Breaking News

 “IT Outsource บทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0”

 “IT Outsource บทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0”

หากย้อนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเข้ามาของยุคไทยแลนด์ 4.0 ทำให้หลายองค์กรต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้กับธุรกิจของตนเอง รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก อย่างไร     ก็ตามความต้องการในตลาดแรงงานในช่วงเวลาที่หลายๆ อุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้น ในปี 2562 ตลาดแรงงานไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งคาดว่าจะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้น 1.1 – 1.2% หรือราว 4 แสนคน จากผู้ใช้แรงงานทั้งหมด 38 ล้านคน และจากผลการสำรวจอัตราความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันในกลุ่มสายงานไอทีมีสัดส่วนความต้องการอยู่ที่ 8.11% (อ้างอิงจาก http://www.bltbangkok.com/POLL/อาชีพ40-คนรุ่นใหม่-ตลาดแรงงาน2562)  แต่ผู้ที่จบการศึกษาด้านไอทีในปัจจุบันกลับไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถที่จะแข่งขันให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่งได้ โดยบุคลากรด้านไอทีที่อยู่ในตลาดแรงงานมีความรู้เพียงขั้นพื้นฐาน ยังไม่สามารถรองรับงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ซึ่งทักษะที่มีอยู่นั้นสวนทางกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ดังนั้น การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้บุคลากรไอทีจึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ด้านไอทีใหม่ๆ  ให้บุคลากรเหล่านี้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านไอทีเฉพาะด้าน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ภาคธุรกิจจึงต่างเฟ้นหาบุคลากรที่มีความรู้ลึกรู้จริง หรือสรรหาเครื่องมือทางด้านไอทีเฉพาะด้านเข้ามาช่วยพัฒนาในเชิงธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของไอทีสมัยใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง จากการปรับตัวขององค์กรต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ จึงทำให้เป็นเรื่องที่จัดการได้ยาก เสียต้นทุนทั้งด้านเวลาและงบประมาณ หากธุรกิจจะดำเนินการเองทั้งหมด ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้โดยมี IT Outsource ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่สำคัญต่อองค์กรทั้งหลายที่ยังขาดแคลนบุคลากร หรือขาดแคลนระบบที่มีความเสถียร และขาดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง จึงไม่แปลกหากลูกค้าจะเกิดคำถามขึ้นภายในใจว่า “ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทไหนที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ควรจะเป็นใคร แล้วดีจริงไหม มีตัวตนแน่นะ…ถ้าหากฉันมีปัญหาจะไปติดต่อบริษัทนี้ได้ที่ไหน อย่างไร?” ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป หากมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอที อย่าง INET…

INET คือ ผู้นำด้านนวัตกรรมและบุคลากรทางเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในยุค Thailand 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลาย การันตีด้วยมาตรฐานระดับสากล จากการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 24 ปี ทำให้เรารู้เทรนด์ของเทคโนโลยีว่าจะก้าวไปในทิศทางใด และเรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านกำลังคน และด้านระบบการจัดการที่ดี ที่พร้อมให้บริการทางด้าน IT Outsource Service และด้าน Project Outsource Service โดยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจาก INET มีรายละเอียดดังนี้:

  • มีบริการจัดทำ และบริหารโครงการงานด้าน IT อย่างมีคุณภาพด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
  • มีบริการจัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้าน IT ที่พร้อมเริ่มงานได้ทันที
  • ลดต้นทุนภายในองค์กร และลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ
  • ประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหาทั้งบุคลากรด้านไอที และปัญหาระบบไอทีต่างๆ ที่จะทำให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาโฟกัสการดำเนินธุรกิจหลักมากขึ้น
  • ช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
  • เข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างไม่ตกเทรนด์

ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะคนทำงานในสายไอที จึงควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อเป็นแรงผลักให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง รู้จักเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ที่มี รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมองการณ์ไกลถึงสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านแรงงานพื้นฐานที่สำคัญอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตสอดคล้องไปกับนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งบริการจาก INET ที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร INET พร้อมให้คำปรึกษา และให้บริการจัดการงาน IT ต่างๆ แก่ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ หากสนใจสามารถรับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ marketing@inet.co.th

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

หัวเว่ยเผยเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการไลฟ์สตรีม สำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ-ร้านค้าออนไลน์

หัวเว่ยเผยเทคโน …

%d bloggers like this: