Breaking News
Home / ข่าวไอที / “ETDA” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต คลอดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร

“ETDA” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต คลอดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร

” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต

คลอดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร

 ศ.(พิเศษ ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  (ที่ 4 จากขวา) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต  นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสุรางคณา วายุภาพ  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สพธอ. ร่วมแถลงข่าวเปิด “สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต” เพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและต่อยอดในการพัฒนาประเทศ  พร้อมนำร่องเปิดหลักสูตร “Future Economy & Internet Governance Executive Program: FEGO” หรือ เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Economy อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากองค์กรชั้นนำมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องบอลรูม1 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆนี้

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ทำไม  นี้ถึงยังไม่มีอิโมจิรถกระบะให้ใช้นะ? ฟอร์ดเดินหน้าผลักดันไอคอนเอาใจสาวกรถกระบะ ฉลองวันอิโมจิโลก

ทำไม  นี้ถึงยัง …

%d bloggers like this: