Breaking News
Home / ข่าวไอที / 25 ม.ค.62 วสท.เชิญร่วมอบรม “รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข”

25 ม.ค.62 วสท.เชิญร่วมอบรม “รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข”

1. (295.jpg

หนึ่งปัญหาที่สร้างความกังวลใจในชีวิตยุคดิจิตอลเมื่อพบรอยแตกร้าวของอาคาร บ้านและสิ่งปลูกสร้างที่ผ่านการใช้งานระยะเวลาหนึ่ง บ่งชี้ถึงสภาพปัญหาของอาคารที่มีลักษะแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะฐานรากของอาคารที่เกิดปัญหารอยร้าวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างความมั่นคงของอาคาร นำมาซึ่งความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้

โดย สถาบันวิศวพัฒน์ เชิญร่วมอบรม เรื่อง “รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการตรวจสอบรอยร้าวและการวิเคราะห์หาสาเหตุรอยร้าว รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่เจ้าของกิจการ วิศวกรผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอาคารเก่า และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

สำรองที่นั่งล่วงหน้าและสอบถามข้อมูลที่ คุณสุพรรณีย์ วสท. โทร. 02-184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th หรือ https://eit.or.th/training/25-01-2562/

URL

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

สำนักงาน กสทช. …

%d bloggers like this: