Breaking News

คนรุ่นใหม่ร่วมส่งต่อหลักการบริหารจัดการน้ำ ผ่านโครงการ ‘ของขวัญจากพ่อ’ ปีที่ 2 ส่งเสริมการ ‘เรียน’ ผ่านการ ‘เล่น’ วางแผนต่อยอดสู่บอร์ดเกมดิจิทัล

คนรุ่นใหม่ร่วมส่งต่อหลักการบริหารจัดการน้ำ ผ่านโครงการ ‘ของขวัญจากพ่อ’ ปีที่ 2 ส่งเสริมการ ‘เรียน’ ผ่านการ ‘เล่น’ วางแผนต่อยอดสู่บอร์ดเกมดิจิทัล

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ Garena (การีนา) Shopee (ช้อปปี้) และ AirPay (แอร์เพย์) สานต่อกิจกรรมประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ (Gifts from Dad)” เป็นปีที่ 2 มอบรางวัลมูลค่ารวม 230,000 บาท โดยจัดการประกวดภายใต้หัวข้อ “จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์” ยกองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำต่อเติมความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พัฒนาสู่บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ โดยมอบรางวัลชนะเลิศแก่ทีม Lunar Gravity ผู้สร้างสรรค์ผลงานเกม Riverbank บอร์ดเกมแนววางแผน ที่ผู้นำชุมชนต้องบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปัญหาในแต่ละฤดูกาลและสถานการณ์ ทั้ง Sea (ประเทศไทย) ยังจับมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในการต่อยอดสู่บอร์ดเกมดิจิทัลเพื่อกระจายการเรียนรู้ในวงกว้าง

ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (ประเทศไทย) กล่าวถึงการจัดการประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ (Gifts from Dad)” ปีที่ 2 ว่า “Sea (ประเทศไทย) เห็นความสำคัญในการสืบสานแนวคิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของในหลวง ร.9 โดยมุ่งใช้บอร์ดเกมซึ่งผสมผสานสาระและความเพลิดเพลินไว้ด้วยกันในการเสริมสร้างการเรียนรู้ สร้างทักษะและประสบการณ์ และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในกลุ่มเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวได้ โครงการในปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึง 287 ทีม จากหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา วิศวกร อาจารย์ นักเขียนบทภาพยนต์ นักการตลาด นักเขียน นักลงทุนอิสระ รวมถึงเจ้าของธุรกิจส่วนตัว”

ในปีแรกของโครงการ Sea (ประเทศไทย) ได้นำผลงานของทีมผู้ชนะมาต่อยอดเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Box Set เพื่อส่งมอบไปยังโรงเรียนต่างๆ และมีการอัพโหลดผลงานรูปแบบ Print & Play ของ 4 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ขึ้นบนเว็บไซต์โครงการ และมียอดดาวน์โหลดกว่า 11,141 ครั้ง

สำหรับผลงานบอร์ดเกมของทีมผู้ชนะเลิศในปีนี้ จะได้รับการต่อยอดเป็นชุด Box Set เพื่อมอบเป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การเรียนรู้ และร้านบอร์ดเกม รวม 100 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ Sea (ประเทศไทย) ยังร่วมมือกับพันธมิตรมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อต่อยอดผลงานของผู้เข้าแข่งขันเป็นบอร์ดเกมดิจิทัล ซึ่งมีทั้งบอร์ดเกมดิจิทัลในรูปแบบเล่นผ่านเว็บไซต์ (Web-based) และโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ในวงกว้าง

เรื่องจากภาพ

    01)  งานประกาศรางวัลการประกวดออกแบบบอร์ดเกม โครงการของขวัญจากพ่อ (Gifts from Dad) ปีที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.รอยล จิตรดอน (กลาง) กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี และ ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) Director of Sea (ประเทศไทย) เป็นตัวแทน Sea (ประเทศไทย) ในการกล่าวรายงานโครงการ โดยคณะกรรมการ ได้แก่ คุณวิชัยวัฒน์ ศศิผลิน (ที่ 3 จากขวา) นักวิจัย ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) อาจารย์ตวง เธียรธนู (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์ประจำ ภาควิชา Innovative Digital Design คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณพีรัช ษรานุรักษ์ (ที่ 2 จากขวา) ตัวแทนจากทีม Wizards of Learning หนึ่งในผู้พัฒนาบอร์ดเกม  Pizza Master คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (ซ้ายสุด) ผู้ก่อตั้งร้านบอร์ดเกมลานละเล่น และคุณปรียาพร ทรัพย์แสนยากร (ขวาสุด) พิธีกรรายการ IN-ON-AT จากสำนักข่าวไทย อสมท. ได้รับเกียรติร่วมงานและพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าแข่งขัน

02)    ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

03)    ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (ประเทศไทย) ให้เกียรติกล่าวรายงานความสำเร็จในโครงการของขวัญจากพ่อ (Gifts from Dad)

ผู้บริหาร Sea (ประเทศไทย) และคณะกรรมการ ร่วมเสวนาบนเวที

04 – 05) ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (ประเทศไทย) และคณะกรรมการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘บูรณาการบอร์ดเกมกับการศึกษายุคดิจิทัล’

คณะกรรมการที่ร่วมเสวนาบนเวที

06)    คุณวิชัยวัฒน์ ศศิผลิน นักวิจัย ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
07)    อาจารย์ตวง เธียรธนู อาจารย์ประจำ ภาควิชา Innovative Digital Design คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
08)    คุณพีรัช ษรานุรักษ์ ตัวแทนจากทีม Wizards of Learning หนึ่งในผู้พัฒนาบอร์ดเกม Pizza Master ซึ่งเป็นที่นิยมในคอมมูนิตี้บอร์ดเกมไทย

พิธีมอบรางวัล

09)    ท่านประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้บริหาร Sea (ประเทศไทย) และคณะกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าแข่งขันอย่างอบอุ่น โดยมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท แก่ผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีม ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าแข่งขันจำนวนมากถึง 287 ทีม

ทีมผู้ชนะเลิศ

10-13)     ทีม Lunar Gravity และผลงานเกม Riverbank ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยเกม Riverbank เป็นเกมที่ผู้เล่นต้องสวมบทบาทผู้นำชุมชนที่จะต้องช่วยแก้ปัญหาการจัดการน้ำจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ผนวกการใช้น้ำที่ขาดความยั้งคิดของคนในชุมชน ซึ่งนอกจากต้องวางแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปียังจะต้องเรียนรู้ถึงผลกระทบของการใช้น้ำไม่ยั้งคิดกับชุมชนตนเองร่วมกับชุมชนข้างเคียง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

14)   ทีม The 3 Marketeers ผลงานเกม ใต้ร่มพระบารมี กับรูปแบบเกมที่ต้องสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่เกมสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ กับภาระกิจตามหาทรัพยากรต่างๆ ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำที่เผชิญอยู่ นอกจากจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังได้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่สอดแทรกตลอดการเล่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

15)   ทีม BRD ผลงานเกม หยดน้ำ กับการสวมบทบาท เกษตรกร ที่จะต้องบริหารทรัพยากรต่างๆ ทั้ง ที่ดิน น้ำ พืช และสัตว์ ให้ได้รับผลกระทบจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูให้น้อยที่สุด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบ “โคก หนอง นา”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

16)    ทีม Hooman house Chiangmai ผลงานเกม สายน้ำ เกมที่ให้ผู้เล่นช่วยกันวางแผนควบคุม จัดการน้ำ ด้วยการจำลองปริมาณน้ำในแต่ละฤดู ให้มีปริมาณน้ำที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการทำเกษตรในแต่ละรอบ
ภาพบรรยากาศงาน

  17-18)   ผู้เข้าแข่งขันร่วมนำเสนอผลงานบอร์ดเกมแก่ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (ประเทศไทย)

19-20)   ผู้เข้าแข่งขันและผู้เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนไอเดีย ความรู้ และเล่นผลงานบอร์ดเกมจากการประกวดร่วมกัน

 21-22) ร้านบอร์ดเกม ‘ลานละเล่น’ ร่วมออกบูธ โดยได้รับความสวนใจจากผู้เข้ารวมงานจำนวนมาก

 กิจกรรมในโครงการฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบอร์ดเกมแก่ผู้เข้าแข่งขัน
 

23-25) กิจกรรม Play Test และ Workshop เพื่อช่วยยกระดับความเข้าใจในการพัฒนาบอร์ดเกมให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน รวมทั้งทดลองเล่นเกมกับคณะกรรมการ เพื่อนำคำแนะนำไปพัฒนาเกมต่อไป

26-28) กิจกรรมเยี่ยมชมชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาปัญหาทรัพยกรน้ำในชุมชนและแนวทางการแก้ปัญหา

###

เกี่ยวกับ Sea (ประเทศไทย)

Sea เป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มด้าน Digital Entertainment, e-Commerce และ Digital Financial Services ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน โดยพันธกิจของ Sea คือการทำให้ชีวิตของผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทในเครือ Sea ประกอบด้วย บริษัท การีนา ประเทศไทย แอร์เพย์ ประเทศไทย และ ช้อปปี้ ประเทศไทย นอกจากนี้ Sea ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดทุน NYSE โดยใช้สัญลักษณ์ SE

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

การรวมตัวของนักคิดผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจากทั่วโลก ที่งานสัมมนาด้านนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

การรวมตัวของนัก …

%d bloggers like this: