Breaking News
Home / ข่าวไอที / RICOH ผลักดันเด็กไทยสร้างสรรค์แผนการตลาดกับโครงการ U Power Digital Idea Challenge

RICOH ผลักดันเด็กไทยสร้างสรรค์แผนการตลาดกับโครงการ U Power Digital Idea Challenge

RICOH ผลักดันเด็กไทยสร้างสรรค์แผนการตลาดกับโครงการ U Power Digital Idea Challenge

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ U Power Digital Idea Challenge ณ The Berkeley Hotel Pratunam โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณดิลก คุณะดิลก กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย แถลงข่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคุณอังคณา วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคุณชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

สำหรับโครงการ U Power Digital Idea Challenge นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม ที่สามารถตอบโจทย์ตลาด รวมถึงผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุน ทำให้เกิดความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา คิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน รวมถึงเพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ

โดยในปีนี้ RICOH ได้มีส่วนร่วมในการเป็นโจทย์การแข่งขัน รวมไปถึงร่วมประชาสัมพันธ์โครงการตามมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ RICOH หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายและให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Spotify Premium ส่งแพลนใหม่ ให้ผู้ใช้ใหม่ฟังฟรี 3 เดือน จัดหนักจัดเต็มให้ผู้รักในเสียงดนตรี

Spotify Premium …

%d bloggers like this: