Breaking News

GO DIGITAL THAILAND เล่ม 3

GO DIGITAL THAILAND เล่ม 3
ฉายภาพประชาชนยุคดิจิทัล บนเส้นทาง Digital Government

นิตยสาร GO DIGITAL THAILAND เล่มที่ 3 นำเสนอเรื่อง Digital Government โลกยุคใหม่ที่เชื่อมกันด้วยดิจิทัล ประชาชนสะดวก ได้รับบริการรวดเร็ว คุณภาพชีวิตดีขึ้น ภาคเอกชนเกิดธุรกิจใหม่จากรากฐานของนวัตกรรมที่พร้อมให้บริการทั่วโลก ก้าวสู่อนาคตโลกไร้พรมแดนไม่มีเส้นแบ่งประเทศ

กรุงเทพฯ 12 พฤศจิกายน 2561: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งนิตยสารรายเดือน GO DIGITAL THAILAND Magazine เล่มที่ 3 ถึงมือประชาชนทั่วไป สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ โดยเล่มนี้นำเสนอภาพของประชาชนยุคดิจิทัล

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “GO DIGITAL THAILAND Magazine นำเสนอนโยบายภายใต้แนวทาง 5 ด้านของกระทรวงฯ ได้แก่ Security Infrastructure Government Manpower Application หรือ SIGMA ซึ่งในเล่มที่ 3 นี้ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Digital Government การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0”

ภายในเล่มประกอบด้วย 3 คอลัมน์หลัก คือ โลกเปิด เราปรับ ประเทศปลี่ยน ดังนี้
โลกเปิด: โลกยุคใหม่ที่เชื่อมกันด้วยดิจิทัล สร้างคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับแนวคิดพลเมืองโลก ไม่ใช่ประชากรของประเทศใดประเทศหนึ่ง มีอิสระด้านการเดินทาง การเรียน การทำงาน และการอยู่อาศัย ซึ่งโลกยุคดิจิทัลจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อแต่ละประเทศเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยเริ่มจากบริการของภาครัฐดำเนินการผ่านระบบดิจิทัล และในอนาคตจะพัฒนาไปสู่การต่อเชื่อมกันของแต่ละประเทศ

เราปรับ: ประชาชนยุครัฐบาลดิจิทัลจะได้รับบริการที่ดีขึ้น สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ไร้ลำดับขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน เพียงถือบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องถ่ายสำเนาสามารถดำเนินการทุกเรื่องได้ครบถ้วน

โดยยุทธศาสตร์ของรัฐบาลดิจิทัล มุ่งพัฒนาให้หน่วยงานรัฐบูรณาการข้อมูล นำข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดสู่เชิงวิเคราะห์ และมุ่งหวังให้เป็น Open Government Data ทุกหน่วยงานพร้อมเปิดเผยข้อมูล เปิดให้เอกชนสามารถนำไปพัฒนานวัตกรรม อันจะยกระดับเป็นไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบูรณ์

ประเทศเปลี่ยน: ในยุคดิจิทัลประชาชนไม่ต้องยุ่งยากจัดเตรียมเอกสาร ไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเมื่อใช้ National ID หรือรหัสจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักระบุตัวตนก็รับบริการจากรัฐ หรือติดต่องานกับรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี เชื่อมโยงทั้งระบบได้

ภาพในวันข้างหน้าคือ ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี รัฐและประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลา และเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นอีกมากมายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพแต่ธุรกิจนั้นอาจเป็นดาวดวงใหม่ที่ดำเนินธุรกิจระดับโลก บนโลกไร้พรมแดน ไม่มีเส้นแบ่งประเทศ

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊ค GO DIGITAL THAILAND ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ http://eservice.depa.or.th/ebook-web/fro-web3/index.html

Cover_DTM3_1.jpg

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Pearl Abyss ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน “Shadow Arena Regional Cup – Asia” จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นี้

บริษัท Pearl Ab …

%d bloggers like this: