12/06/2022 1:46 am

3 สาขาวิชามีเดีย มจธ. จัดงานสุดปัง มีเดีย มีดี 2019

3 สาขาวิชามีเดีย ประกอบด้วย มีเดียอาตส์ มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สาขาวิชาที่กำลังได้รับความนิยมจากนักเรียนม.ปลายที่รักงานสร้างสรรค์และเทคโนโลยี อาทิเช่น กราฟิกดีไซน์ แอนิเมชัน ภาพยนตร์ การพัฒนาเกม ดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงสื่อทางการแพทย์ เป็นต้น  ได้จัดงานนิทรรศการ มีเดีย มีดี 2019 นำผลงานนักศึกษามาจัดแสดงให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมกับประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ เคล็ดลับการทำ Portfolio จบแล้วทำงานอะไร รวมถึง Media Talk เรื่องราวดีๆ จากประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่ ผลงานที่นำมาจัดแสดง อาทิ

ผลงานหุ่นฝึกการทำคลอด (Delivery of Baby) ของนางสาวธรรม์ชนก พิบูลย์ไพร และนางสาววิมาดา เหมือนทับ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โปรเจคของนักศึกษาปี 4 การทำหุ่นจำลองเพื่อใช้ฝึกนักศึกษาแพทย์ในการทำคลอด โดยใช้วัสดุที่มีความเสมือนจริงมากที่สุด ตั้งแต่ขนาดของท้องแม่ ตัวเด็ก และสายรก โดยมีการทดลองผลงานให้นักศึกษาแพทย์ใช้จริงในโรงพยาบาล

ผลงาน Interactive Floor ของนายเรืองฤทธิ์ ฤทธิ์เรืองเดช และนางสาวพัทรวี เกษมพัฒนชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีมีเดีย การเรียนการสอน 3D Mapping โดยใช้ Image Processing 4 จุด เมื่อคนเดินผ่านระบบจะเก็บภาพแบบ 3 มิติ แล้วแสดงผลเป็นรูปแบบต่างๆ บนพื้นทางเดิน และใช้เทคนิคการเล่นไฟ LED ด้านบน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวกับการแสดงภาพกราฟิกและไฟสีต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้กับการแสดงนิทรรศการ การแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต หรือสื่อการเรียนด้านการแพทย์ แสดงอวัยวะภายในร่างกายบนเสื้อสีขาวที่คนสวมอยู่เป็นการเรียนรู้ของนักเรียนแพทย์ได้ เป็นต้น

อาจารย์ชูเกียรติ อ่อนชื่น อาจารย์ประจำโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. กล่าวว่า การจัดงานมีเดีย มีดี 2019 เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาต่อได้สัมผัสกับการเรียนการสอนของนักศึกษาโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) มจธ. และน้องๆ ได้เลือกคณะตรงตามที่อยากเรียนมากขึ้น ผลงานที่จัดแสดงที่มีเปิดสอน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เน้นการออกแบบมีเดีย โดยนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาต่อยอด เช่น การพัฒนาเกม การพัฒนาซอฟต์แวร์เน้นเรื่องการดีไซน์ รับนักเรียนสายวิทย์-คณิต และศิลป์คำนวณ, สาขาวิชามีเดียอาตส์ รับผู้สนใจด้านการออกแบบเน้นทางด้านแอนิเมชัน ด้านเทคนิคภาพเพื่อการผลิตภาพยนตร์ การถ่ายภาพถ่ายดิจิทัล และการออกแบบกราฟิก รับนักเรียนทุกสายวิชา และนักเรียนปวช.สาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เน้นการทำสื่อทางการแพทย์ และสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการทำสื่อเพื่อให้ความรู้กับประชาชน รับนักเรียนระดับม.ปลาย และนักเรียนปวช. เป็นต้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: