Breaking News
Home / ข่าวไอที / การจัดการข้อมูลจะเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทคโนโลยี AI บนระบบปฎิบัติการ Operations Engine ของอีริคสัน

การจัดการข้อมูลจะเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทคโนโลยี AI บนระบบปฎิบัติการ Operations Engine ของอีริคสัน

การจัดการข้อมูลจะเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทคโนโลยี AI บนระบบปฎิบัติการ Operations Engine ของอีริคสัน

  • รองรับการใช้งานบนเครือข่ายที่มีความซับซ้อน การบริหารจัดการอุปกรณ์จำนวนมหาศาล บนเทคโนโลยีที่หลากหลาย (4G, 5G, IoT) ซึ่งมักมีความต้องการในการให้บริการที่แตกต่างกัน
  • เปลี่ยนระบบโอเปอร์เรชั่นส์ที่ทำหน้าที่เพียงติดตามแก้ไขปัญหา (reactive) ไปสู่ระบบที่สามารถคาดการณ์และป้องกันเหตุร้ายได้ (proactive) โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุด
  • สร้างบริการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยความสามารถและส่วนประกอบใหม่ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติ

อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) เปิดตัวบริการจัดการข้อมูล (Managed Services) ใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ภายใต้ชื่อ Ericsson Operations Engine โดยโซลูชั่นส์ดังกล่าวสามารถดูแลจัดการข้อมูลได้อย่างครบวงจร โดยอาศัยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อให้ระบบปฎิบัติการของเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ และปรับเปลี่ยนเครือข่าย รวมไปถึงการสร้างแอพพลิเคชั่นส์ และการบำรุงรักษา เป็นไปได้โดยง่าย

การจัดการข้อมูลบนระบบปฎิบัติการ Operations Engine ของอีริคสัน จะช่วยจัดการกับความท้าทาย อันเนื่องมาจากความซับซ้อนที่ผู้ให้บริการจะต้องเผชิญในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 5G และ IoT ได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ

ระบบปฎิบัติการ Operations Engine ของอีริคสัน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

  1. โมเดลทางธุรกิจที่มุ่งเน้นศูนย์กลางการบริการที่มีคุณภาพและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง มาทำงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจในการให้บริการ เช่น การสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ การเติบโตของรายได้และประสิทธิภาพ เป็นต้น
  2. ความสามารถที่ครบวงจร มุ่งสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ โดยอาศัยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางแผน และการปรับเปลี่ยน ประกอบกับระบบปฎิบัติการที่มีข้อมูลที่เหมาะสม การขยายเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ร่วมกัน
  3. ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อาศัยทั้งเครื่องมือและกระบวนการชั้นเลิศ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) และระบบอัตโนมัติ ร่วมความเชี่ยวชาญและการลงทุนของผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปีเตอร์ ลอริน รองประธานอาวุโส หัวหน้างานฝ่ายธุรกิจ  Managed Services ของอีริคสัน กล่าวว่า “เครือข่ายจำนวนมากกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 5G และ IoT ซึ่งมีความซับซ้อนและยากต่อการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายในวงกว้างร่วมกับการใช้ Virtualize Core Networks ในขณะที่ผู้ให้บริการยังต้องพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในเวลาเดียวกัน ระบบปฎิบัติการ Operations Engine ของอีริคสันจะทำให้เราสามารถสร้างความแตกต่างในบริการ Managed Services หรือการจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี ด้วยการเปลี่ยนระบบปฎิบัติการที่อาศัยเครือข่ายเป็นศูนย์กลางไปสู่การใช้ ‘ประสบการณ์’ ของผู้ใช้เป็นแนวทางหรือเป้าหมายในการดำเนินงาน จากระบบที่ทำหน้าที่เพียงติดตามแก้ไขปัญหา (reactive) ไปสู่ระบบที่สามารถคาดการณ์และป้องกันเหตุร้าย (proactive) ได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระบบอัตโนมัติ และ AI”

เคอร์ทิส ไพรซ์ รองประธานฝ่ายบริการบนโครงสร้างพื้นฐานจาก IDC กล่าวว่า “บริการ Managed Services หรือการจัดการข้อมูล จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในวิวัฒนาการของเครือข่ายทั่วโลก เกือบร้อยละ 65 ของผู้ให้บริการเชื่อว่าบริการ Managed Services จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ ความสามารถในการพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ให้บริการเลือกใช้บริการ Managed Services ร่วมกับการเพิ่มรายได้และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุน นอกจากนี้ เทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบปฎิบัติการทั้งหมด ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และระบบการจัดการข้อมูล”

เกี่ยวกับอีริคสัน

อีริคสันช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถใช้งานการเชื่อมต่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตั้งแต่เครือข่าย บริการทางดิจิทัล บริการด้านการจัดการ และธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีศักยภาพ ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนแบบใหม่ การลงทุนของอีริคสันในนวตกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้โทรศัพท์และโมบายบอร์ดแบนด์แก่ผู้คนทั่วโลก อีริคสันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในกรุงสต็อกโฮล์ม และ NASDAQ ในกรุงนิวยอร์ค ติดตามข้อมูลข่าวสารของอีริคสันได้ที่ www.ericsson.com

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

5 โบรกเกอร์ความมั่นคง น่าเชื่อถือสูงสุด

วันนี้เราได้รวบ …

%d bloggers like this: