Breaking News
Home / ข่าวไอที / ไอดีซี เอเชียแปซิฟิกเปิดให้เสนอผู้เข้าชิงรางวัล Smart City Asia Pacific Awards ประจำปี 2562   

ไอดีซี เอเชียแปซิฟิกเปิดให้เสนอผู้เข้าชิงรางวัล Smart City Asia Pacific Awards ประจำปี 2562   

ไอดีซี เอเชียแปซิฟิกเปิดให้เสนอผู้เข้าชิงรางวัล Smart City Asia Pacific Awards ประจำปี 2562   

รางวัล Smart City Asia Pacific Awards สำหรับโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ให้ความสำคัญกับการใช้งานเทคโนโลยีและดาต้า การร่วมมือกับพันธมิตร รูปแบบการระดมทุนที่โดดเด่น และ/หรือการมีส่วนร่วมกับชุมชน

BANGKOK, March 12th, 2018 – บริษัทไอดีซีได้ประกาศเปิดรับสมัครเข้าชิงรางวัล Smart City Asia/Pacific Awards (SCAPA) ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่มีความเป็นเลิศในแต่ประเภทสาขาของโครงการเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้)  โดยไอดีซีกำลังเฟ้นหาโครงการเมืองอัจฉริยะต่าง ๆ เพื่อเข้ามาเป็นหนึ่งใน 50 โครงการที่ได้รับการเชิดชูจากรางวัลนี้

ขั้นตอนที่ 0 – เปิดให้เจ้าของโครงการเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือก (มีนาคม 2562)

ขั้นตอนที่ 1 – นักวิเคราะห์ของไอดีซีทำการประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด (มีนาคม 2562)

ขั้นตอนที่ 2 – เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงคะแนนเสียง  (เมษายน – พฤษภาคม 2562)

ขั้นตอนที่ 3 – สภาที่ปรึกษาระหว่างประเทศทำการประเมินและลงคะแนนเสียง (พฤษภาคม 2562)

ขั้นตอนที่ 4 – รวบรวมผลคะแนนทั้งหมด (พฤษภาคม 2562)

ขั้นตอนที่ 5 – ประกาศผลผู้ชนะ (มิถุนายน 2562)

ขั้นตอนที่ 6 – จัดพิมพ์รายงาน (พฤศจิกายน 2562)

รางวัลนี้ประกอบไปด้วยกระบวนการคัดเลือก 6 ขั้นตอน ซึ่งผู้เข้าชิงจะได้รับการประเมินโดยภาคประชาชน ผู้เชี่ยวชาญจากไอดีซี และสภาที่ปรึกษาระหว่างประเทศ โดยรางวัล Smart City Asia Pacific Awards สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) ประจำปี พ.ศ. 2562 นี้ แบ่งออกเป็น 12 ประเภท ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการเมือง ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ด้านความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการดิจิทัล ด้านการศึกษา ด้านบริการสังคมและสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยสาธารณะ สาขาการจัดการภัยพิบัดและสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัยสาธารณะ สาขาอาคารอัจฉริยะ ด้านการบริการจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยว ศิลปะ หอสมุด วัฒนธรรม และพื้นที่สาธารณะ ด้านการขนส่ง สาขาบริการขนส่งสาธารณะ ด้านการขนส่ง สาขาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และด้านการวางผังเมือง

เสนอโครงการของท่านเพื่อเข้าชิงรางวัลได้ที่ bit.ly/JOINSCAPA2019 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 นี้

นายเจอรัลด์ หวัง หัวหน้าสายงานวิจัยสำหรับภาครัฐและภาคบริการสุขภาพ ประจำไอดีซีเอเชียแปซิฟิก ยังได้กล่าวว่า “ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังสร้างแรงกดดันให้กับหน่วยงานรัฐในหลายภาคส่วน แต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองอัจฉริยะก็มีความจำเป็นแม้จะต้องใช้เม็ดเงินเป็นจำนวนมากก็ตาม ซึ่งไอดีซีได้ริเริ่มรางวัลนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อติดตามการพัฒนาโครงการเมืองอัจริยะต่าง ๆ สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบบเจาะลึก และเรามีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ดำเนินการมอบรางวัลนี้มาเป็นปีที่ 5 แล้ว  โดยเรามุ่งเน้นพิจารณาการให้รางวัลกับโครงการเมืองอัจฉริยะที่มีความโดดเด่นในการดูแลรักษาความเป็นดีอยู่ดีของพลเมือง และความเป็นเลิศในการจัดการโครงการสวัสดิการสังคมต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่สำคัญ และเร่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในและระหว่างประเทศ ปัจจุบันนี้ ไอดีซีได้มีการมอบรางวัลนี้ให้กับโครงการต่าง ๆ ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรปกลางและตะวันตก เอเชียกลาง รวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดมาตรฐานที่สำคัญของโครงการเมืองอัจฉริยะต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ไอดีซีจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเสนอชื่อโครงการของท่านเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลประจำปี พ.ศ. 2562 นี้”

หน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นชุมชน หน่วยงานระดับจังหวัด ผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรของโครงการสามารถเสนอชื่อโครงการที่ได้ริเริ่มแล้วเพื่อเข้าชิงรางวัลดังกล่าวได้ และไอดีซียังเปิดรับเสนอชื่อโครงการจากผู้ที่ให้บริการกับภาครัฐเช่นกัน

ผลการประเมินจะประกอบไปด้วยการคัดเลือกของนักวิเคราะห์ของไอดีซีในภูมิภาคนี้ (50%) การโหวตผลแสดงความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป (25%) และการจัดอันดับโดยสถาบันที่ปรึกษาระหว่างประเทศของไอดีซี (25%)

โครงการเมืองอัจฉริยะที่ได้รับคัดเลือกในเบื้องต้นจะเปิดรับผลโหวตการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปในช่วงเดือนเมษายน 2562 ผ่านเว็ปไซต์ IDC Smart City Website, Smart City Facebook Page และ  IDC AP Twitter

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล Smart City Asia Pacific Awards ได้ที่เว็ปไซต์ www.idc.com/ap/smartcities และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของดัชนี Smart Development Index สามารถติดต่อนายเจอรัลด์ หวัง ได้ที่อีเมล gwang@idc.com หรือหากเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ Akash Tiwari atiwari@idc.com  หรือ Alvin Afuang aafuang@idc.com

เกี่ยวกับ IDC Government Insights

IDC Government Insights ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเป็นการเฉพาะสำหรับผู้วางนโยบายของรัฐฯ, ผู้บริหารโครงการสาธารณะประโยชน์, และผู้นำในเทคโนโลยีไอที ตลอดจนซัพพลายเออร์ที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการให้กับภาคธุรกิจนี้ สำหรับการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากงานวิจัยและบริการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ถูกช่วงเวลา และมีรายละเอียดเชิงลึก ด้วยทีมงานนักวิเคราะห์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจการให้บริการของภาครัฐฯ และอุตสาหกรรมไอที มากกว่าทศวรรษ งานวิจัยและบริการให้คำปรึกษาทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีที่ประสบปัญหาอยู่ สำหรับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค หรือเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดหรืออำเภอ

เกี่ยวกับไอดีซี

ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1,100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ไอดีซีได้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุทุกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไอดีซีก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507  เป็นบริษัทในเครือของ IDG ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสารเทคโนโลยีวิจัย และจัดงานสัมมนาชั้นนำระดับโลก ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.idc.com.  และติดตาม Twitter:  @IDC

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Loga แอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าที่จะช่วยรักษาฐานลูกค้า และเพิ่มยอดขายได้ง่าย ๆ

รู้หรือไม่ว่า ก …

%d bloggers like this: