Breaking News

ดีป้าจัดโรดโชว์พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ เวิร์คช้อปข้อมูลเข้มข้น ผลักดันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ดีป้าจัดโรดโชว์พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ

เวิร์คช้อปข้อมูลเข้มข้น ผลักดันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ส่งเสริมการประกาศเขตเป็นพื้นที่สมาร์ทซิตี้ เดินสายจัดโรดโชว์ พบปะผู้นำเมือง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมเปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง โดยมีภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “Smart City Thailand Takeoff” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะ พร้อมเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ดีป้า ในฐานะเลขานุการร่วม ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะทุกภูมิภาคทั่วประเทศและส่งเสริมให้พื้นที่ได้รับการประกาศเขตเป็นพื้นที่ สมาร์ทซิตี้ ให้กับผู้นำเมือง หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมือง ได้กำหนดจัดกิจกรรม “สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรดโชว์” (Smart City Thailand Road Show) ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก กระบี่ ชลบุรี และกรุงเทพฯ

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

กลับมาอีกครั้ง! โปรโมชั่นพิเศษ “DAYS OF PLAY” จากโซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ สิงคโปร์

กลับมาอีกครั้ง! …

%d bloggers like this: