Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “Thai Media Fund Day”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “Thai Media Fund Day”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างนิเวสสื่อที่ดีให้ทุกคน เข้าถึง เข้าใจ ฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีนิทรรศการผลงานสื่อ ในรูปแบบ ดึง-ผลัก-ชัก-โยก : ทัช สไลด์ ใช่เลย! และ
พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น  กิจกรรมสื่อวัฒนธรรม  สื่อภาพยนตร์แอนิแมชั่น  สื่อนวัตกรรมและสื่อออนไลน์ และการแสดงผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสื่อ ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายนนี้ เวลา 10.00-21.00 น.
ณ โถงชั้น 1 และห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสามารถข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ติดต่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
โทร. 02-273-0116-8 หรือที่ www.thaimediafund.or.th / www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial

##########

เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกิดขึ้นมาโดยภาคีภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว นักวิชาการรวมทั้งประชาชน ที่เล็งเห็นถึงสถานการณ์สื่อในปัจจุบันที่มีอิทธิพลสูงต่อการเรียนรู้ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงในบริบทสังคมที่ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ห้ามพลาด! ร่วมประชันสิ่งประดิษฐ์โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4 สมัครก่อน 31 กรกฎาคมนี้

ห้ามพลาด! ร่วมป …

%d bloggers like this: