Breaking News
Home / ข่าวไอที / วิศวะมหิดลผนึกความร่วมมือกับ ม.ทัมกังแห่งไต้หวัน โครงการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา(Dual Degree) ข้ามประเทศ

วิศวะมหิดลผนึกความร่วมมือกับ ม.ทัมกังแห่งไต้หวัน โครงการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา(Dual Degree) ข้ามประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณบดี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ดร.หยิน เทียน หวัง (Dr. Yin-Tien Wang) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยทัมกัง (Tamkang University) แห่งไต้หวัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยไทย – ไต้หวัน และเจรจาความร่วมมือเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ปริญญา 2 ประเทศ (Dual Degree) เริ่มด้วย ป.โทวิศวกรรมอุตสาหการในปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำงานวิจัยบูรณาการและวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก กล่าวว่า ไต้หวันเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าด้าน Intelligent Industries ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทัมกัง แห่งไต้หวันในการเปิด หลักสูตร 2 ปริญญา 2 ประเทศ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจของการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalized Education) และสนองตอบความต้องการและแก้ข้อจำกัดอุปสรรคหลายอย่างของผู้เรียนได้ มหาวิทยาลัยทัมกัง แห่งไต้หวัน เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำและมีชื่อเสียงโดดเด่นติดอันดับโลก ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2493 มี 4 แคมปัส คือ Tamsui Campus , Taipei Campus , Lanyang Campus และ Cyber Campus โดยมุ่งเน้นการศึกษาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การสร้างเครือข่ายข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และอนาคต

ทั้งนี้หลักสูตร 2 ปริญญา 2 ประเทศ จะเริ่มในปีการศึกษา 2563 ด้วยหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อดีสำหรับผู้เรียน คือ เมื่อจบจะได้รับวุฒิปริญญาจาก 2 สถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเรียนคอร์สปริญญาในต่างประเทศแบบทั่วไป สามารถใช้ทรัพยากรการศึกษาจากทั้ง 2 ประเทศ ได้รับองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย ทั้งเพิ่มโอกาสในการหางานได้มากยิ่งขึ้น หลักสูตรมีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตและความรับผิดชอบต่าง ๆได้ง่ายขึ้น เช่น ผู้เรียนที่มีภาระต้องดูแลครอบครัว อุปสรรคการขอวีซ่า ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศ

ความร่วมมือของ 2 มหาวิทยาลัยครั้งนี้ ยังส่งเสริมกระบวนการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในระดับสากลในยุคดิสรัพ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย อาเซียนและโลกแห่งอนาคต ทำให้สามารถขยายการเข้าถึงผู้เรียนที่มีคุณภาพในตลาดที่กว้างไกลมากขึ้น พัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและแนวโน้มของโลก และสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนนานาชาติโดยไม่จำเป็นต้องจัดสรรพื้นที่เพิ่มในวิทยาเขตหรือในประเทศของตน

1.-Large.jpg

URL

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เอสซีบี อบาคัส เผยอินไซต์พัฒนาการ AI บนเวทีเสวนาระดับโลก Bloomberg’s Sooner Than You Think Tech Summit ประเทศสิงคโปร์

เอสซีบี อบาคัส …

%d bloggers like this: