Breaking News
Home / โปรแกรม / แอพแนะนำ / เอยูโพลเผย 1 ใน 3 ของคนกรุงยังไม่เคยใช้แอพเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และยังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติม

เอยูโพลเผย 1 ใน 3 ของคนกรุงยังไม่เคยใช้แอพเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และยังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติม

เอยูโพลเผย 1 ใน 3 ของคนกรุงยังไม่เคยใช้แอพเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

และยังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) ได้ร่วมกับ “เก็ท” แอพพลิเคชั่นสำหรับบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์วิน รับส่งพัสดุ และส่งอาหาร จัดทำผลวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสำรวจความคิดเห็น พฤติกรรม และความพึงพอใจ ของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในธุรกิจการเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยผลสำรวจกับคนกรุงเทพฯ 1,234 คน และคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ “วิน” จำนวน 605 คน ทั้งผู้โดยสารและคนขับส่วนใหญ่ยังไม่เคยลองใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์ และยังเปิดรับทางเลือกใหม่ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขามีตัวเลือก เปิดให้มีการแข่งขันในตลาดเพื่อทำให้มีการปรับราคาและบริการให้ดีขึ้น รวมถึงป้องกันการผูกขาดตลาด  

คนกรุงส่วนใหญ่เคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง…

ผลสำรวจพบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ 79% เคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในการเดินทาง โดยกลุ่มผู้หญิงจะใช้บริการมากกว่าผู้ชาย กลุ่มอายุน้อยจะใช้บริการมากกว่ากลุ่มอายุมาก

เมื่อสอบถามเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 68% มีความถี่ในการใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ และมีถึง 23% ที่ใช้บริการประจำเกือบทุกวัน โดยปัญหาในการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่พบเจอมากที่สุดคือต้องรอคิวนานในชั่วโมงเร่งด่วน  นอกจากนี้ยังเจอปัญหาไม่มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในบริเวณใกล้เคียง มีการปฏิเสธผู้โดยสาร และไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้บริการในช่วงเช้ามืดหรือในช่วงดึก

ขณะเดียวกันคนกรุงส่วนใหญ่ยังต้องการให้มีการปรับปรุงการให้บริการในส่วนของความปลอดภัยในการขับขี่ มารยาทในการขับขี่ และการคิดราคาค่าบริการที่ไม่มีมาตรฐาน

รับรู้ว่ามีแอพพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่ไม่เคยทดลองใช้บริการ…

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจพบว่า คนกรุง 72% รับรู้ว่ามีการให้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะรับรู้ว่ามีการให้บริการดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย แต่กลับมีคนกรุงจำนวนมากถึง 65% ที่ยังไม่เคยได้ทดลองใช้บริการ

พร้อมที่จะลองใช้งาน หากมีแอพพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างใหม่…

ผลสำรวจพบว่า หากมีแอพพลิเคชั่นใหม่ให้บริการในตลาด คนกรุงส่วนใหญ่ 65% ก็พร้อมที่จะทดลองใช้งาน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการมีตัวเลือกบริการแอพพลิเคชั่นจำนวนมากในตลาดจะส่งผลดี เนื่องจากทำให้มีทางเลือกมากขึ้น มีการแข่งขันด้านราคา/โปรโมชั่น และมีการแข่งขันด้านบริการ

ถูกและรวดเร็ว เป็นเหตุผลหลักที่จะใช้บริการ...

เหตุผลหลักที่จะทำให้คนกรุงตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่งนั้นจะมาจากเรื่องของราคาค่าบริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ แอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย และอื่นๆ เช่น มีประกันอุบัติเหตุและประกันของสูญหาย พนักงานบริการดีสุภาพ

วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับรู้ว่ามีแอพพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่ไม่สนใจสมัครเข้าร่วม…

ในส่วนของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั้น จากการสำรวจพบว่าเกือบทั้งหมดคื96% รับรู้ว่ามีการให้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ แต่มีเพียง 15% เท่านั้นที่สมัครเข้าร่วมให้บริการกับแอพพลิเคชั่น โดยเหตุผลหลักที่ไม่สมัครเข้าร่วมเพราะไม่มีอะไรดึงดูดใจให้ต้องสมัคร ใช้งานแอพพลิเคชั่นไม่เป็น และขี่วินมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ดีอยู่แล้ว

นอกจากนี้วินมอเตอร์ไซค์ส่วนหนึ่งเห็นว่าการที่มีจำนวนแอพพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลดีโดยทำให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีทางเลือกในการสมัครเข้าร่วมให้บริการกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่เกิดการผูกขาดในตลาด ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเกิดการแข่งขันกันเพื่อผู้สมัครเข้าร่วมมีรายได้และสิทธิประโยชน์มากขึ้น รวมถึงการช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักและหันมาใช้บริการมากขึ้น

รายได้ดี และน่าเชื่อถือ เป็นเหตุผลหลักที่จะสมัครเข้าร่วมให้บริการ…

เหตุผลที่จะทำให้วินมอเตอร์ไซค์ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมให้บริการกับแอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่งนั้นจะมาจากเรื่องของการมีรายได้ค่าตอบแทนที่ดี มีความน่าเชื่อถือ มีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ เช่น มีการให้โบนัสหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ มีการดูแลพนักงานที่สมัครเข้าร่วม             

นายภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการและผู้ร่วมก่อตั้ง “เก็ท” กล่าวว่า “เราได้ทำการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคนกรุง ทั้งผู้บริโภค และคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถตอบโจทย์ของพวกเขาได้ การสำรวจที่เราทำร่วมกับเอยูโพลนี้ช่วยยืนยันความคิดและทฤษฎีของเราหลายข้อ  การใช้งานแอพพลิเคชั่นเรียกรถมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่รวดเร็วและครอบคลุม ด้วยความจำกัดของทางเลือกที่มีในตลาดที่ผ่านมา การเข้ามาของเก็ทจะช่วยขยายทั้งดีมานด์และซัพพลาย์ให้ตลาด ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและคนขับในกรุงเทพฯ”

“จากที่เราได้เปิดตัวเบต้าแอพไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เราได้พิสูจน์แล้วว่าคนขับวินที่ถูกกฎหมายต่างสนใจและยินดีที่จะเข้าร่วมกับแอพที่เข้าใจพวกพี่ๆ เขาได้ดี ตอนนี้ เก็ท ให้บริการอยู่ในพื้นที่ 29 เขต ด้วยพี่วินจำนวนมากที่ช่วยรับส่งผู้โดยในกรุงเทพมหานคร และเรามีแผนจะขยายอย่างต่อเนื่อง เราตื่นเต้นที่จะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทั้งผู้โดยสารและคนขับ เพื่อช่วยให้ชีวิตของคนกรุงง่ายขึ้น”

โดย “เก็ท” พร้อมให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้แล้ววันนี้ ทั้งทาง App Store และ Play Store

# # # 

เกี่ยวกับ “เก็ท”

“เก็ท” (GET) เป็นออนดีมานด์แอพพลิเคชั่นสำหรับหลากหลายบริการที่ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานคนไทย พร้อมด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลก รวมถึงเงินลงทุนจาก “โกเจ็ก” โดย “เก็ท” จะนำเสนอบริการต่างๆ มากมายเพื่อคนไทย รวมถึงบริการเรียกรถ ส่งพัสดุ และอื่นๆ  “เก็ท” ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รวมถึงช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

TikTok ชวนแฟชั่นนิสต้าอุ่นเครื่องต้อนรับ The Met Gala 2019

TikTok ชวนแฟชั่ …

%d bloggers like this: