Breaking News
Home / ข่าวไอที / สมาคมโทรคมนาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

สมาคมโทรคมนาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

231A4182_resize.jpg

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในสมาชิกสมาคมฯ โดยคุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย Senior Executive Vice President & CFO บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะอุปนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร หอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้มีการหาแนวทางในการพัฒนา และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ รวมถึงการรับรู้ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการหารือร่วมกันเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้งานผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้น

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Pycon งานสัมมนาเชิงวิชาการของนักพัฒนาชั้นนำ ได้นำพู้ผูดที่ดีที่สุดมาที่ประเทศไทยเป็นปีที่ 2

Pycon งานสัมมนา …

%d bloggers like this: