Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / เอสซีบี อบาคัส จับมือมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดเวิร์กช็อปพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะ จุดประกายเยาวชนก้าวสู่การเป็นนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

เอสซีบี อบาคัส จับมือมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดเวิร์กช็อปพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะ จุดประกายเยาวชนก้าวสู่การเป็นนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

จับมือมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดเวิร์กช็อปพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะ
จุดประกายเยาวชนก้าวสู่การเป็นนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

วิดีโอประกอบข่าว สามารถเปิดดูและดาวน์โหลดได้จากลิ้งนี้ >> https://bit.ly/2OadQ1f

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ริเริ่ม “โครงการสร้างแชทบอทอัจฉริยะกับ เอสซีบี อบาคัส ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาแชทบอท (Chatbot) หรือโปรแกรมหุ่นยนต์สนทนาที่สามารถเข้าใจคำพูดของมนุษย์และสามารถตอบโต้กับผู้สนทนาได้อัตโนมัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยทาง เอสซีบี อบาคัส ระดมทีมงานที่ล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) และการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) มาร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต่อยอดต่อไปได้หลากหลายตามความสนใจของแต่ละคน

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมของประเทศ ดังนั้น เป้าหมายสำคัญของการจัดโครงการนี้คือการช่วยให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในอนาคต รวมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักวิทยาศาตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist ซึ่งเป็นสายงานที่มีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เราจึงอยากปูพื้นฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)  รวมทั้งศักยภาพของ AI ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ในหลากหลายบริบท และในหลายภาคธุรกิจ ดังนั้น โจทย์หลักของเวิร์กช็อปครั้งนี้จึงเป็นการกระตุ้นความคิดและจินตนาการของนักเรียนในการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยสังคม ชุมชน รวมถึงตนเอง หลังจากนั้นจึงแนะนำแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์นั้น ๆ ”

จุดเด่นของโครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของทีมงาน เอสซีบี อบาคัส ซึ่งต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาด้านเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analytics) ที่มีประสบการณ์ในวงการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร เนื้อหา และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงดูแลการสอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จัก เล็งเห็นภาพของสาขาวิชาที่เป็นก้าวแรกสู่เทคโนโลยีด้าน AI และด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)  และยังเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ (Lifelong Learning) ให้แก่เยาวชนได้นำความรู้ไปศึกษาต่อยอดพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

“เราเชื่อว่าแนวทางของเวิร์กช็อปครั้งนี้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถาม และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่กำลังศึกษาและให้ความสนใจ พร้อมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการยกระดับศักยภาพสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป” ดร.สุทธาภา กล่าวเสริม

อาจารย์เลาขวัญ งามประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า “เวิร์กช็อปครั้งนี้ได้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เพิ่มมากขึ้น และช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากบุคลากรชั้นแนวหน้าที่จะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่อยากที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต”

หนึ่งในบรรดานักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้มาร่วมเวิร์กช็อปครั้งนี้ นายนฤปชัย ไพรระหงกุล ชั้นม. 6 เสริมว่า “รู้สึกดีมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ การได้ลองมาพัฒนาแชทบอท คือการเปิดโลกทัศน์ใหม่ บรรยากาศก็สนุก ได้ความรู้แบบอัดแน่น ซึ่งผมเชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งอาจเริ่มจากไอเดียง่าย ๆ ใกล้ตัวก่อน เช่น แนวคิดที่ผมนำเอาจิตวิทยามาประยุกต์ใส่ตัวบอท ซึ่งช่วยยกระดับความสามารถของบอทให้สนทนาได้ใกล้เคียงมนุษย์และเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในครั้งนี้นับเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้าน AI และ Data Science จากบุคลากรของ เอสซีบี อบาคัส สู่เยาวชนและสาธารณชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเปิดประตูสู่การต่อยอดพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมในอนาคตจากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ โดยในปีนี้ เอสซีบี อบาคัส มีแผนที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคตทั้งในระดับของชุมชน มหาวิทยาลัย กลุ่มคนทำงาน โดยผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวขององค์ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเอสซีบี อบาคัส ได้ที่  www.scbabacus.com

***********

เกี่ยวกับ เอสซีบี อบาคัส

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและบริการเป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและการธนาคารของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้พันธกิจหลักในการมุ่งพัฒนาใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพลิกมุมมองในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ตรงใจ ปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า การยกระดับมาตรฐานของธนาคารไทยพาณิชย์ให้ก้าวไกลทัดเทียมระดับสากล และการสร้างองค์ความรู้และวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมให้ประเทศไทยรุกหน้าก้าวทันยุคดิจิทัล

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เชิญชม Live สด งานซัมซุง ‘A Galaxy Event’ส่งตรงจาก อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี คืนนี้ พร้อมกันทั่วโลก วันพุธ ที่ 10 เมษายน นี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญชม Live สด …

%d bloggers like this: