Breaking News
Home / ข่าวไอที / “ETDA” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต คลอดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร

“ETDA” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต คลอดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร

” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต

คลอดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร

 ศ.(พิเศษ ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  (ที่ 4 จากขวา) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต  นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสุรางคณา วายุภาพ  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สพธอ. ร่วมแถลงข่าวเปิด “สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต” เพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและต่อยอดในการพัฒนาประเทศ  พร้อมนำร่องเปิดหลักสูตร “Future Economy & Internet Governance Executive Program: FEGO” หรือ เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Economy อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากองค์กรชั้นนำมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องบอลรูม1 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆนี้

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บริษัท เมโทรซิส …

%d bloggers like this: