Breaking News
Home / ข่าวไอที / 14 มี.ค. 62 วสท. เชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ลดการตายบนถนนด้วยวิศวกรรมศาสตร์”

14 มี.ค. 62 วสท. เชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ลดการตายบนถนนด้วยวิศวกรรมศาสตร์”

Untitled-1 copy.jpg

แม้โลกจะก้าวสู่ยุคดิจิทัลแล้ว แต่สถิติการเสียชีวิตบนถนนของไทยกลับสูงที่สุดในอาเซียนและติดอันดับโลก คนไทยต้องพิการและบาดเจ็บปีละ 2 แสนราย เสียชีวิตราว 2 หมื่นรายซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นคนรุนใหม่และวัยทำงาน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจปีละกว่า 5 แสนล้านบาท โดย คณะอนุกรรมการสาขาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต ร่วมกับ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย เชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ลดการตายบนถนนด้วยวิศวกรรมศาสตร์” ในวันพฤหัส ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.30 น. เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน การเดินทาง และยานพาหนะตามมาตรฐานสากล ภายใต้ Safe System Approach วิถีแห่งระบบปลอดภัยที่ไม่ยอมรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

เวทีเสวนาครั้งนี้มี 7 กูรูชั้นนำของไทยร่วมเวทีระดมความคิดเพื่อประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิถีแห่งระบบความปลอดภัยแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอวิธีสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์และผู้ใช้ถนนทั่วไป และหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ อาทิเช่น เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัย, วิถีการสัญจรอย่างยั่งยืน, บทบาทของการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน, บทบาทของกรุงเทพมหานครในการทำถนนให้ปลอดภัยสู่การเป็นมหานครแห่งเอเซีย, ทำอย่างไรให้ยานพาหนะปลอดภัย, วิศวกรรมทางหลวงเพื่อถนนที่ปลอดภัย รวมถึงไขประเด็นกรณีอุบัติเหตุที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ฯลฯ

สื่อมวลชนและผู้สนใจ สำรองที่นั่งล่วงหน้าฟรี ได้ที่ คุณพจนีย์ วสท. โทร.02-184-4660-9 ต่อ 508 E-mail: potjaneet@gmail.com หรือ https://is.gd/YWhhEI

URL

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

สำนักงาน กสทช. …

%d bloggers like this: