Breaking News

ฟินันเซีย คว้ารางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA Best Analyst Awards 2018)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัลทีมวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานที่ Cover สูงสุด (IAA Consensus) (ไม่แยกประเภทนักลงทุนสายสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล) ในงานประกาศรางวัลนักวิเคราะห์ และทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA Best Analyst Awards 2018) โดยคุณจิตรา อมรธรรม รองกรรมการผู้จัดการ รับรางวัล Outstanding ประเภทรางวัล อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล) คุณณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการอาวุโส รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประเภทรางวัล สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี) (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล) และรางวัล Outstanding ประเภทรางวัล ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล) ซึ่งจัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association) ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20190311_Photo Release_ฟินันเซีย คว้ารางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA Best Analyst Awards 2018).jpg

URL

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Dataiku จับมือ Snowflake เปิดใช้การสนับสนุนขั้นสูงสำหรับการจัดการข้อมูล

Dataiku ยังประก …

%d bloggers like this: