Breaking News
Home / ข่าวไอที / ดีป้าจัดโรดโชว์พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ เวิร์คช้อปข้อมูลเข้มข้น ผลักดันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ดีป้าจัดโรดโชว์พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ เวิร์คช้อปข้อมูลเข้มข้น ผลักดันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ดีป้าจัดโรดโชว์พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ

เวิร์คช้อปข้อมูลเข้มข้น ผลักดันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ส่งเสริมการประกาศเขตเป็นพื้นที่สมาร์ทซิตี้ เดินสายจัดโรดโชว์ พบปะผู้นำเมือง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมเปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง โดยมีภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “Smart City Thailand Takeoff” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะ พร้อมเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ดีป้า ในฐานะเลขานุการร่วม ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะทุกภูมิภาคทั่วประเทศและส่งเสริมให้พื้นที่ได้รับการประกาศเขตเป็นพื้นที่ สมาร์ทซิตี้ ให้กับผู้นำเมือง หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมือง ได้กำหนดจัดกิจกรรม “สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรดโชว์” (Smart City Thailand Road Show) ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก กระบี่ ชลบุรี และกรุงเทพฯ

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เซมิคอนดักเตอร์: องค์ประกอบเล็กๆ สู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ในการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เซมิคอนดักเตอร์ …

%d bloggers like this: