีส่วนร่วมในระดับโลกถึง 60 เปอร์เซ็นต์ (เกินกว่าเป้าหมาย 2020 ไป 50 เปอร์เซ็นต์)
 • บรรลุการตอบสนองที่ดีถึง 89 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่าในด้านความพึงพอใจของสมาชิกในทีมงานทั่วโลก (เกินกว่าเป้าหมาย 20202 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์)
 • จัดสรรงบประมาณมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละปีเพื่อสร้างความหลากหลายภายในโปรแกรมซัพพลายเชนและยังคงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะอยู่ใน Billion Dollar Roundtable
 • เปิดตัวโปรแกรมการเรียนรู้พื้นฐานทั่วทั้งบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่การลดอคติที่ไม่รู้สึกตัวที่เรียกว่า Many Advocating Real Change (MARC) – ด้วยการมีส่วนร่วม 100 เปอร์เซ็นต์จากผู้บริหารทั้งหมดทั่วโลก
 • ได้รับการยอมรับจาก LinkedIn ในฐานะของบริษัทชั้นนำของปี 2019 (Top Company) รวมทั้งจาก FairyGodBoss ในฐานะของหนึ่งใน 10 บริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีตามคำบอกเล่าของผู้หญิงซึ่งทำงานภายในเดลล์ เทคโนโลยีส์ และจากดัชนีความเท่าเทียมในองค์กรปี 2019 (2019 Corporate Equality Index) ของการรณรงค์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Campaign) ในฐานะการเป็นที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ Equality (เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน) ไปจนกระทั่งจากสถาบัน Ethisphere® Institute ในฐานะบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดของโลก (World’s Most Ethical Company) เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน

แผนการทำงานสำหรับความก้าวหน้า

แผนงาน 2020 Legacy of Good ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับ วิสัยทัศน์การสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม 2030 ใหม่ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ในชื่อ Progress Made Real ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน (advancing sustainability) การส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเพื่อคนทั้งมวล (Cultivating Inclusion) และการปฏิวัติรูปแบบการดำเนินชีวิตด้วยเทคโนโลยี รากฐานสู่วิสัยทัศน์คือความมุ่งมั่นในการส่งเสริมจริยธรรมและสิทธิส่วนบุคคลที่แข็งแกร่ง โดยวิสัยทัศน์ใหม่นี้มุ่งที่จะเร่งการแผ้วถางทางไปสู่ปี 2030 ด้วยความพยายามในการที่จะเริ่มต้นแก้ไขความท้าทายต่างๆ ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับธุรกิจของเดลล์ เทคโนโลยีส์และทั้งโลกในทศวรรษข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทวางแผนที่จะเปิดเผยเป้าหมายที่มีขึ้นโดยเฉพาะสำหรับส่วนต่างๆ ในปีที่กำลังจะมาถึงและจะยังคงแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการรายงานที่โปร่งใสต่อไป

ความยั่งยืนที่ก้าวหน้า

เดลล์ เทคโนโลยีส์เชื่อว่าธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการปกป้องคุ้มครองและทำให้โลกของเราสวยงามยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานไปพร้อมๆ กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคอมมูนิตี้ต่างๆ เมื่อมองไปข้างหน้าสู่ปี 2030 เดลล์ เทคโนโลยีส์จะยังคงกระตุ้นการเติบโตของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินงานของเดลล์ สนับสนุนความพยายามของลูกค้าในการลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่สร้างผลิตภัณฑ์ของเรา

 • หลังจากความสำเร็จของโครงการนำร่องในการติดตามขยะอิเล็คทรอนิคส์ (e-waste tracker pilot) จากการเป็นพันธมิตรร่วมกับ Basel Action Network (BAN) เดลล์ เทคโนโลยีส์ในเวลานี้ได้สร้างเทคโนโลยีส์ในการติดตามในระดับโลก (global tracking technologies) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการตรวจสอบพันธมิตรด้านการจัดการอิเล็คทรอนิคส์ที่มีอยู่เดิม โครงการนำร่องนี้เผยให้เห็นถึงความเปราะบางบางประการในกระบวนการรีไซเคิลที่อุตสาหกรรมปลายทาง ซึ่งช่วยให้เดลล์ เทคโนโลยีส์สามารถหาการดำเนินงานที่ถูกต้องเพื่อเข้ามาจัดการกับช่องว่างในการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว
 • เมื่อเร็วๆ นี้ เดลล์เปิดตัวกระบวนการในการนำวัสดุรีไซเคิลอย่าง ฟิล์ม Polyvinyl Butyral (rPVB) จากกระจกหน้ารถ เพื่อใช้ในการสร้างซับในที่กันน้ำในกระเป๋าที่ใช้ใส่แล็ปท็อปหรือกระเป๋าแบ็คแพ็คของเดลล์ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมสำหรับสีย้อมที่ใช้กับตัวแบ็คแพ็คเหล่านี้ที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียลดน้อยลง 90 เปอร์เซ็นต์ และการใช้พลังงานลดลง 29 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ลดการก่อเกิด CO2 ถึง 62 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการย้อมสีแบบทั่วไป ทั้งนี้ กระเป๋าโน๊ตบุ๊คและกระเป๋าแบ็คแพ็คที่มาพร้อมกับฟิล์ม rPVB ได้เริ่มออกสู่ตลาดแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถชื่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการกลบฝังขยะของเสียในปริมาณที่สูงถึง 74,000 ปอนด์ต่อเดือนโดยประมาณ
 • นอกจากนี้ จากการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับซีเกท และTeleplan (ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้คืนและรีไซเคิลอุปกรณ์ด้านสตอเรจ) เดลล์จำแนกกระบวนการแบบปิด (closed-loop process) ใหม่ที่จะเก็บกู้ แร่แม่เหล็ก rare earth จากอุปกรณ์ขององค์กรที่เก็บกู้คืน ทั้งนี้ ตัวแม่เหล็กได้ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อการนำกลับมาใช้ในฮาร์ดดิสก์-ไดรฟ์ จากโครงการนำร่องในเบื้องต้น สามารถนำเอาแม่เหล็กที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้ในฮาร์ด ไดรฟ์ของซีเกทจำนวน 25,000 ชิ้นสำหรับเครื่อง Latitude แล็ปท็อป 5000 ซีรีย์ของเดลล์ การนำเอา rare earth กลับมาใช้ใหม่ช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการขุดแร่ธาตุจากพื้นผิวโลกที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความกังวลในด้านสุขภาพให้กับคอมมูนิตี้ในท้องถิ่นได้

ส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเพื่อคนทั้งมวล

ในท่ามกลางการขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การปิดช่องว่างที่มีความหลากหลายคือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีความสามารถในอนาคตและสำหรับการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองใหม่ๆ ของฐานลูกค้าระดับโลก ทั้งนี้ เดลล์ เทคโนโลยีส์ได้ริเริ่มโครงการนำร่องการจ้างงานในรูปแบบที่แตกต่างจากปกติขึ้นหลายโครงการ เพื่อขยายไปป์ไลน์ผู้มีความสามารถของบริษัทให้กว้างขวางมากขึ้น โดยโครงการนำร่องรวมถึง

 • โครงการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงในด้านความหลากหลายของลักษณะทางสมอง (neurodiversity) ที่ให้การฝึกอบรมและความเป็นไปได้ของโอกาสในการทำงานเต็มเวลาสำหรับปัจเจกบุคคลที่เป็นออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) ด้วยการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ HMEA รวมทั้ง The Arc of the Capital Area และ หน่วยงานด้านความหลากหลายของลักษณะสมองในที่ทำงาน (Neurodiversity in the Workplace) โครงการของเดลล์ เทคโนโลยีส์ช่วยขจัดอุปสรรคที่อาจจำกัดปัจเจกบุคคลจากการแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์งานแบบเดิมๆ โดยโครงการนำร่องนี้ได้ขยายนจากมลรัฐแมสสาชูเซ็ตมาสู่เท็กซัสในเดือนเมษายนปีนี้
 • โครงการ Re-entry อย่าง โครงการDell Career Restart มอบประสบการณ์ใหม่ให้กับปัจเจกบุคคลที่ไม่ได้เป็นคนทำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น พร้อมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพของประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน โดยโครงการนำร่องเหล่านี้ได้เริ่มต้นไปแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย
 • โครงการพัฒนาทักษะ และเพิ่มทักษะทั้งหลายยังรวมถึงการที่เดลล์ เทคโนโลยีส์เข้าร่วมเป็นพันธมิตรใน โครงการ Align ของ Northeastern University ที่ช่วยให้นักศึกษาที่มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันให้สามารถเปลี่ยนผ่านมาสู่อาชีพทางด้านเทคโนโลยีผ่านหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ได้ปริญญาโทในด้าน computer science ขณะเดียวกัน โครงการ Project Immersion ยังมอบทักษะที่เหมาะสมสำหรับอนาคตทางดิจิทัลให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในสถาบัน Minority Serving Institutions รวมถึง Historically Black Colleges และมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ โครงการห้องปฏิบัติการวิจัยสำหรับผู้พิการ (Laboratory for People with Disabilities: LE@D) ซึ่งเป็นการศึกษาทางไกลของเดลล์ เทคโนโลยีส์ บนแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ เพื่อสอนทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีให้แก่ปัจเจกบุคคลที่มีความผิดปกติด้านการทำงานของกล้ามเนื้อ การได้ยิน และการทุพลภาพอื่นๆ ในประเทศบราซิล

เดลล์ เทคโนโลยีส์ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการแก้ไขมุ่งมั่นที่จะจัดการกับความท้าทายที่เป็นระบบด้วยความหลากหลายและการผนวกรวม ทั้งนี้ บริษัทให้การสนับสนุนนโยบายสาธารณะแบบรวมและเป็นสมาชิกของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงาน อาทิ CEO Action for Diversity & Inclusion และยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ Reboot Representation Tech Coalition

ปฏิรูปสรรพชีวิตด้วยเทคโนโลยี

การใช้พลังจากเทคโนโลยีช่วยสร้างความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดในการผลักดันความก้าวหน้าของมนุษยชาติและเพื่อแก้ไขความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสังคมที่มีความซับซ้อนรูปแบบต่างๆ เดลล์ เทคโนโลยีส์มุ่งมั่นในการที่จะนำเอาทุกทรัพยากรและทุกความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีมาใช้ในการสรรสร้างอนาคตที่สามารถบรรลุถึงศักยภาพของมนุษยชาติได้อย่างเต็มที่

 • เดลล์ เทคโนโลยีส์ยังคงดำเนินการขยายห้องแล็บการเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ (solar learning labs) เพื่อช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงานที่และเทคโนโลยีมีอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Computer Aid International ห้องแล็บเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการเปลี่ยนตู้ขนส่งสินค้า หรือตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นห้องเรียนด้วยเครื่อง Dell Wyse Thin Client เวิร์กสเตชั่น ที่ถูกควบคุมด้วยเครื่อง PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ สำหรับนักเรียน 20 คน ด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างกระแสไฟฟ้า ตู้คอนเทนเนอร์จึงสามารถนำมาใช้ได้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล เดลล์ เทคโนโลยีส์ได้ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนในห้องแล็บ 18 ใน 6 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังเข้าร่วมในความพยายามดังกล่าวด้วยการมอบรางวัลให้กับ Computer Aid เป็นเงินสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเพื่อผลกระทบที่ดีต่อสังคมเพื่อทำให้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ผ่านห้องแล็บการเรียนพลังงานแสงอาทิตย์
 • เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งในเด็ก เดลล์ เทคโนโลยีส์บริจาคเงิน 30 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลามากกว่า 6 ปีให้กับ Translational Genomics Research Institute (TGen) ผ่านความร่วมมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้โซลูชั่นเทคโนโลยีและการมีจิตอาสาของพนักงาน ด้วยเทคโนโลยีของเดลล์ TGen สามารถขยายเพิ่มชั่วโมงในการคำนวณได้เกือบถึง 4 เท่า ช่วยให้นักวิจัยและแพทย์สามารถระบุวิธีการรักษาได้เร็วขึ้นโดยการเปลี่ยนข้อมูลลำดับดีเอ็นเอและ RNA ของผู้ป่วยให้เป็นข้อมูลเชิงลึก

การรักษาจริยธรรมและความเป็นส่วนตัว

จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวมีบทบาทสำคัญในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคม ในช่วงเวลาของการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของนวัตกรรม บิ๊ก ดาต้า การเข้ามามีส่วนร่วมของสภาพแวดล้อมทางด้านกฏระเบียบข้อบังคับ  (evolving regulatory environment) ตลอดจนความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นจากทั้งลูกค้าและสมาชิกในทีมของเราเอง ความเป็นผู้นำของเราในด้าน จริยธรรมและความเป็นส่วนตัว คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ เดลล์ เทคโนโลยีส์ แตกต่าง ความมุ่งมั่นของเราในการที่จะผลักดันมาตรฐานด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวให้เพิ่มสูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเปรียบได้กับป้ายบอกทางสำหรับการทำงานเพื่อความก้าวหน้าที่เป็นจริง (Progress Made Real) ของเรา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ล็อกซเล่ย์ ร่วมโชว์ “ไอโอที เซ็นเซอร์” ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

ล็อกซเล่ย์ ร่วม …

%d bloggers like this: