Breaking News

MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 56 คน จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบัญชี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น คุณปรเมธ พรมแสง, Cloud System Engineer และคุณนนทพัทธ์ บุญโสภาคย์, Cloud System Engineer ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้เรื่อง “Digital Transformation” คณะนักศึกษาและอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242

เผยแพร่ข่าวโดย
จริยา ยิ้มทอง
Corporate Communication Executive
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร.02-089-4244
อีเมล์ : jariyyim@metrosystems.co.th
Website : www.metrosystems.co.th
FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

001768430.JPG

URL

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เทรนด์ไมโคร เผยผลประกอบการไตรมาสแรกของต้นปี 2020 อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง

เทรนด์ไมโคร เผย …

%d bloggers like this: