Home / ข่าวไอที / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุกดิจิทัลคอนเทนต์สู่การท่องเที่ยวยุค 4.0 จัดประกวดแข่งขันจัดทําข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุกดิจิทัลคอนเทนต์สู่การท่องเที่ยวยุค 4.0 จัดประกวดแข่งขันจัดทําข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุกดิจิทัลคอนเทนต์สู่การท่องเที่ยวยุค 4.0

จัดประกวดแข่งขันจัดทําข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561

ภายใต้แนวคิด “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย”

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันจัดทำข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561 การประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ไปสัมผัสมาแล้วบอกต่อในรูปแบบ Story Telling ภายใต้หัวข้อ “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย” เพื่อให้ฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวมีปริมาณ และคุณภาพของข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมก้าวสู่การเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และยกระดับการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ () ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต สำหรับผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท ทั้งนี้ภายในงานมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ  ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Parallel Wireless ช่วย MTN พลิกโฉมเครือข่ายในแอฟริกาเป็น OpenRAN

MTN เตรียมใช้งา …

%d bloggers like this: