Breaking News
Home / ข่าวไอที / RICOH ย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่สำคัญจากประเทศจีนมายังประเทศไทย

RICOH ย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่สำคัญจากประเทศจีนมายังประเทศไทย

RICOH ย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่สำคัญจากประเทศจีนมายังประเทศไทย

บริษัท ริโก้ จำกัด ได้ประกาศว่า จะมีการย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์ตระกูล MFP หลัก สำหรับส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา โดยย้ายมายังประเทศไทยแทน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศจีน

RICOH เองได้สร้างความแข็งแกร่งกับแผนการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจมาโดยตลอดในฐานะส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การผลิตทั่วโลก ซึ่งได้จัดให้มีการผลิตสินค้าที่สำคัญคู่ขนานกันไปในโรงงานหลายแห่งกระจายไปตามตำแหน่งต่าง ๆ ของโลก ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานทั่วไปได้จำนวนมาก เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการซัพพลายเชน จากการผลักดันในจุดนี้ ทำให้มีการตัดสินใจที่จะย้ายฐานการผลิตภายในประมาณอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตโดยรวมที่สำคัญทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย

การตัดสินใจครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งที่ประกาศไว้ในรายการที่ 4 ของหมวด 301 ตามกฎหมายศุลกากรของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทยนี้ทำเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับ RICOH จากการกีดกันทางการค้า

ปัจจุบัน บริษัท Ricoh Asia Industry (Shenzhen) กำลังผลิตเครื่องพิมพ์ MFP รุ่นที่ทำงานด้วยความเร็วสูง ขณะที่บริษัท Ricoh Manufacturing (Thailand) กำลังผลิตรุ่นที่ทำงานด้วยความเร็วในระดับต่ำถึงระดับกลาง การย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังไทยในครั้งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ MFP ทั้งหมดที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ นั้น ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยแทน

อย่างไรก็ตาม RICOH จะยังคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้กับผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน และวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบซัพพลายเชน ซึ่งอาจรวมถึงการย้ายการผลิตบางอย่างจากไทยกลับไปยังจีนเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมให้ได้มากที่สุด

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

More Than 50 Percent of Enterprises Look at Cloud Applications as a Foundation for Digital Transformation – Infosys Research

– 75 perc …

%d bloggers like this: