Breaking News
Home / ข่าวไอที / ฟูจิตสึโชว์เคส Toyota Motor Corporation (Technical Service Division)วาดภาพอนาคตของกลยุทธ์ โดยใช้ไคเซ็นในการให้บริการดูแลรถยนต์และการคิดเชิงออกแบบ (นวัตกรรม)

ฟูจิตสึโชว์เคส Toyota Motor Corporation (Technical Service Division)วาดภาพอนาคตของกลยุทธ์ โดยใช้ไคเซ็นในการให้บริการดูแลรถยนต์และการคิดเชิงออกแบบ (นวัตกรรม)

ฟูจิตสึโชว์เคส Toyota Motor Corporation (Technical Service Division)วาดภาพอนาคตของกลยุทธ์ โดยใช้ไคเซ็นในการให้บริการ ดูแลรถยนต์และการคิดเชิงออกแบบ (นวัตกรรม)

 ฟูจิตสึโชว์กรณีศึกษาหน่วยงานบริการเทคนิคของโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนช่างเทคนิคบริการประมาณ 40,000 รายทั่วประเทศญี่ปุ่นได้เปิดให้บริการศูนย์บริการทาจิมิ (Tajimi) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมช่างเทคนิคบริการ และเร่งกระบวนการ R&D ด้านเทคโนโลยีการซ่อมยานพาหนะศูนย์บริการแห่งนี้ได้นำคอนเซ็ปต์การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ของฟูจิตสึมาใช้เพื่อสร้างแผนภาพวิสัยทัศน์ของ “อนาคตที่ต้องการ”สำหรับช่างเทคนิคบริการ นอกจากนี้ ศูนย์บริการดังกล่าวยังจัดตั้งห้องทดลองด้านการพัฒนาบริการเทคนิค (Technical Service DevelopmentLaboratory: TSDL) กิจกรรมเหล่านี้ได้นำไปสู่หนทางที่เปลี่ยนแปลงการทำงานและสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ๆ หน่วยงานบริการเทคนิคใช้การผสานกันระหว่างไคเซ็น (การพัฒนาสะสมต่อเนื่อง) และนวัตกรรมอันเกิดมาจากการคิดเชิงออกแบบโดยมุ่งหวังที่จะสร้างไอเดียใหม่ๆและปลดล็อกอนาคตสำหรับยานพาหนะและบริการ

“ทางหน่วยงานบริการเทคนิคของโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน ให้น้ำหนักกลยุทธ์ไคเซ็นและนวัตกรรมที่เกิดจากการคิดเชิงออกแบบเท่ากัน ซึ่งทั้งสองอย่างช่วยพัฒนาแรงบันดาลใจของพนักงานในหน่วยงานทุกคน เราหวังว่าจะสามารถใช้ห้องทดลอง TSDL เพื่อทำไอเดียที่ได้จากการคิดเชิงออกแบบให้กลายเป็นจริง และสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งสำหรับช่างเทคนิคบริการของเรา”  Mr.Jingo Ohashi,ผู้จัดการทั่วไป (อดีต), หน่วยงานบริการเทคนิค, Customer First Promotion Group, TMC กล่าว

 นวัตกรรมที่จะช่วยจัดตั้งรูปแบบการทำงานในอนาคตของช่างเทคนิคบริการนับตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี ค.ศ. 1937 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน (TMC) มุ่งมั่นที่จะ “สร้างสังคมอันรุ่งเรืองผ่านยานพาหนะ” โตโยต้ามีศูนย์บริการในประเทศญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวประมาณ 5,000 แห่งและว่าจ้างพนักงาน 40,000 คนทั่วประเทศ พนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าทุกคนสามารถขับรถด้วยความอุ่นใจ หน่วยงานบริการเทคนิคของโตโยต้านั้นเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนให้มีการใช้ทักษะฝีมือช่างเทคนิคบริการได้อย่างเต็มที่ ในเดือนมกราคม 2016 หน่วยงานนี้ได้เปิดตัวศูนย์บริการ Tajimi เพื่อปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรและให้บริการที่ดีขึ้นกับลูกค้าทั่วโลก

Mr.Jingo Ohashi (ผู้จัดการทั่วไป (อดีต), หน่วยงานบริการเทคนิค,Customer First Promotion Group, TMC) กล่าวว่า “เป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์บริการ Tajimi คือ การฝึกอบรมผู้นำในการให้บริการรถยนต์ให้ถึงระดับที่จะทำให้ผู้นำเหล่านั้นมีทักษะฝีมือและประสบการณ์มากขึ้นและช่วยให้ใช้ความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นมานั้นได้เมื่อกลับไปที่ศูนย์บริการของตนเอง” Tatsuya Inoue (ผู้จัดการทั่วไป (อดีต), แผนกบริหารโครงการหน่วยงานบริการเทคนิค, TMC) เล่าว่า “ความท้าทายหลักๆ คือ ความพยายามที่จะตัดสินใจว่าเราจะทำกิจกรรมใหม่ๆ ประเภทใดที่ศูนย์บริการ Tajimi กันบ้าง” เรารู้ว่าเราจำเป็นต้องคิดวิเคราะห์ถึงอนาคตและทำงานของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เราพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าใจว่ารูปแบบการทำงานในอนาคตของช่างเทคนิคบริการควรจะออกมาในทิศทางไหน และสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้เราค้นพบคำตอบนั้น”

นำการคิดเชิงออกแบบมาใช้เพื่อกำหนด“อนาคตที่ต้องการ” สำหรับช่างเทคนิคบริการหน่วยงานบริการเทคนิคพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะตัดสินใจว่าจะสร้างงานของตนเองอย่างไร หลังจากนั้นทางหน่วยงานก็ได้รับข้อเสนอจากฟูจิตสึที่เน้นไปที่การ “ออกแบบวิสัยทัศน์” เป็นหลัก ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใช้ประโยชน์จากการคิดเชิงออกแบบ*1 ข้อเสนอนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนภาพวิสัยทัศน์ของ “อนาคตที่ต้องการ” แทนที่จะสร้าง “อนาคต

มีความสอดคล้องกับปัญหาที่พบโดยหน่วยงานบริการเทคนิค ฟูจิตสึจัดเวิร์กช็อปออกแบบวิสัยทัศน์ให้กับหน่วยงาน เพื่อทำให้เวิร์กช็อปมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกของฟูจิตสึออกสำรวจสถานที่จริงล่วงหน้า*2 และจัดเวิร์กช็อปที่พื้นที่สร้างสรรค์ร่วมของฟูจิตสึ โดยตั้งใจที่จะแยกเวิร์กช็อปออกมาจากสภาพแวดล้อมการทำงานจริงในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปใช้กระบวนการที่เรียกว่า “ทำงานย้อนหลัง”(Backcasting) ซึ่งคุณจะกำหนดอนาคตที่ต้องการ (วิสัยทัศน์) และแปลงแผนอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่สามารถบรรลุได้ในปัจจุบัน ซึ่งทุกคนสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างมุมมองและไอเดียเพื่อที่จะบรรลุอนาคตที่ต้องการได้นักออกแบบได้แปลงผลลัพธ์ที่ได้เป็นแผนภาพวิสัยทัศน์ และทางหน่วยงานเทคนิคบริการใช้แผนภาพนี้นำไปเล่าให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นฟังเกี่ยวกับจุดประสงค์และความคาดหวังในอนาคตของบริษัทฯหน่วยงานเทคนิคบริการจัดตั้งห้องทดลองพัฒนาบริการเทคนิค(Technical Service Development Laboratory: TSDL) ในเดือนเมษายน2016 ซึ่งเป็นสถานที่ใหม่ใช้เพื่อการคิดค้นนวัตกรรมแบบเปิด และเพื่อพัฒนาบริการที่มุ่งเน้นอนาคตและการดำเนินการที่จะบรรลุอนาคตที่ต้องการตามที่ระบุไว้ในแผนภาพวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายหลักในครั้งนี้คือแผนกฝ่ายบุคคล ซึ่งกิจกรรมอย่างหนึ่งของเวิร์กช็อปคือ ทางหน่วยงานบริการเทคนิคมีการสนับสนุนให้ทำกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมในการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองต้องการทำที่ห้องทดลอง TSDL ซึ่งถือเป็นการรวมเอาการคิดเชิงออกแบบเข้าไปใช้ในกิจวัตรการทำงานประจำวัน Mr.Masumichi Nagano (ผู้จัดการทั่วไป (อดีต), แผนกธุรการและวางแผน, หน่วยงานบริการเทคนิค, TMC) กล่าวว่า “หัวใจหลักของเวิร์กช็อปที่มีการจัดขึ้นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือ นวัตกรรมรูปแบบการทำงานสำหรับช่างเทคนิคบริการของอนาคต” ตัวอย่างเช่น จุดที่ช่างเทคนิคบริการให้ความสำคัญหลักๆ ในปัจจุบันคือ การระดมความคิดและพัฒนาต้นแบบของเครื่องมือซ่อมรถยนต์เพื่อนำไปใช้ในบริเวณซ่อมรถในอนาคต “กิจกรรมเหล่านี้คือการผลิตต้นแบบที่เราเชื่อว่าจะกลายเป็นเครื่องมือจริงๆ ในอนาคตอันใกล้”

Mr.Masumichi Nagano กล่าวว่า “การพัฒนาสะสมต่อเนื่องนวัตกรรม” เพื่อปลดล็อกอนาคตสำหรับรูปแบบการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรนอกจากนี้ การคิดเชิงออกแบบยังมีส่วนในการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของหน่วยงานบริการเทคนิค Mr. Akira Shinada (ผู้ช่วยผู้จัดการ,หน่วยงานบริการเทคนิค, TMC) กล่าวว่า “เมื่อเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดเชิงออกแบบครั้งแรก ผมแปลกใจมากที่เห็นว่ามีวิธีการแบบนี้ด้วยการมุ่งเป้าไปที่สิ่งที่ต้องการทำและสิ่งที่อยากจะเป็นในอนาคตทำให้เขามีแรงกระตุ้นที่จะทำงานและสนุกกับงานขึ้นทุกวันวัฒนธรรมองค์กรก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ในปัจจุบันหน่วยงานบริการเทคนิคได้ยินคำวิจารณ์ในแง่ลบน้อยลง และเริ่มมีบรรยากาศการทำงานที่ยอมรับ

ความแตกต่าง และความกระตือรือร้นที่จะคิดค้นไอเดียใหม่ๆ เกิดขึ้น Mr.Tatsuya Inoue แสดงทัศนะว่า “การคิดเชิงออกแบบที่เสนอโดยฟูจิตสึเป็นแรงบันดาลใจให้เราอย่างมาก” ในการทำงานให้เสร็จ คุณต้องมีสถานที่ เวลา และวิธีการ การคิดเชิงออกแบบผนวกกับสถานที่และเวลาที่ได้มาจากการตั้งศูนย์บริการทาจิมิมีส่วนสำคัญในการเป็นรากฐานวิธีวิทยาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดอย่างอิสระ” หน่วยงานเทคนิคบริการมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการคิดเชิงออกแบบอย่างต่อเนื่องโดยใช้ห้องทดลอง TSDL และทำให้คนๆ อื่นในบริษัทรู้จักนวัตกรรมนี้

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

วิศวะมหิดล เปิด Innogineer Studio ศูนย์เมคเกอร์อัจฉริยะทันสมัยที่สุดในไทย

ในวาระครบรอบ 13 …

%d bloggers like this: